LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Mima ifadesini içeren 8 kelime bulundu...

barok

 • Klâsik Rönesans devrinden sonra başlayan bir mimari ve süsleme tarzı.

benna

 • Mimar, usta, kalfa. Her türlü bina yapan. Yapıcı.

hendese-i mülkiye mektebi

 • Osmanlı İmparatorluğu devrinde mühendis yetiştirmek gayesiyle açılan mekteb. XIX. yy. sonlarına kadar memlekette belediye ve mimarî işlerde vazife alacak mühendis bulunmuyordu. Nafia Nezareti bu ihtiyacı nazar-ı itibara alarak bir mühendis mektebi kurulmasının lüzumlu olduğunu ileri sürünce, padişah

mi'maran / mi'marân

 • Mimarlar. (Farsça)

mi'mari / mi'marî

 • (Mi'mariyye) Mimarlıkla alâkalı. Mimarlığa âit.
 • Bir yapı için mimara verilen para.

Mihrimah

 • Mimar Sinan'ın uğuna biri Edirnekapı diğeri Üsküdar olmak üzere iki eser yaptığı, Osmanlı Padişahı 1. Süleyman ile eşi Hürrem Sultan'ın kızının adıdır.

raz

 • Gizli sır, saklı şey. (Farsça)
 • Mimar. (Farsça)
 • Marangozların işini tanzim eden. (Farsça)

termim

 • (Çoğulu: Termimât) Onarma, tamir etme.
 • Kırık kemikleri iyi etme.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın