LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Mutlu ifadesini içeren 195 kelime bulundu...

ahazz

 • Pek bahtiyar, mes'ud, şanslı, mutlu.

alem-i saadet / âlem-i saadet

 • Mutluluk âlemi.

alet-i tes'id / âlet-i tes'id

 • Mutluluğa ulaştırma aleti.

asr-ı saadet / asr-ı saâdet / عَصْرِ سَعَادَتْ

 • Mutluluk asrı; Peygamberimizin (a.s.m.) yaşadığı dönem.
 • Peygamberimizin (asm) yaşadığı mutlu devir.

asr-ı saadet ve tabiin / asr-ı saadet ve tâbiîn

 • Mutluluk asrı olan sahabe dönemi ve sahabelere tâbi olan bir sonraki dönem.

asr-ı seadet / asr-ı seâdet

 • Mutluluk devri. Peygamber efendimizin yaşadığı mübârek, bereketli ve hayırlı devir. Zamân-ı seâdet ve vakt-i seâdet de denir.

ayar

 • Altın ve gümüşten yapılmış şeylerin saflık ve hafiflik derecesi.
 • Saadete, mutluluğa doğru gitme.

bahtiyar / bahtiyâr

 • Talihli, mutlu.
 • Bahtlı, talihli, mes'ud, mutlu, şanslı. (Farsça)
 • Tâlihli, mes'ûd, mutlu.
 • Talihli, kutlu, mutlu.

bahtiyarane

 • Bahtiyarcasına, mutlucasına, mesut olana yakışacak şekilde. (Farsça)

bahtiyari / bahtiyarî

 • Bahtiyarlık, saadetlilik, mutluluk. (Farsça)
 • İran'da bulunan şöhretli bir kavim. (Farsça)

bahtiyarlık

 • Mutluluk.

başir

 • Müjdeci, müjde veren.
 • Mutlu, mesut.

berhürdar / berhürdâr / برخوردار

 • Mutlu, muradına ermiş. (Farsça)

bidar-baht / bîdar-baht

 • Mutlu. (Farsça)

bülbül-ü handan / bülbül-ü handân

 • Gülen mutlu bülbül.

çarh-ı saadet

 • Mutluluk çarkı.

cennet

 • Bahçe. Âhirette müslümanların nîmet ve mutluluk içerisinde sonsuz olarak yaşayacakları yer.

çerag

 • Işık. kandil. Lâmba. Mum. (Farsça)
 • Kutlu, mutlu. (Farsça)
 • Otlak. Mer'a. (Farsça)
 • Otlama. (Farsça)
 • Tekaüd. (Farsça)
 • Talebe. (Farsça)

cezlan

 • Saadetli, mutlu, sevinçli.

dar-ı lezzet ve saadet / dâr-ı lezzet ve saadet

 • Lezzet ve mutluluk yeri.

dar-ı saadet / dâr-ı saadet / dâr-ı saâdet

 • Mutluluk yeri.
 • Mutluluk yurdu, âhiret.

dar-ı saadet ve ebediyet / dâr-ı saadet ve ebediyet

 • Sonsuzluk ve mutluluk yeri.

dar-ı saadet-i bakiye / dâr-ı saadet-i bâkiye

 • Devamlı ve kalıcı olan mutluluk yeri.

defain-i saadet / defâin-i saadet

 • Mutluluk defineleri.

define-i saadet ve necat / define-i saadet ve necât

 • Kurtuluş ve mutluluk hazinesi.

dellal-ı vahdaniyet ve saadet / dellâl-ı vahdâniyet ve saadet

 • Allah'ın birliğine ve mutluluğa çağırıp ilân eden.

derece-i saadet

 • Mutluluk derecesi.

desatir-i saadet-i dareyn / desatir-i saadet-i dâreyn

 • Dünya ve âhiret mutluluğunun düsturları, kanunları.

devr-i mes'ud

 • Saadet, mutluluk devri.

devr-i saadet

 • Saadet devri; Resûlullahın yaşadığı mutluluk asrı.

dilşad / dilşâd / دلشاد

 • Gönlü şen. (Farsça)
 • Dilşâd etmek: Gönlünü şenlendirmek, mutlu etmek. (Farsça)
 • Dilşâd olmak: Gönlü şenlenmek, mutlu olmak. (Farsça)

din

 • Allahü teâlânın insanları dünyâ ve âhirette râhat, huzûr ve seâdete (mutluluğa) kavuşturmak için peygamberleri vâsıtasıyla bildirdiği yol, emirler ve yasaklar.

diyar-ı saadet

 • Mutluluk yeri.

dua-yı rahmet ve saadet

 • Rahmet, mutluluk ve huzur duâsı.

dünyevi ve uhrevi saadet / dünyevî ve uhrevî saadet

 • Dünya ve âhiret mutluluğu.

ebedi saadet / ebedî saadet

 • Sonu olmayan sonsuz mutluluk, huzur.

ehl-i saadet

 • Mutluluğa erenler.

enva-ı saadet / envâ-ı saadet

 • Mutluluk çeşitleri.

es'ad / اسعد

 • Çok mutlu. (Arapça)

es'adekallah / es'adekâllah

 • Allah seni mesut etsin, mutlu kılsın.

esad / esâd

 • Daha mutlu.

eyyühe'l-üstadü's-said

 • Ey mutlu Üstad, bahtiyar Said.

felah / felâh

 • Kurtuluş, selâmet, mutluluk, hayır ve nîmetlerde, râhatta dâim olmak.
 • Kurtuluş, selâmet, onma, mutluluk, kutluluk.

ferah-gam / ferah-gâm

 • Bahtiyar, mes'ut, mutlu, saadetli. (Farsça)

ferhunde

 • Mes'ut, saadetli, mutlu, mübarek. Uğurlu. (Farsça)

ferhunde-tali' / ferhunde-tâli'

 • Şanslı talihi yaver. Mes'ut, mutlu, saadetli. (Farsça)

ferhundegi / ferhundegî

 • Mes'utluk, mutluluk, mübareklik, kutluluk. Uğurluluk. (Farsça)

güngörmek

 • Mc: İkbal, refah, saadet, mutlu olarak yaşamak.

hami-i saadet / hâmi-i saadet

 • Mutluluğun koruyucusu.

handan / handân

 • Mesrur, mutlu, gülen, huzurlu.

hatıra-i sürur

 • Mutluluk veren hatıra.

hayat-ı mes'udane / hayat-ı mes'udâne

 • Mutlu bir hayat.

huceste

 • Saâdetli, mutlu. Hayırlı, uğurlu, meymenetli. (Farsça)

hüma / hümâ

 • Devlet kuşu. (Farsça)
 • Saadet. Mutluluk. (Farsça)

hümayun / hümâyun

 • Kutlu, mutlu.

hunük

 • Ne güzel! Ne hoş! Ne mutlu! (Farsça)

hüsnü efendi

 • Tahirî Mutlu'nun babasıdır.

id-i said-i fıtr / îd-i saîd-i fıtr

 • Mutlu Fıtır Bayramı; Ramazan Bayramı.

id-i said-i fıtri / îd-i saîd-i fıtrî

 • Mutlu Fıtır Bayramı; Ramazan Bayramı.

ikbal / ikbâl / اقبال

 • Talih. (Arapça)
 • Mutluluk. (Arapça)

ikbalmend

 • Bahtiyar, mutlu, saadetli, talihli. (Farsça)
 • Refaha, büyük bir makama erişen. (Farsça)

ilm-i nafi' / ilm-i nâfi'

 • İnsana aczini, kusurunu, Rabbinin büyüklüğünü bildiren, kalbde Allah korkusunu ve mahluklara karşı tevâzû, alçak gönüllülüğü artıran, kul haklarına ehemmiyet vermeyi temin eden sonsuz seâdeti (mutluluğu) ve Allahü teâlânın rızâsını kazanmaya vesîle olan ilim.

inkılab-ı mes'ud / inkılâb-ı mes'ûd

 • Mutluluk ve huzur veren değişim, Hürriyet inkılâbı.

irmegan

 • Saadet. İkbal, mutluluk, uğurluluk. (Farsça)
 • Terbiye eden, mürebbi. (Farsça)

kabe-i saadet / kâbe-i saadet

 • Saadet ve mutluluğa ulaştıran ana yön, merkez.

kaddese

 • Takdis etti, takdis eder, takdis etsin, mutlu olsun (gibi mânada en mübarek bir şeyin kudsiliğini, kusur ve noksanlıktan uzaklığını, müberra olduğunu bildirir fiil.)

kam-binan / kâm-binan

 • (Tekili: Kâm-bin) Bahtiyarlar, mesutlar, mutlu kimseler. (Farsça)

kam-bini / kâm-binî

 • Bahtiyarlık, saadet, mutluluk. (Farsça)

kamkar / kâmkâr / كامكار

 • İsteğine ulaşmış. Matlubunu elde etmiş. Hedef ve gayesine varmış. (Farsça)
 • Mutlu, bahtiyar, mes'ud. (Farsça)
 • Mutlu. (Farsça)

kamkarane / kâmkârane

 • Mutlu olan bir kimseye yakışır şekilde, mutlulukla. (Farsça)

kamkari / kâmkârî

 • Mutluluk, saâdet, bahtiyarlık. Murada ermeklik. (Farsça)

kamrani / kâmranî

 • Mutluluk, kâmranlık. İsteğine, arzusuna kavuşmuş olma. (Farsça)

kamver / kâmver

 • İsteğine kavuşmuş. Gaye ve maksadına vâsıl olmuş. Mutlu, bahtiyar. (Farsça)

kamveran / kâmverân

 • (Tekili: Kâmver) Mutlular, bahtiyarlar, arzularına kavuşmuş olanlar. (Farsça)

kamyab / kâmyâb / كامياب

 • Mutlu. (Farsça)

kanun-ı ilahi / kânûn-ı ilâhî

 • Allahü teâlânın kullarının dünyâ ve âhirette huzûr ve seâdete (mutluluğa) kavuşmaları için Peygamberleri (aleyhimüsselâm) vâsıtasıyla insanlara bildirdiği emirleri ve yasakları, İslâmiyet.
 • Allahü teâlânın kâinâtta (varlık âleminde) koyduğu nizâm, düzen.

kemal-i fahir ve sürur / kemâl-i fahir ve sürur

 • Tam bir iftihar ve mutluluk.

kemal-i ferah ve saadet / kemâl-i ferah ve saâdet / كَمَالِ فَرَحْ وَ سَعَادَتْ

 • Tam bir gönül açıklığı ve mutluluk.

kemal-i ferah ve sürur / kemâl-i ferah ve sürur

 • Tam bir sevinç ve mutluluk.

kemal-i sürur / kemâl-i sürur

 • Tam bir mutluluk, sevinç.

kemal-i sürur ve ferah / kemâl-i sürur ve ferah

 • Tam bir mutluluk ve rahatlık.

kevneyn-i saadet

 • İki dünya saadeti; dünya ve âhiret mutluluğu.

kubbe-i saadet

 • Mutluluk kubbesi; büyük ve manevî derecesi yüksek bir zâtın kabrinin ve türbesinin bulunduğu yer.

levha-i saadet / levha-i saâdet

 • Mutluluk levhası, tablosu.

lezzet-i saadet

 • Mutluluk lezzeti.

maden-i saadet ve hürriyet

 • Mutluluk ve hürriyet madeni, kaynağı.

mahall-i saadet

 • Mutluluk yeri.

makam-ı saadet

 • Mutluluk yeri.

medar-ı saadet / medar-ı saâdet

 • Mutluluk vesilesi, ferahlık sebebi.

medar-ı saadet-i dünyeviye

 • Dünyadaki mutluluğun kaynağı, sebebi.

memnun / memnûn / ممنون

 • Memnun etmek:
 • Mutlu edilmek, razı edilmek.
 • Sevindirilmek.
 • Mutlu, razı. (Arapça)
 • Sevinçli. (Arapça)

menba-ı saadet

 • Mutluluk kaynağı.

meratib-i saadet ve kemalat / merâtib-i saadet ve kemâlât

 • Mutluluk ve mükemmellik dereceleri.

merzuk

 • Rızıklanmış, ihtiyaçları verilmiş.
 • Bahtiyar. Saadetli, mutlu.

mes'ud

 • Mutlu.
 • Saadetli, iman ehli olan, bahtiyar. Mutlu.

mes'udane / mes'udâne / mes'ûdâne

 • Mutlu bir şekilde.
 • Mutlu bir şekilde.

mes'udiyet

 • Mutluluk.

mes'ut

 • Mutlu.

mes'ut etmek

 • Mutlu etmek.

mesaid

 • (Tekili: Mesâdet) Saâdet ve mutluluğa sebep olan hâl ve ahlâklar.

meserret-bahş

 • Sevinç veren, mutluluk bahşeden.

mesrur eden

 • Sevindiren, mutlu eden.

mesud / mesûd / مسعود

 • Mutlu.
 • Saadetli, mutlu.
 • Mutlu.
 • Mutlu, saadetli. (Arapça)
 • Kutlu. (Arapça)

mesut

 • Mutlu.

meyamin

 • (Tekili: Meymenet) Bereketler, mutluluklar, uğurlar.

meyl-i saadet

 • Mutlu olma eğilimi.

meyl-i saadet-i ebediye

 • Sonsuz mutluluğa olan eğilim, arzu.

müjde-i saadet-i ebediye

 • Sonsuz mutluluk müjdesi.

mukbil

 • Mübârek. İkbali kutlu, mutlu. Mes'ud. Bahtiyar.

mukbilan

 • (Tekili: Mukbil) (Kabl. den) Mutlular, bahtiyarlar, mes'ud kimseler.

mukbilin / mukbilîn

 • (Tekili: Mukbil) (Kabl. den) Bahtiyarlar, mutlular, mes'udlar.

müstağrak-ı sürur

 • Mutluluğa gark olmuş, dalmış.

neşat

 • Sevinç, mutluluk.

nev'in saadeti

 • İnsanlık türünün, insanlığın mutluluğu.

neyyir-i saadet

 • Saadet, mutluluk ışığı, aydınlığı.

nikahter

 • (Nik - ahter) Tâlihli, şanslı, mutlu. (Farsça)

nur-u saadet

 • Mutluluk nuru.

ömr-ü saadet

 • Mutlulukla geçen ömür, Peygamberimizin altmış üç yıl olan saadetli ömrü.

rah-ı saadet / râh-ı saâdet

 • Mutluluk yolu.

ravza-i saadet

 • Mutluluk bahçesi; Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek kabri.

rehber-i saadet

 • Mutluluk rehberi.

saadat / saâdât

 • Mutluluklar.
 • Saadetler, mutluluklar.

saadet / saâdet / سعادت

 • Mutluluk.
 • Mes'ud oluş. Talihi iyi olmak. Mutluluk. Said olmak. Allah'ın rızasına ermiş olmak. Her istediğine kavuşmuş olmak.
 • Mutluluk.
 • Mutluluk.
 • Mutluluk. (Arapça)

saadet-aver / saadet-âver

 • Mutluluk verici.

saadet-feşan

 • Mutluluk veren.

saadet-i acil / saadet-i âcil

 • Peşin mutluluk.

saadet-i acile / saadet-i âcile

 • Peşin mutluluk, dünya mutluluğu.

saadet-i azime / saadet-i azîme

 • Büyük mutluluk.

saadet-i bakiye / saadet-i bâkiye

 • Sonsuz mutluluk, âhiret hayatı.

saadet-i beşer / saâdet-i beşer

 • İnsanın mutluluğu.

saadet-i beşeriye

 • İnsanlığın mutluluğu.

saadet-i cismaniye

 • Maddî mutluluk, bedenle alınan mutluluk.

saadet-i dareyn / saâdet-i dâreyn

 • Dünya ve âhiret mutluluğu.

saadet-i dünya

 • Dünya mutluluğu.

saadet-i dünyevi

 • Dünya hayatındaki mutluluk.

saadet-i dünyeviye

 • Dünya hayatındaki mutluluk.

saadet-i dünyeviye ve uhreviye

 • Dünya ve ahiret hayatı mutluluğu.

saadet-i ebedi / saâdet-i ebedî

 • Sonu olmayan, sonsuz mutluluk.

saadet-i ebediye / saâdet-i ebediye

 • Sonsuz mutluluk.

saadet-i ebediye ve sermediye

 • Sonu olmayan, sürekli mutluluk; âhirette sonu olmayan Cennet mutluluğu.

saadet-i hayat

 • Hayatın mutluluğu.

saadet-i hayat-ı dünyeviye

 • Dünya hayatındaki mutluluk.

saadet-i hayat-ı uhreviye

 • Âhiret hayatındaki mutluluk.

saadet-i hayatiye

 • Hayatın mutluluğu, huzuru.

saadet-i hayatiye ve ebediye

 • Dünya ve âhiret hayatındaki mutluluk.

saadet-i layezali / saadet-i lâyezâlî

 • Hiç bitmeyen mutluluk, tükenmez saadet.

saadet-i maneviye / saadet-i mâneviye

 • Mânevî mutluluk.

saadet-i millet

 • Milletin mutluluğu.

saadet-i müstakbel

 • Gelecekteki mutluluk.

saadet-i müstakbele

 • Gelecekte gerçekleşecek olan mutluluk ve huzur.

saadet-i nev'iye

 • İnsan türünün, insanlığın mutluluğu, huzuru.

saadet-i şahsiye

 • Şahsî mutluluk.

saadet-i sermediye

 • Sonsuz mutluluk.

saadet-i uhreviye

 • Âhiret hayatındaki mutluluk.

saadet-i uzma / saadet-i uzmâ

 • Çok büyük mutluluk.

saadet-mend / saâdet-mend

 • Bahtiyar, mutlu. Saâdet bulmuş olan. (Farsça)

saadet-mendi / saâdet-mendî

 • Mutluluk, bahtiyarlık. (Farsça)

saadet-saray-ı ebediye / saadet-sarây-ı ebediye

 • Sonsuz mutluluk sarayı; hiç bitmeyecek şekilde mutluluğun yaşanacağı Cennet hayatı.

saadet-saray-ı medeniyet

 • Mutlu eden medeniyet sarayı.

saadetaver / saâdetâver

 • Mutluluk verici.

saadetbahş / saâdetbahş / سعادت بخش

 • Mutluluk veren. (Arapça - Farsça)

saadetfeşan / saâdetfeşân

 • Mutluluk saçan.

saadetgah / saadetgâh / saâdetgâh

 • Mutluluk yeri.
 • Mutluluk yeri.

saadetkarane / saadetkârâne / saâdetkârâne

 • Mutlu bir şekilde.
 • Mutlu olarak.

saadetli / saâdetli

 • Mutlu.

saadetmend / saâdetmend / سعادتمند

 • Mutlu, bahtiyar. (Arapça - Farsça)

saadetresan / saâdetresân

 • Mutluluğa ulaştıran.
 • Mutluluğa götüren.

şad / şâd / شاد

 • Sevinçli. (Farsça)
 • Şâd etmek: Sevindirmek, mutlu etmek. (Farsça)
 • Şâd olmak: Sevinmek, mutlu olmak. (Farsça)

said / saîd

 • Mutlu, mesut.

şaki / şâki

 • Haydut, yol kesici, eşkiya.
 • Allah'ın rızasına ve âhiret mutluluğundan yoksun olan kimse, bahtsız.

saray-ı saadet

 • Mutluluk sarayı.

şari' / şârî'

 • Kullarının dünyâ ve âhiret seâdetine (mutluluğuna) kavuşmaları için Peygamberleri aleyhimüsselâm vâsıtasıyla emir ve yasaklarını bildiren Allahü teâlâ. Şâri-i mübîn de denir. Allahü teâlânın emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etmesi (ulaştırması) gerektiğinde, kapalı hususları açıklaması bakımında

seadet / seâdet

 • Mutluluk, bahtiyarlık. Dünyâda ve âhirette mutluluk.

seadet-i ebediyye / seâdet-i ebediyye

 • Sonsuz, ebedî mutluluk, bahtiyârlık.

sebeb-i saadet

 • Mutluluk sebebi.

sefine-i rabbaniye / sefine-i rabbâniye

 • Her şeyi terbiye ve idare eden Allah'a ait bir gemi; iman ehlini sonsuz mutluluğa ulaştıracak araç.

semavi din / semâvî din

 • İnsanları dünyâ ve âhirette seâdete, mutluluğa kavuşturmak için, Allahü teâlâ tarafından gösterilen yol.

semere-i saadet / semere-i saâdet

 • Mutluluk meyvesi.

şems-i saadet

 • Mutluluk güneşi.

şeraif

 • (Tekili: Şerife) Mutlular, kutlu kimseler.

sermaye-i saadet

 • Mutluluk sermayesi.

süeda

 • Saidler, mutluluğa erenler.

sürur

 • Mutluluk, sevinç.

sürur-u manevi / sürur-u mânevî

 • Mânevî sevinç, mutluluk.

sürur-u mes'udiyetkarane / sürur-u mes'udiyetkârâne

 • Mutluluk verici bir sevinç.

sürurlu

 • Mutluluk ve sevinç verici.

tayr-ı hümayun

 • Talih kuşu, saadet, mutluluk kuşu.

tesrir eden

 • Sevindiren, mutlu eden.

tuba le-ke

 • Ne mutlu sana, devlet ve saadet sana. Tuba sana.

ümitvar / ümitvâr

 • Ümitli, umutlu.

umran

 • İmar ile şenlendirilmiş olan. Bayındırlaşmak. Medenilik. Saâdet. Mutluluk.

vasıta-i saadet

 • Mutluluk vasıtası.

vesile-i saadet

 • Mutluluk vesilesi.

vesile-i saadet-i dareyn / vesile-i saadet-i dâreyn

 • İki dünya mutluluğunun vesilesi.

vücud-u mes'ud

 • Saadetli, mutlu varlık.