LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Mahz ifadesini içeren 49 kelime bulundu...

derr

 • İyi iş. İyilik. Mahz-ı hayır.
 • Zat, kimse. Hod. Nefs. Bir kimsenin zâtı.
 • Yüzün tazeliğinin, teravetinin hastalıktan dolayı gitmesinden sonra, iyi olup düzelmesi.

eza

 • Ticarette kaybetme, zarar etme.
 • Kibir ve gururunu bıraktırma.
 • Sıkıntı, eziyet, zulüm, cevr, sitem, renc, incinmek. İnsanın kerih görüp mahzun olduğu şey.
 • Hayır ve sadaka yoluyla mal vermede gururlanmak. Tetavül etmek.

humhane / humhâne / خم خانه

 • Şarap mahzeni. (Farsça)
 • Meyhane. (Farsça)

iblas

 • Mahzun olmak, ümitsiz olmak.

ihmam

 • Kederlendirmek. Mahzun etmek.
 • İhtiyarlatmak.

ihzan

 • Mahzun etme, hüzünlendirme, keder verme.

inbisat

 • Genişleme. Yayılma.
 • Açık yüzlü olma. Şâd, mesrur ve mahzuz olma.
 • Gönül açıklığı. Kalb ferahlığı.
 • Fiz: Sıcaklığın etkisiyle madenî cisimlerin enine, boyuna büyüyüp uzaması. Genleşme.

irsad

 • Gözetlemek.
 • Hâzır ve âmâde eylemek.
 • Mükâfat vermek.
 • Edb: Secili ve kâfiyeli bir cümlede ses uyumundaki ana sesi önce tanıtıp, ondan sonra gelecek kelimeyi tanıtma sanatıdır. Meselâ:Elemin Kays'a kıyas etme din-i mahzunun, Yok idi aklı ne derdi var idi Mecnunun. (Baki)

istuh

 • Âciz, güçsüz, kuvvetsiz. Perişan, mahzun, biçare. (Farsça)

kad / kâd

 • Mahzun olma, hüzünlü ve kederli olma.

kassam

 • Hayrı çok olan kimse.
 • Yorulmuş, kendini bırakmış, mahzun kişi.
 • Büyük hurma salkımı.
 • Büyük et parçası.

keib

 • Mahzun, hüzünlü, münkesir ve kötü halli olan kişi. (Müe: Keibe)

kiler

 • Erzak koymağa mahsus dolap. Yiyecek, içecek şeyler koyulan mahzen, anbar veya oda.

lehif / lehîf

 • (Lehfân) Mahzun, hüzünlü, üzüntülü, kederli.

mahazil

 • (Tekili: Mahzul) Rezil ve kepaze olmuş kimseler.

mahazin / mahâzin / مخازن

 • (Tekili: Mahzen) Mahzenler, sığınaklar, bodrumlar.
 • Mahzenler. (Arapça)

mahazır

 • (Tekili: Mahzar) Mahzarlar, mürâcaatlar. Umumi istidatlar.

mahazir

 • (Tekili: Mahzur) Korkulacak ve sakınılacak şeyler. Maniler, engeller.

mahzen ve medfen-i mücevherat / mahzen ve medfen-i mücevherât

 • Kıymetli taşların ve hazinelerin bulunduğu define ve mahzen.

mahzen-i mu'cizat

 • Mu'cizeler mahzeni, kaynağı.

mahzeniyet

 • Mahzenlik.

mahzun / محزون

 • Hüzünlü. (Arapça)
 • Mahzun etmek: Hüzünlendirmek. (Arapça)
 • Mahzun olmak: Hüzünlenmek. (Arapça)

mahzunane / mahzunâne

 • Mahzun ve üzgün bir şekilde.

mahzuniyet

 • Mahzunluk. Kederli ve kaygılı oluş. Üzüntülü olma.

mahzur / محذور

 • Sakınca. (Arapça)
 • Mahzur görmek: Sakıncalı bulmak. (Arapça)

mahzure

 • (Çoğulu: Mahzurât) Şer'an yasaklanmış olan şey. Men ve haram edilmiş şey.

mahzuziyet

 • Mahzuzluk, hoşlanma, hoşa gitme.

masani'

 • (Tekili: Masna) Sarnıçlar. Su mahzenleri.

masna'

 • (Masnaa) Su mahzeni. Sarnıç.
 • Şimdiki Arapçada: Fabrika.
 • Bucak, köşe.

mehazin

 • Mahzenler. Hazineler. Mal doldurulan yerler.

mekbut

 • Mahzun kişi. Hüzünlü, üzüntülü kimse.

mell

 • Küsmek, darılmak.
 • Yorgunluk.
 • Kakma, dürtmek.
 • Mahzun olmak, kederli olmak.
 • Hamuru külün içinde pişirmek.

melul

 • Usanmış. Bıkmış. Bezmiş.
 • Mahzun.

melulane / melulâne

 • Acıklı ve mahzun bir hâlde.

mübteis

 • Mahzun, hüzünlü.
 • şikâyet edici, şikâyeti olan kimse.

mücerred

 • (Çoğulu: Mücerredât) Yalnız, tek.
 • Hâlis, saf, katışıksız, karışık olmayan. Tek başına.
 • Çıplak, soyulmuş.
 • Tek başına yaşayan, evlenmemiş, bekâr.
 • Edb: Kur'ân yazısında noktasız harflerle yazılı mensur veya manzume. Bu şekil yazıya mahzuf veya mühmel de denir.

muhtezin

 • Kederli, hüzünlü, mahzun, mükedder.

müstemend

 • Gamlı, kederli, mahzun.
 • Şikâyet eden.

müstmend

 • (Çoğulu: Müstmendân) Kederli, hüzünlü, mahzun. Zavallı, miskin, biçâre. (Farsça)

müstmendan / müstmendân

 • (Tekili: Müstmend) Hüzünlü, kederli ve mahzun kimseler, üzgün kişiler. Zavallılar, miskinler, biçareler. (Farsça)

müstmendane / müstmendâne

 • Zavallılıkla, biçarelikle, mahzunlukla. (Farsça)

mütehazzin

 • Hüzünlü, kederli. Üzülen, mahzun olan.

na-şad

 • Sevinçli olmayan, mahzun, tasalı, kederli. (Farsça)

nevad

 • Zarar, ziyan, hasar. (Farsça)
 • Mahzen. (Farsça)
 • Dil. (Farsça)

nihanhane

 • Saklanacak yer. Mağara, bodrum, mahzen. (Farsça)

sahrınç

 • Yağmur sularını biriktirmek için bina altında ve toprak içinde yapılan etrafı duvarlı veya çimento sıvalı su mahzeni.

şikestedil

 • Gönlü kırık, mahzun, kederli, hüzünlü. (Farsça)

tahavvüb

 • Bir nesneye acınmak ve mahzun olmak.

telehhüf

 • Mahzun olmak. Hasret ve kederle yanıp yıkılmak. Ah çekmek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın