LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Maharet ifadesini içeren 35 kelime bulundu...

çire

 • Mâhir, maharetli, becerikli. (Farsça)
 • Bahadır, kahraman, yiğit, cesur. (Farsça)

deha-i kudsi / deha-i kudsî

 • Dinin derin hakikatlarını anlamakta yüksek mahareti olan dehâ. Dinî dehâ.

derece-i san'at ve maharet

 • San'at ve maharet derecesi.

ehil / اهل

 • Maharet sahibi. (Arapça)
 • Evcil. (Arapça)
 • Bir yerde ikamet eden. (Arapça)
 • Bir yere mensup. (Arapça)

ehl / اهل

 • Sahip, malik,
 • Maharetli, usta.
 • Bİr yerde oturan.
 • Karıkocadan herbiri.
 • Maharet sahibi. (Arapça)
 • Evcil. (Arapça)
 • Bir yerde ikamet eden. (Arapça)
 • Bir yere veya görüşe mensup. (Arapça)

ekyes

 • Pek kiyâsetli, zeki, zekâvetli kişi. Mâhir, maharetli, becerikli adam.

erbab

 • (Tekili: Rab) Sahipler.
 • Rabler, Terbiyeciler.
 • Bâtıl ilâhlar.
 • Türkçede diğer bir mânası: Maharet sahibi, elinden iyi iş çıkan kimse. Bir işin ehli.

eshed

 • Becerikli, maharetli, mahir, açıkgöz, uyanık olan kişi.

ezker

 • Maharetli duvar ustası.

giran-destmaye

 • Zengin, gani. Sermayesi ve malı mülkü çok olan. (Farsça)
 • Mârifetli, mahâretli, hünerli. (Farsça)

hazık / hâzık / حَاذِقْ

 • İşinin ehli, mahâretli.

hazka

 • Mahâret, ustalık, mâhirlik.

hırrit

 • (Çoğulu: Harârit) Delil.
 • Hâzık.
 • Mâhir, maharetli.

hızk

 • Zeyreklik, akıllılık.
 • Ustalık, mahâret.

hüner

 • Mârifet. Bilgililik. Ustalık, mahâret. (Farsça)

hünerpişe

 • Mahâretli, mârifetli, hünerli. (Farsça)

hünerver

 • Çok ustalıklı. Becerikli. Usta. Mahâret sahibi. (Farsça)

isbat-ı hüner

 • Maharet ve hüner gösterme.

kastar

 • (Çoğulu: Kasâtıra) Hâzık, basiretli, mahâretli kimse.
 • Paranın sahtesini seçip çıkaran kimse.

mahir / mâhir / ماهر / مَاهِرْ

 • Maharetli, becerikli.
 • Maharetli, becerikli.
 • Maharetli, hünerli, becerikli.
 • Becerili, maharetli. (Arapça)
 • Mahâretli.

mahirane / mâhirâne / مَاهِرَانَه

 • Ustaca, ustalıkla, maharetle. (Farsça)
 • Maharetli bir şekilde.
 • Mahâretli olarak.

meleke

 • Tecrübe ve tekrarla elde edilen beceri, maharet, iktidar, ustalık.
 • Alışkanlık, yetenek, maharet, iktidar.

meleke-i ameliye

 • İş yapma mahareti, kabiliyeti.

mühendis-i mahir / mühendis-i mâhir

 • Alanında maharet sahibi, becerikli olan mühendis.

ok

 • Yay veya keman denilen kavis şeklinde bükülmüş bir ağaç çubuğa gerili kirişe takılarak uzağa atılan ucu sivri demirli ince ve kısa değneğe verilen addır. Ok, silâhın icadından evvel insanlar tarafından kullanılmış ise de, en büyük mahareti Türkler, Araplar göstermişlerdir.

rüsuh / rüsûh

 • Ustalık, sağlamlık, maharet.

sarf-ı meharet / sarf-ı mehâret

 • Maharet sarfetme.

silahşör

 • Silahları karıştırıcı, silahlarla oynayıp uğraşıcı.
 • Eski zamanda bir sınıf silahlı asker, hususiyle muhtelif silahları kullanmakta fevkalâde meleke ve maharet ile mümtaz olup, maiyyette istihdam olunanlara verilen addı. Yeniçeri Ocağı zâbitlerinin bir takımı hakkında da kullanılır bi

sınaat

 • (Çoğulu: Sanâyi') San'at, mahâret, ustalık.

tabb

 • Âdet.
 • Maharet. Ustalık.
 • Âlim.

tefennün

 • Fen öğrenmek.
 • Çok şeyler bilmek.
 • Türlü türlü olmak.
 • Bir fende maharet sahibi olmak.

temehhür

 • (Maharet. den) Mâhir olma.

terdesti / terdestî

 • Ustalık, el yatkınlığı, mahâret. (Farsça)

üstadane / üstadâne

 • Ustaca, maharetli bir şekilde.

zeberdesti / zeberdestî

 • Maharetlilik, ustalık. (Farsça)
 • El üstünlüğü, üstünlük, galibiyet. (Farsça)