LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Merhametli ifadesini içeren 60 kelime bulundu...

a'taf

 • (Atf. dan ) En âtifetli. Pek müşfik, çok merhametli adam.
 • Boynuzları birbirine eğilmiş koyun. (Müe: Atfâ')

afüvv

 • Affeden, merhametli.

ağuş-u nazendarane / âğuş-u nazendârâne

 • Şefkatli ve merhametli kucak.

atıf / âtıf

 • (Atf. dan) Yüzünü çeviren, bakan. Meyleden, yönelen.
 • Bağlaç.
 • Şefkat edici kimse. Merhametli, müşfik.
 • Yarış atlarının altıncısı.
 • Gr: İki kelimeyi birbirine bağlayan harf veya kelime.

atuf / atûf

 • Çok acıyan, pek merhametli.
 • Çok şefkatli, pek merhametli olan Allah.

atufet / atûfet

 • Şefkat. Çok merhametli oluş.

cenab-ı erhamü'r-rahimin / cenâb-ı erhamü'r-râhimîn

 • Merhametlilerin en merhametlisi olan Allah.

cenab-ı erhamürrahim / cenâb-ı erhamürrâhim

 • Merhametlilerin en merhametlisi olan, sonsuz şeref ve azamet sahibi yüce Allah.

cenab-ı erhamürrahimin / cenâb-ı erhamürrâhîmin

 • Merhametlilerin en merhametlisi olan Allah.

eb-i müşfik

 • Şefkatli baba, merhametli peder.

ehl-i insaf / ehl-i insâf

 • Merhametli, adil olanlar.

ensaf

 • (İnsaf. dan) Daha insaflı, çok acıyan, en merhametli.

erham

 • En rahim, en merhametli, en çok şefkatli.
 • Çok merhametli, çok acıyan.
 • En merhametli.

erham-ür rahimin / erham-ür râhimîn

 • Merhametlilerin en merhametlisi.
 • Allah'ın (C.C.) sıfatlarındandır.

erhamü'r-rahimin / erhamü'r-râhimîn

 • Merhametlilerin en merhametlisi olan Allah.

erhamürrahimin / erhamürrahimîn / erhamürrâhimîn

 • Merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah.
 • Merhametlilerin en merhametlisi olan Allah.
 • Merhametlilerin en merhametlisi mânâsına, Allahü teâlânın mübârek isimlerinden.

errahim

 • En merhametli, büyük nimetler veren, verdiği nimetleri iyi kullananları daha büyük ve ebedi nimetler vermek suretiyle mükâfatlandıran Allah (C.C.)

evvah

 • Kusurunu bilerek, ah, vâh ederek yalvarmak.
 • Çok âh edip duâ eden.
 • Merhametli. Sağlam imanlı. Yakin ilim sahibi. Dinde çok âlim olan. Hz. İbrahim Aleyhisselâmın bir vasfı.

feyyaz-ı rahmani / feyyaz-ı rahmânî

 • Kullarına karşı çok merhametli olan ve rahmet eserleri bütün varlık âlemini kuşatan Allah'ın feyiz, bereket ve ihsanı.

feyz-i rahman / feyz-i rahmân

 • Kullarına karşı çok merhametli olan ve rahmet eserleri bütün varlık âlemini kuşatan Allah'ın lûtfu, ihsanı.

hannan / hannân / حَنَّانْ

 • Rahmetlerin en lâtif cilvesini gösteren, Rahman ve Rahîm olan ve çok merhametli olan Allah (C.C.)
 • Rahmetin en hoş cilvelerini gösteren ve çok merhametli olan Allah.
 • Pek merhametli (Allah).

ihsan-ı rahmani / ihsan-ı rahmânî

 • Bütün yarattıklarına karşı çok merhametli olan Allah'ın ikramı, bağışı.

inayet-i rahmaniye / inayet-i rahmâniye / inâyet-i rahmâniye / عِنَايَتِ رَحْمَانِيَه

 • Kullarına karşı çok merhametli olan ve rahmet eserleri bütün varlık âlemini kuşatan Allah'ın özel yardımı.
 • Merhametli olan Allahın yardımı.

inşaallahü'r-rahman / inşaallahü'r-rahmân

 • Kullarına karşı çok merhametli olan ve rahmet eserleri bütün varlık âlemini kuşatan Allah dilerse.

kerim-i rahim / kerîm-i rahîm

 • Sonsuz ikram ve ihsan sahibi, pek merhametli olan Allah.

merhamet-disar

 • Çok merhametli, acıma hissi fazla olan.

merhametbahş

 • Merhamet eden. Merhametli. (Farsça)

merhametgüster

 • Merhametli, merhamet edip acıyan. (Farsça)

merhametkar / merhametkâr

 • Merhametli, şefkatli.
 • Merhametli.

merhametkarane / merhametkârâne

 • Merhametli bir şekilde.

merhametpenah

 • Merhametli. (Farsça)

merhametperver

 • Merhametli, esirgeyici, acıyan. (Farsça)

merhametperveri / merhametperverî

 • Merhametlilik, esirgeyicilik. (Farsça)

merhametşiar

 • Çok merhametli. (Farsça)

merhametşiari / merhametşiarî

 • Merhametlilik, merhametli oluş. (Farsça)

mescid-i rahmani / mescid-i rahmânî

 • Çok merhametli olan Allah'ın yarattığı mescid.

munsıf

 • İnsaflı. Merhametli. Hakkı kabul eden. Hakka riayet eden.

müşfik

 • Şefkatle seven. Acıyan, merhametli.
 • Şefkatli, merhametli, acıyan.

nazar-ı merhamet

 • Merhametli bakış.

nazar-ı rahmet

 • Şefkat ve merhametlice bakış.

nermdil

 • Yüreği yumuşak. Merhametli. (Farsça)

ömer

 • Resül-ü Ekrem'in (A.S.M.) ikinci halifesi, Aşere-i Mübeşşere'den ve sahabenin en büyüklerindendir. Çok âdil, âbid, zâhid ve merhametli idi. Fakirce yaşadı. Adaleti, şecaat ve cesareti, İlâ-yı Kelimetullah için fedakârlığı meşhurdur. Çok Hadis-i Şeriflerle medhedildi. Zamanında çok fütühat ve ilerlem

pür-rahm ü şefkat

 • Çok şefkatli ve merhametli.

pürrahm

 • Pek merhametli.

rahim / rahîm / رحيم

 • Merhametli, acıyan.
 • Merhametli. (Arapça)
 • Merhamet eden Tanrı. (Arapça)
 • Çok merhametli.

rahimane / rahîmâne

 • Merhametli bir şekilde.

rahimin / rahimîn

 • (Rahîmûn) Merhametliler, acıyıp esirgeyenler, rahmet edenler, şefkat edenler.

rahman / rahmân / رحمان / رحمن

 • Sonsuz merhametli, Allah.
 • Merhametli Tanrı. (Arapça)
 • Çok merhametli.

rahman-ı bilhak / rahmân-ı bilhak

 • Hakkıyla çok merhametli olan Allah.

raif / râif

 • Merhametli, re'fetli.
 • Merhametli.

rakik-ül kalb

 • Yufka kalbli, çok merhametli, ince duygulu.

rauf / raûf / رَؤُفْ

 • Çok merhametli.

re'fetkarane / re'fetkârane

 • Merhametli bir şekilde, çok acıyarak.

re'fetmeab / re'fetmeâb

 • Çok merhametli. (Farsça)

şefik

 • Şefkatli, esirgeyen. Rikkat sahibi. Merhametli.

şefikane / şefîkane

 • Merhametlice, acıyarak. Acımak suretiyle. şefkat ederek. (Farsça)
 • Şefkatlice, merhametli olarak.

şefkatperverane / şefkatperverâne

 • Çok şefkatli ve merhametli bir şekilde.

sultan reşad

 • (Mi: 1844-1918) Meşrutiyet devri Osmanlı Padişahıdır. Merhametli ve halim tabiatlı olan bu dindar ve abdestsiz gezmiyen padişah, Mevlevi Tarikatına bağlı idi. Boş vakitlerini Mesnevi okumakla geçirirdi.

ya erhame'r-rahimin / ya erhame'r-râhimîn

 • Ey merhamet edenlerin en merhametlisi.

ya erhamerrahimin / yâ erhamerrâhimîn

 • Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın