LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Makar ifadesini içeren 30 kelime bulundu...

ahlam / ahlâm / احلام

 • Karmakarışık rüyalar. (Arapça)
 • Düşazmalar. (Arapça)

asir

 • Karmakarışık.
 • Bitişik komşu.

bekre

 • Kuyu ve benzerlerinde kullanılan makara, çıkrık, çark.
 • Mafsallarda bulunan makara şeklindeki kemik.

berhem-zede

 • Karmakarışık, altı üstüne getirilmiş. (Farsça)

berhem-zen

 • Karmakarışık eden, altını üstüne getiren. (Farsça)

bevk

 • Sıçrayıp binme.
 • Toplanma. Bir araya gelme.
 • Karışma, karmakarışık olma.
 • Su kaynağını karıştırarak açma.

bobin

 • Tel veya iplik sarılmaya mahsus silindir şeklinde makara. (Fransızca)

derhem

 • Karışık, karmakarışık. (Farsça)
 • Muztarib, sıkıntılı, ıztırab çeken. (Farsça)
 • İncinme. (Farsça)

fevza-yı ara / fevzâ-yı ârâ

 • Fikirlerin karmakarışık olması. Fikre ait anarşi. Fikrî anarşi.

herc ü merc

 • Alt üst, karmakarışık, allak bullak.
 • Darmadağınık. Karmakarışık. Allak bullak. (Farsça)

hercümerc

 • Karmakarışık.
 • Karmakarışık.

hutaf

 • (Çoğulu: Hatâtif) Demir çengel.
 • Makaranın iki tarafında olan eğri demir.

igtişaş

 • Karışıklık. Kargaşalık. Karmakarışık olmak.
 • Birisinin fena telkinini kabul etmek.

kabb

 • İnce belli olmak.
 • Gönlün eğlendiği gönül eğlencesi.
 • Makara ortasındaki ağaç.

levleb

 • Makara deliğine soktukları ip.

mirved

 • (Çoğulu: Merâvid) Milve makara ortasındaki demir, mihver.

mürtekış

 • Birbirine giren. Karmakarışık olan.

müşevveş

 • Karmakarışık, anlaşılmaz, düzensiz.

müşevveşiyet

 • Karışıklık, karmakarışık vaziyet.

müteşevviş

 • (Teşevvüş. den) Karışık, karmakarışık, anlaşılmaz, içinden çıkılmaz.

müzebzeb

 • Karmakarışık.
 • Elinden iş gelmez, bir şeye karar veremeyen. Beceriksiz.

müzebzib

 • Karıştıran. Karmakarışık eden.

nahis

 • Dönmekten dolayı genişlemiş olan makara deliği.

şa'riyye

 • Çorbalık makarna, şehriye.

sarif

 • Kapı gıcırtısı.
 • Diş gıcırtısı.
 • Makara sesi.

tar ü mar

 • Dağınık, karmakarışık, perişan. (Farsça)

tebelbül-ü elsine

 • Dillerin karmakarışık olup anlaşılmaz hale gelmesi.

tebelleş

 • Birbirine geçmiş, karmakarışık, karışmış.

teşevvüş-ü fikri / teşevvüş-ü fikrî / تَشَوُّشُ فِكْر۪ي

 • Fikrin karmakarışık olması.

teşevvüşat-ı akliye

 • Akılın karmakarışık olması, bulanması.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın