LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Meşrutiyet ifadesini içeren 37 kelime bulundu...

ahrar

 • Hürriyetçiler (II. Meşrûtiyet devrinde bir partinin ismi).

beldaran

 • Geçit yerleri muhafızlarının adı. Tanzimattan sonra bunlara zaptiye denmiştir. İkinci Meşrutiyetten beri jandarma olarak adlandırılırlar.

bidayet-i hürriyet

 • Hürriyet'in başlangıcı; Meşrutiyet'in ilk yılları.

devr-i meşrutiyet

 • Meşrutiyet Devri.

ehl-i hürriyet

 • Hürriyet yanlıları, Meşrutiyet sistemini savunanlar.

ehl-i meşrutiyet

 • Meşrutiyet ehli, meşrutiyetçi.

fecr-i ati / fecr-i âtî

 • Gelecekteki fecr. 1908 meşrutiyet inkılâbından sonra Servet-i Fünun mecmuası etrafından toplanan bir kısım gençlerin kurmak istedikleri ekolün (cemiyetin) adıdır.

hakaik-i meşrutiyet

 • Meşrutiyetin hakikat ve esasları.

hakikat-i meşrutiyet-i meşrua / hakikat-i meşrutiyet-i meşrûa

 • Dine uygun meşrutiyetin esası.

havass-ı refia / havâss-ı refia

 • Tar: Eyüp Kadılığı eskiden Çatalca'ya kadar uzanır ve Çatalca'da kadının bir vekili bulunurdu. İkinci meşrutiyete kadar bütün mahkeme işleri, kadının tayin ettiği bir naib tarafından idare edilirdi. Meşrutiyet devrinde diğer kadılara yapıldığı gibi, Eyüp Kadılığına da maaş bağlandı. Şer'î ve nizamî

hükumet-i meşruta / hükûmet-i meşruta

 • Meşrutiyet idaresi, Meşrutiyet hükûmeti.
 • Meşrutiyetle idare olunan hükûmet.

hükumet-i meşruta-i meşrua / hükûmet-i meşruta-i meşrua

 • Şeriata uygun meşrutiyet hükûmeti.

hürriyet / حُرِّيَتْ

 • 1908'de II.Meşrutiyet'in ilânı ile birlikte gerçekleşen yeni sistemin halk arasındaki adı.
 • İkinci Meşrutiyet.

hürriyet inkılabı / hürriyet inkılâbı

 • 1908'de ilân edilen ikinci Meşrutiyet.

hürriyetin başı

 • Meşrûtiyet yönetiminin ilk ilân edildiği dönem.

hürriyetin ikinci senesi

 • 1908 yılında ilan edilen İkinci Meşrutiyetten iki sene sonrası.

hürriyetten sonra

 • 1908 yılında, İkinci Meşrutiyetin ilan edilmesinden sonra.

idare-i meşruta

 • Meşrutiyet idaresi, meşrutiyetle idare.

iki mekteb-i musibetin şehadetnamesi

 • Meşrutiyet ve hürriyet dönemlerine ait musibet sınavının diploması.

iptida-yı hürriyet

 • Hürriyetin başlangıcı; II.Meşrutiyetin ilânıyla başlayan dönem.

ism-i meşrutiyet

 • Meşrutiyet ismi.

mahkeme-i evkaf

 • İkinci meşrutiyetin ilânından sonra evkaf müfettişliği dairesine verilen ad.

mana-yı meşrutiyet / mânâ-yı meşrutiyet

 • Meşrutiyetin anlamı özü.

mehasin-i meşrutiyet / mehâsin-i meşrutiyet

 • Meşrutiyet sisteminin ortaya çıkardığı güzel neticeler.

meşruta-i meşrua / meşrûta-i meşrûa

 • Dine uygun meşrutiyet; İslâmın öngördüğü meşrutiyet.
 • Dine uygun meşrutiyet; İslâm'ın öngördüğü meşrutiyet.

meşrutiyet-i ilmiye

 • İlmî meşrutiyet.

meşrutiyet-i meşrua / meşrutiyet-i meşrûâ

 • Dine uygun meşrutiyet; İslâm'ın öngördüğü meşrutiyet.
 • Dine uygun olan meşrutiyet, yönetim şekli.

meşrutiyet-i şer'iye

 • İslâma uygun olarak şartları ve kuralları belirlenen meşrutiyet sistemi.

meşrutiyetperver / meşrûtiyetperver

 • Meşrutiyet taraftarı, meşrutiyetsever.
 • Meşrutiyeti seven.

müsemma-i meşrutiyet / müsemmâ-i meşrutiyet

 • Meşrutiyetle isimlendirilen yönetim, devlet.

müsemma-yı meşrutiyet / müsemmâ-yı meşrutiyet

 • Meşrutiyet diye isimlendirilen.
 • Meşrutiyetin "meşrutiyet" olarak isimlendirilmesi, mânâsı, özü, gerçeği.

nimet-i meşrutiyet

 • Meşrutiyet nimeti.

ruh-u meşrutiyet

 • Meşrutiyetin ruhu, özü.

sultan reşad

 • (Mi: 1844-1918) Meşrutiyet devri Osmanlı Padişahıdır. Merhametli ve halim tabiatlı olan bu dindar ve abdestsiz gezmiyen padişah, Mevlevi Tarikatına bağlı idi. Boş vakitlerini Mesnevi okumakla geçirirdi.

temmuz

 • İkinci Meşrutiyet'in (Hürriyet) ilân edildiği tarih olan 23 Temmuz 1908 (Rumî 10 Temmuz 1324).

tiryak-ı meşrutiyet / tiryâk-ı meşrutiyet

 • Meşrutiyet ilâcı.

zaman-ı meşrutiyet

 • Meşrutiyet dönemi.