LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Mutal ifadesini içeren 17 kelime bulundu...

ba'del mütalaa / ba'del mütâlaa

 • (Ba'de-l mütâlaa) Mütâlaa ettikten sonra, okuduktan sonra.

kıraat

 • Okuma. Düzgün ve çabuk okuma.
 • Okuma kitabı.
 • Fık: Namazda Kur'an-ı Kerim'den bir miktar okumak.İnsan bir yazıyı ya kendi kendine yahut başkasına dinletmek üzere okur. Hususi mütâlaa nasıl olsa olur. Fakat dinletmekten maksad, anlatmak olduğu için o yolda okumanın dikkat edilec

lede-l-mütalaa

 • Mütâlaa edilip okunduktan sonra.

müfid / müfîd

 • İfâde eden, meramı güzel anlatan.
 • Mânalı, mânidâr.
 • Faydalı, faydayı mucib olan.
 • Mütâlâsından istifade olunan.

mülahaza

 • Mütâlaa. Dikkatle bakmak. İyice düşünüp bir işin hakikatını tetkik etmek. Tefekkür, düşünce.

müracaat

 • (Rücu'. dan) Geri dönmek.
 • Baş vurmak, izin almak için veya bir iş için alâkadarlarla görüşmek.
 • Mütalâa istemek, danışmak.

mütalaat / mütalaât

 • (Tekili: Mütalaa) Düşünceler. Tedkik etmeler. Okumalar. Mütalaa.

mutalebat

 • (Tekili: Mutâlebe) (Taleb. den) İstenilen şeyler. İstekler.

mutalebe

 • (Çoğulu: Mutâlebât) (Taleb. den) Hakkını isteme, talebde bulunma.
 • Dâvâ, iddia.

mütalebe

 • (Çoğulu: Mütalebât) Hakkını isteme. İddia, dâvâ.

mutalebe / mutâlebe / مطالبه

 • İstek. (Arapça)
 • İsteme, talep. (Arapça)
 • Mutâlebe etmek: İstemek, talep etmek. (Arapça)

mutali'

 • Mutâlaa eden. Kitab okuyan. Kitablarla tetkik ve bilgi için uğraşan.

mütali'

 • (Mütalaa. dan) Tetkik eden. Okuyan. Bir şeyi etraflıca düşünen.

mutaliin / mutaliîn

 • (Tekili: Mutâli') Mutalâa edenler. Kitap okuyanlar.

mütaliin / mütaliîn

 • Okuyucular, mütalâa edenler.
 • Mütalaa edenler.

saniha

 • Zihne gelen fikir. Mütâlâa. Çok düşünmeden gelen fikir.

veşy

 • Elbiseyi güzel nakışlamak, süslemek.
 • Nesil ve zürriyet.
 • Çoğalma.
 • Geceleyin devamlı tefekkür ve mütalâa etmek.
 • Bir çeşit elbise.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın