LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Mat kelimesini içeren 53 kelime bulundu...

a'mal-i erbaa / a'mâl-i erbaa

 • Mat: Dört işlem. (Toplama, çıkarma, çarpma, bölme.)

anasır-ı hisabiyye / anâsır-ı hisabiyye

 • Mat : Bir hesabı yapmak için gerekli olan mâlûmatlar.

artı

 • Mat: (+) ile gösterilen toplama işaretinin adıdır.

atuh / atûh

 • Mâtuh. Bunak. Şuurunu kaybetmiş ihtiyar.

bermah / bermâh / برماه

 • Matkap, burgu. (Farsça)

dehri / dehrî / دهری

 • Materyalist. (Arapça)

dehriyye / دهریه

 • Materyalistlik. (Arapça)

düstur-u riyazi / düstur-u riyazî

 • Matematiksel kaide.

feryad-ı matem

 • Matem hâlinde derin üzüntülerin bağırıp çağırarak dile getirilmesi.

hasıl-ı cem' / hâsıl-ı cem'

 • Mat: Toplam. Bir kaç sayının birlikte toplanmasından meydana gelen yekûn.

hasıl-ı darb / hâsıl-ı darb

 • Mat: Çarpım. Çarpmak işinin neticesi. 5 sayısı 2 sayısıyla çarpılırsa, çıkan 10 sayısı, hâsıl-ı darbdır.

hesabi rakamlar / hesabî rakamlar

 • Matematiksel rakamlar.

hipotenüs

 • Mat: Bir dik üçgende dik açının karşısında bulunan kenar. (Diğer kenarların her birerlerinden büyük, toplamlarından küçüktür.) (Fransızca)

hisab-ı ameli / hisab-ı amelî

 • Mat: Pratik hesap, aritmetik.

hisab-ı nazari / hisab-ı nazarî

 • Mat: Teorik hesap.

işarat-ı riyaziye / işarât-ı riyaziye

 • Matematiksel işaretler.

klişe

 • Matbaada tipografik baskıda kullanılan kabartma resim veya yazılar çıkarılmış madeni levha. (Fransızca)

ma'kusen mütenasib

 • Mat: Tersine olan müvâzene. Yâni, birbirine nisbet edilen iki şeyden, biri çoğaldığı oranda diğerinin eksilmesi veya birinin azaldığı nisbetinde diğerinin çoğalması. Ters orantılı.

maddiyun

 • Materyalistler, herşeyi madde ile açıklamaya çalışanlar.

maddiyunluk

 • Materyalizm; herşeyi madde ile açıklamaya çalışma.

maddiyunun dinsizliği

 • Materyalistlerin dinsizliği; herşeyi madde ile açıklamaya çalışanların dinsizliği.

madrubeyn

 • Mat: Birbirine çarpılan iki sayıdan herbiri.

mahe / mâhe / ماهه

 • Matkap, burgu. (Farsça)
 • Matkap. (Farsça)

matbaa-misal

 • Matbaaya benzer, matbaa gibi.

matbuat

 • Matbaada basılmış şeyler.

matemalud / mâtemâlûd

 • Matemli, hüzne bulanmış, üzüntüye boğulmuş.

matemdar / mâtemdâr

 • Mâtemli, acılı, yaslı. (Farsça)

matemengiz / mâtemengiz

 • Mâtemi ve yası iktiza eden. (Farsça)

matemhane

 • Matem ve yas tutulan yer.

matemzede / mâtemzede

 • Mâtemli. Yaslı.

maturidi / maturidî

 • Mâturidi Mezhebi ve bu mezhebden olan. Semerkand şehrinin Mâturid köyünden olan Ebu Mansur-u Mâturidi'yi (Hicri: 280-332) itikadda imam olarak kabul edenler. Amelde Hanefi Mezhebinden olanlar, itikadda Maturidi mezhebindendir. Çünkü bu Zât, Ehl-i Sünnet itikadına muhalif görüşleri, eserleri ile redd

menşud

 • Matlup, istenen şey.

mitade

 • Matkap başı.

mithara / مطهره

 • Matara. (Arapça)

muhit-i daire / muhit-i dâire

 • Mat: Daire çevresi. Çember.

mukallidin-i maddiyyun / mukallidîn-i maddiyyun

 • Materyalistlerin taklitçileri, taklitçi materyalistler, maddeciler.

mürettibhane

 • Matbaalarda yazıların dizilip sahife şeklinde tertib edildiği yer.

riyazi / riyazî / riyâzî / رِيَاض۪ي

 • Matematikle ilgili.
 • Matematikle alâkalı.

riyazi kat'iyyet / riyâzî kat'iyyet

 • Matematiksel kesinlik.

riyazi-riyaziyye

 • Matematikle ilgili.

riyaziyat / riyâziyat / ریاضيات

 • Matematik ilmi.
 • Matematik ilimlerine verilen ortak ad.
 • Matematik ilmi, hesap-hendese ilmi. Aritmetik-geometri.
 • Matematik. (Arapça)

riyaziyatçı / riyâziyatçı

 • Matematikçi. (Arapça - Türkçe)

riyaziye

 • Matematik.

riyaziyyat

 • Matematik bilgisi.

riyaziyyun / riyâziyyûn / ریاضيون

 • Matematikçiler. (Arapça)

sıyah-ı matem / sıyah-ı mâtem

 • Mâtem feryadları.

tab'hane

 • Matbaa. Tab' işleri yapılan yer. (Farsça)

tabedilme

 • Matbaada basılma.

tabiat bataklığı

 • Materyalist düşünce; tabiat için, "insan faaliyetlerinin dışında kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç" düşüncesi.

tabiat dalaleti / tabiat dalâleti

 • Materyalist düşünce; tabiat için, "insan faaliyetlerinin dışında kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç" düşüncesi.

tabiat fikri

 • Materyalist düşünce; tabiat için söylenen, "insan faaliyetlerinin dışında kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç" düşüncesi.

tafthane

 • Matbaa. Basımevi. (Farsça)

ulum-u riyaziye / ulûm-u riyaziye

 • Matematikle bağlantılı ilimler.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR