LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Mirac ifadesini içeren 33 kelime bulundu...

basamak-ı miraciye

 • Mirac basamağı.

burak

 • Peygamberimizin mirac gecesi bindiği binek.
 • Peygamber efendimizin göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gece (mîrac gecesinde) üzerine bindiği ve kendisini Mekke'den Kudüs-ü şerîfe kadar götüren (taşıyan) Cennet hayvanı. Burak, dünyâ hayvanlarından değildir. Erkekliği ve dişiliği yoktur. Çok hızlı giderdi.
 • Peygamberimizin miraçta bindiği binek.

hakikat-i mirac

 • Miracın aslı ve esası, gerçek mahiyeti.

hikmet-i mirac

 • Miracın hikmeti, gayesi ve anlamı.

işaret-i miraciye

 • Miracın işaret etmesi, haber vermesi.

kab-ı kavseyn

 • Cenab-ı Hakka en yakın olan makam; Peygamberimiz Miracda Cenâb-ı Hakla bu makamda bizzat görüşmüştür.

kàb-ı kavseyn

 • Cenâb-ı Hakka en yakın olan makam; Peygamberimiz Miraçta bu makamda bizzat Allah'la görüşmüştür.

kabe kavseyn / kâbe kavseyn

 • Peygamber efendimizin Mîrac gecesinde bilmediğimiz bir şekilde Allahü teâlâya yakınlığından kinâye olan bir tâbir.

kabıkavseyn

 • Peygamberimizin mîraçta ulaştığı son nokta.

leyle-i mi'rac / leyle-i mi'râc

 • Mirac gecesi.
 • Mübârek gecelerden, Resûlullah efendimizin Mîrâca çıktığı Receb ayının yirmi yedinci gecesi.

leyle-i mirac

 • Mirac gecesi.

mesele-i miraciye

 • Miraç konusu.

meyve-i mirac

 • Mirac meyvesi.

mi'rac-ı ekber

 • Büyük mirac.

mi'rac-ı ekber-i muhammedi / mi'rac-ı ekber-i muhammedî

 • Hz. Muhammed'in büyük miracı.

mi'raciye / mi'râciye / مِعْرَاجِيَه

 • Peygamberimizin (asm) miracından bahseden eser.

mirac / mirâc / معراج

 • Miraç, göğe ağma. (Arapça)

mirac-ı ekber-i muhammed

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m) büyük miracı.

mirac-ı mü'min / mirâc-ı mü'min

 • Mü'minin miracı; mü'minin Allah'ın huzuruna yükselişi.

mirac-ı nebi / mîrac-ı nebî

 • Peygamberimizin mirac mucizesi.

mirac-ı şerif

 • Değerli Miraç gecesi.

miraciye / mîrâciye

 • Mevlidin mîraçla ilgili bölümü.

miracvari / mîrâcvârî

 • Mîraç gibi.

mu'cize-i mirac

 • Mirac mu'cizesi, Peygamberimizin (a.s.m.) Allah'ın huzuruna yükselişi ve bütün kâinat âlemlerini gezdiği yolculuk mu'cizesi.

münteha-yı mirac / müntehâ-yı mirac

 • Miracın en son noktası.

refref

 • Peygamberimizi Mîraçta en yüksek makama götüren binek.
 • Mânevî bir binek; Peygamber Efendimizin (a.s.m.) Miraç mu'cizesi sırasında bindiği dört binekten sonuncusunun adı.
 • İnce, yumuşak kumaş, bir çeşit döşek; Peygamber efendimizin mîrâc esnâsında (bilinmeyen yerlere götürüldüğü, Cennet'i ve Cehennem'i gördüğü gece) bindikleri Cennet yaygısı.

sahib-i mirac

 • Miraca çıkan Peygamberimiz (a.s.m.).

sahret

 • Kudüs'te, Beyt-i Mukaddeste çok eski ve tarihi bir kaya. Bu kayaya "Hacer-i Muallak" da der. Hz. Peygamberin (a.s.m.) Mîrac Gecesinde bu kayadan Burak'a binerek semâya çıktığı hakkında rivâyet vardır.

semere-i mirac

 • Mirac meyvesi.

şerh-i sadr

 • Peygamber efendimizin çocukluğunda ve peygamberliği sırasında (mîrâc gecesinde) mübârek göğsünün açılarak kalbinin çıkarılması ve yıkanıp ilim, hikmet ve mârifet ile doldurulduktan sonra yerine konması hâdisesi.
 • Göğsün yâni kalbin ilâhî nûr, ilim, hikmet ve mârifet ve sekîne (ferahlı

sirac-ı kurb-i ev edna / sirâc-ı kurb-i ev ednâ

 • Yakınlığın, hatta daha da yakınlığın kandili (Peygamber Efendimiz Miracda Cenâb-ı Hakkın huzuruna geldiğinde Ona çok yaklaşmıştı. O yakınlık makamı kâinatta hiçbir varlığa nasip olmamıştır.).

sırr-ı mirac

 • Miracın sırrı, özü.

zahir-i mirac / zâhir-i mirac

 • Miracın açık ve aşikâr yönleri.