LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Muti ifadesini içeren 27 kelime bulundu...

bende-i halka-beguş / bende-i halka-begûş

 • Kulağı halkalı olan köle, esir.
 • Mc: İtaatli, muti'.

dahdaha

 • Yorulmak, yorultmak.
 • Yavaşlamak.
 • Muti etmek, emre itaat ettirmek.
 • Hor etmek.

dara'

 • Zayıf. Zelil, hakir.
 • Muti, itâat eden, boyun eğen.

daraa

 • Tevazu etmek, alçak gönüllü olmak.
 • Emre uymak, muti olmak.
 • Zayıf ve zelil olmak.

darbeha

 • Başını aşağı eğmek.
 • Muti olmak, itaat etmek, söz dinlemek.

ecneb

 • Muti ve münkad olmayan. İtaatkâr olmayan.
 • Garib, yabancı, ecnebi.
 • Sert başlı at.

ferman-ber

 • İtaatli ve muti olan. Hakkında emir çıkarılan. Fermanlı.

hiran

 • Yavuzluk etmek.
 • Muti olmamak, itaat etmemek.

hırran

 • Boyun eğen, itaat eden, muti.

hükmberdar

 • Hükme muti olan, itaat eden, boyun eğen. (Farsça)

idaha

 • Muti olmak, itaat etmek.

inkıyad / inkıyâd

 • Boyun eğme. Muti olma. Teslim olma. İtaat etme. İmtisal.
 • Boyun eğme, mutî olma, itaat etme.

intıya'

 • İtaat etme, muti olma, söz dinleme.

metavi'

 • (Tekili: Mıtvâ) İtâat edenler. Mutiler.

mıtva'

 • Çok muti', çok itaatli.

mukannit

 • Yer altından kanalla su akıtan kişi.
 • Muti kimse, itaat eden, emre boyun eğen kişi.

münkad

 • (Kavd. dan) İnkiyad eden, boyun eğen, muti olan, itaat eden.

muntavi'

 • Söz dinler. Muti.

mutavi'

 • İtaat eden, muti, itaatli.

muti / mutî / مطيع

 • İtaat eden, boyun eğen. (Arapça)
 • Mutî olmak: İtaat etmek, boyun eğmek. (Arapça)

nermligam

 • (Nerm-ligâm) İtaatli, muti, söz dinler. (Farsça)
 • Başı sert olmayan at. (Farsça)

taa

 • Muti olmak. İtaat etmek.

tahyis

 • Zelil etmek, kepaze etmek.
 • Boyun eğdirmek. Muti etmek.

taktil

 • (Katl. den) Çok öldürmek, çok katletmek.
 • Muti etmek, itaat ettirmek, boyun eğdirmek.

tatvi'

 • Muti etmek, itaat ettirmek, boyun eğdirmek.

tav'

 • İsteyerek uymak. Bir şeyi istekle yapmak. Muti' olmak.
 • Mer'anın genişliğinden dolayı davarın her tarafta otlamasının mümkün olması.

tedbih

 • Muti etmek, itaat ettirmek, boyun eğdirmek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın