LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Melin ifadesini içeren 28 kelime bulundu...

asla ve mutlaka zarar iras etmez / asla ve mutlaka zarar îras etmez

 • Bir meselenin temelinde ve özünde olan unsurlara kesinlikle ve hiçbir şekilde zarar vermez.

bermurad

 • Emeline kavuşan, arzusu yerine gelen, dileğine eren. (Farsça)

ceza-yı amel / cezâ-yı amel / جَزَايِ عَمَلْ

 • Amelin cezası.
 • Amelin karşılığı.

cins-i amel

 • Amelin cinsi, türü.

ecir

 • Karşılık, ücret.
 • İyi bir amelin karşılığı olarak verilen manevî mükâfat.

encam-ı kar / encâm-ı kâr

 • İşin neticesi, amelin sonu.

esasen

 • Kendiliğinden, aslından, temelinden.

esasıyla

 • Temelinden.

esasiyle / esâsiyle

 • Köküne kadar, ta temelinden.

fahir

 • (Fâhire) İftihar eden. Kendi amelini ve kendini beğenen. Övünen.
 • Şa'şaalı. Ağır. Parlak. Şanlı.
 • Büyük ve iyi nesne.
 • Koruğu büyük çekirdeksiz hurma.
 • Memeleri büyük deve.

gaye-i emel

 • Emelinin gayesi, arzu edilen hedef.

i'tikad

 • İnanmak. İnanç. Sıdk ve doğruluğuna kalben kararlı olmak. Gönülden tasdik ederek inanmak. Dinin temelini meydana getiren şeylere inanmak.

ihbat

 • Mahveylemek. Battal ve geçmez hale koymak.
 • Kuyunun suyu çoğalmak veya bitmek.
 • İşin karşılığını vermek.
 • Amelin sevabını giderip, hiçe indirmek.

kal'

 • Koparma, koparılma, sökme, sökülme, çıkarılma, temelinden çekip atma.

katibin / kâtibîn

 • İnsanın amelini yazan melekler.

letafet-i asliye / letâfet-i asliye

 • Bir şeyin aslında ve temelinde bulunan tatlılık, hoşluk.

müheymin

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (ism-i şerîflerinden); her mahlûkun (yaratılmışın) ömrünü, amelini, rızkını, ecelini, nefeslerini, sözlerini bilen, gören, onların bütün hallerinden haberdâr olan.

musab

 • Sevab kazanmış olan. Ameline karşılık ecir kazanmış olan.

nefs-i amel / نَفْسِ عَمَلْ

 • Amelin kendisi.
 • Amelin ta kendisi.
 • Amelin kendisi.

nesf

 • Bir yapıyı temelinden yıkma.

neşr-i suhuf

 • Sahifelerin neşri.
 • Haşirde, insanların hesab görülmek için dirildiklerinde amel defterlerinin meydana çıkarılıp herkesin amelinin belli oluşu.

rumi

 • Rumelinden olan, Anadolulu olan.
 • Rum. Türkiye'de yaşayan Yunanlı.

salat / salât

 • Allahü teâlâdan rahmet, meleklerden istiğfâr, mü'minlerden duâ.
 • İslâm'ın beş esâsından (temelinden) birisi olan namaz.
 • Peygamber efendimizin ism-i şerîfleri anıldığında, işitildiğinde veya yazıldığında söylenen ve yazılan "sallallahü aleyhi ve sellem". sözü ve benzerleri. Çoğ

sidret-ül münteha

 • Mahlukat ilminin ve amelinin kendisinde nihayet bulup kevn âlemini hududlandıran bir işaret. Yedinci kat gökte olduğu rivayet edilen ve Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm'ın ulaştığı en son makam.

şükm

 • Ücret, ivaz. Cezâ. Karşılık. Amelin ücreti.

tesmia

 • Halka ibadetini ve amelini işittirme, duyurma.

ucb / عجب

 • (Ucub) Kibir, gurur. Kendini beğenmişlik. Ameline, yaptıkları işe güvenmek.
 • Varlığı nâdir olan şeyi görünce istiğrab etmek hâli.
 • Yabancı kadın taifesiyle beraber oturmak ve konuşmaktan pek hoşlanan.
 • Ameline güvenme.

ye's

 • Emelinden kesilmek. Ümidsizlik. Nevmid olmak. Matlubunun hâsıl olmasına ümidini kesmek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın