LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Merhametsiz ifadesini içeren 21 kelime bulundu...

ahen-dil

 • Demir yürekli, kahraman. (Farsça)
 • Merhametsiz, acımasız kimse. (Farsça)

ateş-har / ateş-hâr

 • Keklik. (Farsça)
 • Merhametsiz, şefkatsiz ve zalim adam. (Farsça)

ateş-kar / ateş-kâr

 • Külhancı. (Farsça)
 • Mc: Aceleci, kızgın veya merhametsiz adam. (Farsça)

bi-aman / bî-aman

 • İnsafsız, merhametsiz.

bi-din / bî-din

 • Dinsiz. (Farsça)
 • Merhametsiz, acımasız. (Farsça)

birahm / bîrahm / بى رحم

 • Merhametsiz, acımasız. (Farsça - Arapça)

cabir / câbir

 • Cebredici, zorla yaptıran.
 • Galib gelen.
 • Şefkatsiz, merhametsiz.
 • Tekebbür ve taazzüm eden.
 • Aziz ve kavi olan.
 • Tıb: Kırıkçı, çıkıkçı.
 • Cebir ilminin ilk kurucusu olan müslüman âlimi.

cellad

 • İdama mahkûm olanları idam etmeğe vazifeli olan adam.
 • Mc: Merhametsiz.

damar-ı gadir

 • Zulmetme damarı, merhametsizlik damarı.

emansız

 • Merhametsiz, müsaadesiz.

gaddarane

 • Acımadan, merhametsizcesine, zulmedercesine. (Farsça)

gadr

 • Hâinlik, vefâsızlık, merhametsizlik. Muâmelede aldatmak.
 • Hainlik, vefasızlık, zulüm, merhametsizlik, haksızlık.

gadr-ı mutlak

 • Tam zulüm ve merhametsizlik.

gavur / gâvur

 • Kâfir. Merhametsiz, inatçı.

kasvet

 • Katılık, sertlik.
 • Merhametsizlik, acımasızlık.
 • Sıkıntı, gönül darlığı.

kelime-i gaddare

 • Kahredici, öldürücü, zâlim ve merhametsiz söz.

safve

 • Hâlis ve seçkin.
 • Katı yüzlü merhametsiz kimse.

şefkatsiz

 • Merhametsiz, acımasız.

selata

 • Kahır, galebe, hiddet.
 • Kötü konuşan, gönül inciten, kalb kıran.
 • Merhametsiz olmak.
 • Acı söz söylemek.

sengdil

 • (Çoğulu: Sengdilân) Taş yürekli, merhametsiz, acımaz. (Farsça)

vahşi / vahşî

 • Medeni olmayan. İnsanlardan kaçan. Alışık ve ehlî olmayan.
 • Merhametsiz, duygusuz.
 • Ürkek, korkak.
 • Yabanî, ürkek, merhametsiz.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın