LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Mud kelimesini içeren 16 kelime bulundu...

berhe

 • Müddet, an, zaman.

dahl / دخل

 • Müdahale etme, karışma. (Arapça)

hace / hâce

 • Müderris, hoca, efendi mânâsına ilim sâhibi kimselere verilen Farsça bir ünvan.

iddianame

 • Müddei umuminin (savcının), iddialarını topladığı ve soruşturma sonunda mahkemede okuduğu yazı. (Ceza işlerinde hazırlık tahkikatının neticesi, davasının açılması için kâfi olduğu anlaşılırsa savcı bu dâvayı, ya ilk tahkikatın açılması hakkında sorgu hakimine bir talepname veya doğrudan doğruya mahk

inkıza-yi müddet

 • Müddetin bitmesi, zamanın sona ermesi.

kıssa-i müdafaa

 • Müdafaa bahsi, kıssası.

ma'nevi kuvvet / ma'nevî kuvvet

 • Müdrike (anlayıcı) kuvvetlerinin üçüncüsü olup, insanların havâssına, seçilmişlerine mahsûs anlayıcı kuvvet.

müdafaat

 • Müdafaalar. Karşı hücuma mukabil müteaddit def'edici hareketler. Savunmalar.

müdafaaten

 • Müdafaa ve korunma suretiyle.

müdafi olan / müdâfi olan

 • Müdafaa eden, savunan.

müdafi'

 • Müdafaa eden. Koruyan. Def eden.

müdebbirane / müdebbirâne

 • Müdebbirce.
 • Müdebbir olana yakışır şekilde. Tedbirlice. Her işi önceden ayarlayarak, dikkatlice geleceği düşünerek. (Farsça)

müdir / müdîr

 • Müdür.

müdiriyyet / müdîriyyet

 • Müdürün makam ve vazifesi. Müdürlük.

musile

 • Müderrislikte ikinci yüksek derece.

serkar / serkâr

 • Müdür, iş başı, kâhya. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın