LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Mey kelimesini içeren 148 kelime bulundu...

badefüruş / bâdefürûş / باده فروش

 • Meyhaneci. (Farsça)

bariz / bâriz

 • Meydanda, açık.

berahin-i aleniyye

 • Meydanda ve açık olan deliller.

cereyan eden

 • Meydana gelen.

cereyan etme

 • Meydana gelme.

diraht-ı meyvedar / diraht-ı meyvedâr

 • Meyve veren, yemişli ağaç.

eşcar-ı müsmire

 • Meyve ağaçları.

esmar / esmâr / اثمار

 • Meyveler.
 • Meyvalar. (Arapça)

fakiha / fâkiha / فاكهه

 • Meyva. (Arapça)

fakihe / fâkihe / فَاكِهَه

 • Meyve.
 • Meyve.

faş / fâş

 • Meydana çıkarma, açığa vurma.

gayr-i varid / gayr-i vârid / غَيْرِ وَارِدْ

 • Meydana gelmeyen.

hadl

 • Meyletmek, yönelmek.

hammar / hammâr / خمار

 • Meyhaneci. (Arapça)

hane

 • Meyhane.

hanzale

 • Meyvesi acı bir bitki.

harabat / harâbat / خرابات

 • Meyhane. (Arapça)

hasıl / hâsıl / حاصل

 • Meydana gelme, ortaya çıkma.
 • Meydana gelen.

hasıl etmek

 • Meydana getirmek, ortaya çıkarmak.

hasıl ettirmek

 • Meydana getirmek.

hasıl olan / hâsıl olan

 • Meydana gelen.

hasıl olma

 • Meydana gelme.

hazırun / hazırûn

 • Meydanda olanlar, gözönünde olanlar. Mevcut ve hazır olanlar.

hiss-i kablelvukū' / حِسِّ قَبْلَ الْوُقُوعْ

 • Meydana gelmeden önce hissetme duygusu.

hudus / hudûs / حدوس

 • Meydana gelme, vukubulma. (Arapça)

husul / husûl / حُصُولْ

 • Meydana gelme.
 • Meydana gelme.
 • Meydana gelme.

husul-pezir / husûl-pezîr

 • Meydana gelen.

husule gelen

 • Meydana gelen.

husule gelme / husûle gelme

 • Meydana gelme.
 • Meydana gelme.

husulpezir / husulpezîr

 • Meydana gelen.

ibaret / ibâret / عبارت

 • Meydana gelen, oluşan.
 • Meydana gelmiş, kadar.
 • Meydana gelen, oluşan. (Arapça)

ibaret olan

 • Meydana gelen, oluşan.

ibban-ül fakihe / ibbân-ül fâkihe

 • Meyva mevsimi.

ibtilac

 • Meydana çıkma, zuhur etme, görünme.

ictina / ictinâ

 • Meyve toplama.

ihtinac

 • Meyletme, bir tarafa yönelme, dönme.

ika' / îka'

 • Meydana getirme, gerçekleştirme.

iktitaf-ı esmar

 • Meyve toplama.

imale / imâle

 • Meylettirmek, eğmek; bir tarafa yorumlamak.
 • Meylettirme, uzun okuma.

imale etmek

 • Meylettirmek, eğilim göstermesini sağlamak.

ısaret

 • Meylettirmek, eğmek.

ismar

 • Meyve verme, netice verme.
 • Meyve verme.

ismar eden

 • Meyve veren.

istibraz

 • Meydana çıkarmak, açığa vurmak.

izhar etme

 • Meydana çıkarma, gösterme.

kabzımal

 • Meyve ve sebze yetiştiricileriyle, satıcı arasındaki aracı.

kanun-u teşekkülat / kanun-u teşekkülât

 • Meydana geliş kanunu.

mahall-i zuhur / mahall-i zuhûr / مَحَلِّ ظُهُورْ

 • Meydana çıkma yeri.

mec'ul / mec'ûl

 • Meydana çıkarılmış, yapılmış olan, yapmacık, uydurma.

medar-ı zuhur / medâr-ı zuhûr / مَدَارِ ظُهُورْ

 • Meydana çıkma sebebi.

memil / memîl

 • Meyletme, bir yana eğilme, temâyül etme.

memut

 • Meyyit. Ölmüş.

mendud

 • Meyvesi aşağıdan yukarıya yığılı, istifli.

meyadin / meyâdin

 • Meydanlar.

meydan-ı zuhur / meydân-ı zuhûr / مَيْدَانِ ظُهُورْ

 • Meydana çıkma.

meykede / ميكده

 • Meyhane. (Farsça)

meyl-i tahaddi / meyl-i tahaddî

 • Meydan okuma meyli. Üstünlüğünü göstermek fikri.

meyvedar / meyvedâr / مَيْوَه دَارْ

 • Meyve veren.
 • Meyveli.
 • Meyveli.

meyvefüruş

 • Meyve satan, yemiş satan. Manav. (Farsça)

meyyal / meyyâl

 • Meyilli, eğilimli.
 • Meyilli, istekli.

mive

 • Meyve kelimesinin aslıdır.

mivedar / mîvedar / ميوه دار

 • Meyvalı. (Farsça)

mu'cizat-ı katıa

 • Meydana gelişi kesin olan mu'cizeler.

mu'cize-i mutlaka

 • Meydana geldiğinde şüphe duyulmayan mu'cize.

mübareze / mübâreze / مُبَارَزَه

 • Meydana çıkma.

müferrec

 • Meydanı olan. Geniş.

mümal

 • Meyl etmek, yönelmek.

müsmir / مُثْمِرْ

 • Meyveli, verimli.
 • Meyveli, verimli.
 • Meyve veren, sonuç veren.

mütebeyyin

 • Meydana çıkan, anlaşılan. Tebeyyün eden.

mütehassıl / مُتَحَصِّلْ

 • Meydana gelen.
 • Meydana gelen.

mütemayil

 • Meyili, taraftar.

müteşekkil

 • Meydana gelmiş, oluşmuş.

müvellid

 • Meydana getiren, doğurtan.

müyul

 • Meyiller, yönelmeler.
 • Meyiller, eğilimler.
 • Meyiller, yönelmeler.

müyulat / müyulât / müyûlât

 • Meyiller, eğilimler.
 • Meyiller, eğilimler, istekler.

müyülat / müyülât

 • Meyiller, eğilimler.

muzi' / muzî'

 • Meydana çıkaran, açığa vuran.

muzmir

 • Meydana çıkarmayan. İçinde saklayan. İzmar eden. Gizli tutan.

müzz

 • Meyhoş, ekşimtrak.

naşi / nâşi

 • Meydana gelen, ortaya çıkan.

nebagat

 • Meydana çıkma.

neş'et

 • Meydana gelme, doğma.

neş'et etmek

 • Meydana gelmek, kaynaklanmak.

neşêt

 • Meydana gelme, çıkma.

peyda / peydâ

 • Meydana gelme, ortaya çıkma.

peyda olan / peydâ olan

 • Meydana gelen.

ragn

 • Meyletmek, yönelmek, eğilmek.

rekn

 • Meyletmek, yönelmek, eğilmek.

ru-nümun

 • Meydana çıkan, yüz gösterici. (Farsça)

rubb

 • Meyva suyu.

sagg

 • Meyletmek, yönelmek, eğilmek.

saha

 • Meydan, yer, avlu, geniş yer.

sebeb-i husul / sebeb-i husûl / سَبَبِ حُصُولْ

 • Meydana gelme sebebi.
 • Meydana gelme sebebi.

şecer-i meyvedar / şecer-i meyvedâr

 • Meyve veren ağaç, meyveli ağaç.

semar

 • Meyva, yemiş.

semer

 • Meyve, yemiş mahsul. Verim. Netice.
 • Meyve.

semerat / semerât / ثَمَرَاتْ

 • Meyveler.
 • Meyveler, neticeler.
 • Meyveler.

semere / ثمره / ثَمَرَه

 • Meyve.
 • Meyve, ürün.
 • Meyve.
 • Meyve.

semeredar / semeredâr

 • Meyveli, verimli.
 • Meyveli.

semeresiz

 • Meyvesiz, sonuçsuz.

silsile-i hadisat / silsile-i hâdisât

 • Meydana gelen olaylar zinciri.

şıra

 • Meyveden sıkılan su.

sugv

 • Meyletmek, yönelmek, eğilme.

suret-i teşekkül

 • Meydana gelen şekil, görüntü.

suretpezir

 • Meydana çıkan, hâsıl olan, şekillenen. (Farsça)

taayyün

 • Meydana çıkmak, âşikâr olmak, belli başlı ve itibarlı görünen insanlardan olmak.

taayyünat

 • Meydana çıkmalar. Belli olmalar. Belli başlı adam sırasına geçmeler.

tahaddi / tahaddî

 • Meydan okuma.
 • Meydan okuma.
 • Meydan okuma.

tahaddi vakti / tahaddî vakti

 • Meydan okuma ve ihtiyaç vakti (inanmayanlara peygamberliğin ispatı, inananlar için imanın güçlendirilmesi vaktinde gösterilen mu'cizeler).

tahassul etme

 • Meydana gelme, ortaya çıkma, elde edilme.

tarz-ı teşkilat / tarz-ı teşkilât

 • Meydana geliş tarzı.

tazayyüf

 • Meyletmek, eğilmek, yönelmek.

tecanüf

 • Meyletmek, eğilmek, yönelmek.

tefekküh / تَفَكُّهْ

 • Meyve yemek.
 • Meyve.
 • Meyve yeme, meyvelenme.

tefekkühat

 • Meyve ziyafetleri.

tefekkühat-ı ilmiye

 • Meyve ziyafetleri hükmünde olan ilmin detayları, ayrıntıları.

tehaddi / tehaddî

 • Meydan okuma.
 • Meydan okumak.

tekevvün / تَكَوُّنْ

 • Meydana gelme.

tekvin eden

 • Meydana getiren.

temayüc

 • Meyletmek, eğilmek, yönelmek.

temayül / temâyül / تَمَايُلْ

 • Meyletme, eğilim.
 • Meyletme.

temayülat / temâyülât

 • Meyletmeler, eğilimler.

teşkil

 • Meydana getirme.

teşkilat / teşkilât

 • Meydana gelme, oluşma.

teşkilce

 • Meydana gelişiyle, oluşuyla.

tezayug

 • Meyledişmek, haktan dönmek.

vaki olan

 • Meydana gelen.

vaki olmak

 • Meydana gelmek, gerçekleşmek.

vaki' / vâki' / وَاقِعْ

 • Meydana gelen.

vazzah

 • Meydanda, çok açık, belli.

vücud bulan

 • Meydana gelen, varlık âlemine çıkan.

vücuda getirilen

 • Meydana getirilen.

vücuda getirilme

 • Meydana getirilme, oluşturulma.

vücuda getirme

 • Meydana getirme.

vuku / وقوع

 • Meydana gelme.

vuku bulma

 • Meydana gelme.

vuku' / vukû' / وقوع

 • Meydana gelme, cereyan etme. (Arapça)

vukū' / وُقُوعْ

 • Meydana gelme.
 • Meydana gelme.

vukū'u muayyen / وُقُوعُ مُعَيَّنْ

 • Meydana gelmesi belirlenmiş olan şey.

vukua gelen

 • Meydana gelen.

vukua gelme

 • Meydana gelme.

vukuat / vukuât

 • Meydana gelen olaylar.

vukubulma

 • Meydana gelme.

za'r

 • Meyletmek, eğilmek.

zarar-ı beyyin

 • Meydanda ve âşikâr olan zarar. (Farsça)

zat-ul esmar / zât-ul esmâr

 • Meyve veren. Meyveli.

zayiga

 • Meyledici, eğilen.

zever

 • Meyl, eğrilik.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın