LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Mahla ifadesini içeren 8 kelime bulundu...

adli / adlî

 • Adâlete mensup, adâletle alâkalı, ilgili.
 • Sultan II. Bayezid'in şiirlerinde kullandığı mahlası.

mahlas

 • Kurtulacak yer.
 • Bir kimsenin takma adı, mahlası.

mahlasname

 • Şiir söylemeye yeni başlayan bir şâire, usta şâir tarafından mahlas verildiğine dair yazılan manzume.

menduha

 • Genişlik.
 • Kifâyet, kâfi gelmek.
 • Mahlas.

muhibbi / muhibbî

 • Muhibb ile alâkalı.
 • Kanuni'nin nazımda kullandığı mahlâs.

mütehallis

 • (Hulus. dan) Kurtulan, halâs bulan.
 • İkinci olarak başka bir ad takınan. Mahlâs alan.

tahallüs / تخلص

 • Halâs olmak. Kurtulmak.
 • Edb: şiirde mahlâs kullanmak.
 • Kurtulma. (Arapça)
 • Şiirde mahlas kullanma. (Arapça)

tehallüs / تخلص

 • Mahlas kullanma. (Arapça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın