LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Maliye ifadesini içeren 16 kelime bulundu...

aziz-i mısır

 • Mısır Mâliye Bakanı.

bekaya

 • Geride kalanlar, bakiyeler.
 • Maliye işlerinde tahsil olunmayan gelir, meblağ.

beytülmal / beytülmâl / بيت المال

 • (Beyt-ül mâl) İlk defa Hz. Muhammed (A.S.M.) tarafından kurulan ve gelir kaynaklarıyla sarfiyat yerleri şer'î olarak tayin edilmiş İslâm devletinin mâliye hazinesi.Gelir kaynakları: 1- Zekât ve sadakalar. 2- Ganimetler. 3- Fey=Zekât ve ganimet dışında kalan ve beyt-ül male ait olan mallar.Beyt-ül ma
 • İslâm devleti hazînesi, mâliye teşkîlâtı.
 • Hazine, maliye hazinesi. (Arapça)

defterdar / defterdâr / دفتردار

 • Defter tutan. Devletin gelir ve masraflarını tutan vazifeli memur. Eskiden Maliye Nâzırı bu nam ile anılırdı. Bir vilayetin maliye işlerine bakan memur.
 • İldeki en üst düzey maliye yetkilisi. (Arapça - Farsça)
 • Maliye bakanı. (Arapça - Farsça)

defterdarlık

 • Eskiden maliye bakanlığı.
 • Şimdi vilâyetlerin mali işlerine bakan daire.

galle

 • Mahsul geliri. Ekin, irat, gelir.
 • Akarât kirası.
 • Hammaliye kirası.
 • Susamak.

hazine-i devlet

 • Devlet hazinesi. Maliye idaresi.

hazine-i emiriye

 • Maliye dairesi.

hazine-i millet

 • Millet hazinesi.
 • Maliye idaresi.

kar haddi / kâr haddi

 • Bir malı satarken, alış fiyatına veya mâliyeti üzerine eklenen fazlalığa, kâra konulan sınır.

lafzullah

 • Allah lâfzı. (Bu kelime Kur'ân-ı Kerimde 2806 defa zikredilmiştir. Bu lâfız bütün "sıfat-ı kemâliyeyi" tazammun eden bir sadeftir.)

mal müdürü

 • Kazâ mâliye memuru.

mali / malî / mâlî / مالى

 • (Maliye) Mala ve paraya mensub. Mal ve para cinsinden. Mala ait.
 • Mal ile ilgili. (Arapça)
 • Maliye ile ilgili. (Arapça)

maliyat

 • Maliye işleriyle alâkalı. Maliye bilgisi.

maliyyun

 • Maliyeci.

sene-i maliye / sene-i mâliye

 • 1 Mart'tan itibaren başlaması Mâliyece kabul edilen yıl.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın