LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Merdiven ifadesini içeren 41 kelime bulundu...

derece-i süllem

 • Merdiven basamağı.

dereke-i mirkat

 • Merdivenin en alt basamağı.

dürece

 • Süllem, merdiven.
 • Bağırtlak kuşu. (Kanatlarının içi siyah ve dışı boz olan bir kuş.)

ıskalara

 • Gemi arması merdiveni.
 • Harp gemilerinin sol taraflarındaki merasim merdiveni.

ıskalariya

 • Geminin üst kısmına çıkabilmek için iskele, yani merdiven teşkil etmek üzere çarmıhlara aykırı ve kazık bağı ile bağlanmış ince halatlar.

kademe

 • Derece, sıra.
 • Merdiven basamağı.

kasfe

 • (Çoğulu: Kasf-Kasefât) Deve sesi.
 • Merdiven ayağı.
 • Bir parça kum yığını.

kasme

 • Merdiven ayağı.

ma'rec

 • Çıkacak yer, merdiven.

ma'ric

 • Merdiven, yükseliş yeri.

maaric / maarîc

 • (Tekili: Mi'rac) Merdivenler.

mearic / meâric / معارج

 • (Tekili: Mi'rac) Mi'raclar. Merdivenler. Çıkılacak yerler.
 • Merdivenler. (Arapça)

medaric / medâric / مدارج

 • (Tekili: Medrec ve Medrece) Merdivenler.
 • Meslekler, yollar.
 • Merdivenler. (Arapça)

medrec

 • (Çoğulu: Medâric) Basamaklı yol. Merdiven.
 • Meslek.
 • Tarikat.
 • Dar yol. Dağ yolu.

meraki / merakî

 • Vesvese ve kuruntu içinde bulunan kimse.
 • (Tekili: Mirkat) Merdivenler, basamaklar.

merdiven / نردبان

 • Merdiven. (Farsça)

merdiven-i terakki

 • İlerleme merdiveni; bir merdivenin basamakları gibi yükselme.

mes'ad

 • Merdiven. İp merdiven.

mi'rac / mi'râc

 • Merdiven, süllem.
 • Yükselecek yer.
 • En yüksek makam.
 • Huzur-u İlâhî. Peygamberimiz Hz. Muhammed (A.S.M.) Efendimizin, Receb ayının 27. gecesinde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna ruhen, cismen, hâlen çıkması mu'cizesi ki; en büyük mu'cizelerinden birisidir.
 • Merdiven.
 • Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem elli iki yaşında uyanık iken, beden ile, hicretten altı ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi, Mekke-i mükerremede Mescid-i Harâm'dan Kudüs'e ve oradan göklere ve bilinmeyen yerlere götürülüp, getirilmesi.

mi'raç / mi'râç / مِعْرَاجْ

 • Merdiven.

minber

 • Câmilerde hatiplerin hutbe okumaları için yapılmış merdivenli yüksek yer.

mirac / mîrac / mîrâc

 • Merdiven.
 • Göğe çıkma.
 • Merdiven.

mirac-ı iman / mirâc-ı iman

 • İman merdiveni.

mirac-ı marifet / mirac-ı mârifet

 • Allah'ı isim ve sıfatlarıyla tanıyıp bilme gibi yüce bir makama çıkmaya vasıta olan mânevî merdiven.

mirac-ı suud

 • Yükselme merdiveni.

mirkat

 • Merdiven. Basamak. Derece.
 • Derece, basamak, merdiven; 11. Lem'a.

mirkat-ı cennet

 • Cenneti kazanmaya ve yükselmeye vesile olan anlamında Cennet merdiveni.

mirkat-ı iman

 • İman derecesi, merdiveni.

mirkatü'l-fütuh / mirkatü'l-fütûh

 • Mânevî fetihlere ulaştıran merdiven, yöntem.

mirkatü's-sünne

 • Sünnetin merdiveni; sünnetin dereceleri.

mıs'ad

 • Merdiven. Yükseğe çıkmakta kullanılan âlet. Asansör.

mukarnes

 • Kubbe biçiminde olan.
 • İşlemeli, nakışlı ve rengarenk olan.
 • Merdiven şeklinde dereceleri olan kubbe.

nerbdan

 • Merdiven. (Neverdi bâm'dan alınmıştır. Neverd; kıvrım, büküm; neverdiden; tayyetmek, dürmek; bam, ban; tavan mânalarına gelirler. Üst kata merdivenle çıkıldığından, neverdibâm yerine hafifletilmişi olan nerdbân denilmiştir.) (Farsça)

paşib

 • Basamak, merdiven. (Farsça)

paye

 • Rütbe, derece. (Farsça)
 • Merdiven ayağı. (Farsça)
 • İlim sahibi olanların bir derecesi. (Farsça)

payin

 • Aşağı. Aşağı taraf. (Farsça)
 • Merdivenin ilk basamağı. (Farsça)

pelle

 • Derece. (Farsça)
 • Merdiven. (Farsça)

rütbe

 • Basamak, derece.
 • Memuriyet derecesi.
 • Sıra. Mertebe, menzile.
 • Efkârın sonu.
 • Merdiven ayağı.

selalim

 • (Tekili: Süllem) Merdivenler.

süllem / سلم

 • Merdiven, basamak.
 • Derece.
 • Tıb: Kulağın içindeki içiçe daireler şeklinde olan boşluğun adı.
 • Merdiven. (Arapça)

teslim

 • Diş diş etme. Merdiven haline getirme, ayak ayak düzme.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın