LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Maliye ifadesini içeren 16 kelime bulundu...

aziz-i mısır

 • Mısır Mâliye Bakanı.

bekaya

 • Geride kalanlar, bakiyeler.
 • Maliye işlerinde tahsil olunmayan gelir, meblağ.

beytülmal / beytülmâl / بيت المال

 • (Beyt-ül mâl) İlk defa Hz. Muhammed (A.S.M.) tarafından kurulan ve gelir kaynaklarıyla sarfiyat yerleri şer'î olarak tayin edilmiş İslâm devletinin mâliye hazinesi.Gelir kaynakları: 1- Zekât ve sadakalar. 2- Ganimetler. 3- Fey=Zekât ve ganimet dışında kalan ve beyt-ül male ait olan mallar.Beyt-ül ma
 • İslâm devleti hazînesi, mâliye teşkîlâtı.
 • Hazine, maliye hazinesi. (Arapça)

defterdar / defterdâr / دفتردار

 • Defter tutan. Devletin gelir ve masraflarını tutan vazifeli memur. Eskiden Maliye Nâzırı bu nam ile anılırdı. Bir vilayetin maliye işlerine bakan memur.
 • İldeki en üst düzey maliye yetkilisi. (Arapça - Farsça)
 • Maliye bakanı. (Arapça - Farsça)

defterdarlık

 • Eskiden maliye bakanlığı.
 • Şimdi vilâyetlerin mali işlerine bakan daire.

galle

 • Mahsul geliri. Ekin, irat, gelir.
 • Akarât kirası.
 • Hammaliye kirası.
 • Susamak.

hazine-i devlet

 • Devlet hazinesi. Maliye idaresi.

hazine-i emiriye

 • Maliye dairesi.

hazine-i millet

 • Millet hazinesi.
 • Maliye idaresi.

kar haddi / kâr haddi

 • Bir malı satarken, alış fiyatına veya mâliyeti üzerine eklenen fazlalığa, kâra konulan sınır.

lafzullah

 • Allah lâfzı. (Bu kelime Kur'ân-ı Kerimde 2806 defa zikredilmiştir. Bu lâfız bütün "sıfat-ı kemâliyeyi" tazammun eden bir sadeftir.)

mal müdürü

 • Kazâ mâliye memuru.

mali / malî / mâlî / مالى

 • (Maliye) Mala ve paraya mensub. Mal ve para cinsinden. Mala ait.
 • Mal ile ilgili. (Arapça)
 • Maliye ile ilgili. (Arapça)

maliyat

 • Maliye işleriyle alâkalı. Maliye bilgisi.

maliyyun

 • Maliyeci.

sene-i maliye / sene-i mâliye

 • 1 Mart'tan itibaren başlaması Mâliyece kabul edilen yıl.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR