LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Mun kelimesini içeren 56 kelime bulundu...

ahter-bin / ahter-bîn

 • Müneccim. Yıldız ilmi ile meşgul olan kimse. (Farsça)

cedel

 • Münâkaşa, mücâdele, tartışma, kavga. Mantıkda, meşhur veya doğruluğu herkesçe kabûl edilen kadiyye (önerme)lerden meydana gelen kıyas'a verilen ad.

cereyan-ı münafıkane

 • Münafıklık cereyanı, akımı.

cinas / cinâs

 • Münasebet, benzeyiş. Birçok mânâlara yorulabilen söz. İmalı, telmihli söz. Telaffuzu aynı anlamı ayrı olan kelimelerin bir söz içinde kullanılması.

ehl-i nifak / ehl-i nifâk / اَهْلِ نِفَاقْ

 • Münafıklar, iki yüzlüler.
 • Münâfıklar, iki yüzlü olanlar.

ehli / ehlî

 • Munis, alışık. Yabancı olmayan. Kendisi ile ünsiyet edilen.

elif

 • Munis, sahip, dost.

ezder

 • Münâsib, muvâfık, yaraşır, lâyık. (Farsça)

fikret-i beyza

 • Münevver fikir. Parlak fikir.

gayr-ı münif

 • Münif olmayan.

haysiyetiyle

 • Münasebetiyle.

iman-ı merdud / îmân-ı merdûd

 • Münafık olan kimselerin imanı.
 • Münâfıkların (dilleri ile inandıklarını söyleyip kalben inanmayanların) yalnız dil ile söyledikleri îmân.

inbac

 • Münasebetsiz ve lüzumsuz konuşma.

izafiyye

 • Münasebet. Bağlı oluş. Alâkalılık.

kat'-ı münasebet / kat'-ı münâsebet

 • Münasebeti ve ahbaplığı kesme.

keramend

 • Münasib, muvafık, lâyık, uygun, şayeste. (Farsça)

kevakib-şinas / kevakib-şinâs

 • Müneccim. (Farsça)

medar-ı münakaşa / medâr-ı münakaşa

 • Münakaşaya sebep, gerekçe.

mezari-i münbite

 • Münbit ve verimli tarlalar.

mükabere / mükâbere

 • Münakaşada ağız kalabalığı ile karşısındakini yenmeye çalışma, yanlışta direnme, büyüklenme.

münafıkane / münâfıkane

 • Münafıklıkla. (Farsça)
 • Münâfıkça, iki yüzlü bir tavırla.
 • Münafıkça.

münasebat / münâsebât / مناسبات

 • Münasebetler, ilişkiler.
 • Münasebetler. (Arapça)

münasebetdar / münâsebetdâr

 • Münasebetli, ilgili.

münasebetdarane / münâsebetdârâne

 • Münasebetli bir biçimde.

münazır / münâzır

 • Münâzaracı, tartışmacı.

münazırin / münazırîn

 • Münazara edenler.

müneccimane / müneccimâne

 • Müneccim gibi, müneccime yakışacak şekilde. (Farsça)

münkirane / münkirâne

 • Münkircesine, inkâr edercesine. (Farsça)

müşahhat / müşâhhat

 • Münakaşa, çekişme.

müstefiz

 • Münteşir, açılmış, yayılmış.

müstetir / müstetîr

 • Münteşir, yayılmış.

mutatabık

 • Münâsib gelen. Birbirine uyan. Uygun.

mütelevvim

 • Muntazır olan, bekleyen.

mütenasib

 • Münasib, birbirine uygun, benzer, denk.

mütenazzım

 • Muntazam bir tarzda. Düzgün olarak .

muttarid

 • Muntazaman devam eden. Bir düziye olan. Bir küllî kaideye mümasil ve muvafık olan. Sıralı. Düzgün.

na-endam

 • Muntazam olmıyan. Biçimsiz, gayr-ı muntazam. (Farsça)

na-münasib

 • Münâsebetsiz, yakışıksız, uygunsuz, uygun olmayan. (Farsça)

na-saz

 • Münasebetsiz. uygunsuz, uymaz. (Farsça)

na-seza

 • Münasib olmayan, lâyık olmayan. (Farsça)

nifak / nifâk / نِفَاقْ

 • Münafıklık, ikiyüzlülük.
 • Münâfıklık.

rakb

 • Muntezir olmak, beklemek.

retel

 • Muntazam, hoş. Gönül çeken.

şayan

 • Münasib, lâyık, yaraşır. (Farsça)

sebeb-i münakaşa

 • Münakaşa sebebi.

sermüneccim / سرمنجم

 • Müneccimbaşı. (Farsça - Arapça)

sezavar

 • Münâsib, uygun, lâyık, şâyân. (Farsça)

sırr-ı münasebet

 • Münasebet, ilişki sırrı.

tarmese

 • Münkabız olmak.

tarz-ı münasebet

 • Münasebet ve bağlantı şekli.

tefeşşü'

 • Münteşir olmak, yayılmak, intişar etmek.

teheşşüm

 • Münkesir olmak, kırılmak.

telaum

 • Muntazır olmak, gözlemek, beklemek.

temazuk

 • Münafıklık etmek.

vaziyet-i münzeviyane / vaziyet-i münzeviyâne

 • Münzevî bir hayat yaşama.

yenbagi

 • Münasib, uygun, şâyân. Lâzımgelir, icab eder, gerekir.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın