LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ma'nâ ifadesini içeren 34 kelime bulundu...

cifir / جِفِرْ

 • Harflerin sırlarıyla ma'nâ çıkaran ilim.

ebced / اَبْجَدْ

 • Harflerin aritmetik değerleriyle ma'nâ ifade etmesi.

ebcedi / ebcedî / اَبْجَدِي

 • Harflerin aritmetik değerleriyle ma'nâ ifade eden ebced hesabına ait.

fehva / fehvâ / فَحْوَا

 • Anlam, ma'nâ, kavram.

harfi nazar / harfî nazar / حَرْفِي نَظَرْ

 • Başkasını gösteren ma'na ile bakış.

ilham / ilhâm / اِلْهَامْ

 • Kalbe gelen rahmânî ma'nâ.

ilhami / ilhâmî / اِلْهَام۪ي

 • Kalbe gelen rahmânî ma'nâya âit.

ilm-i cifir / عِلْمِ جِفِرْ

 • Harflerden ma'nâ çıkaran ilim.

lafz-ı ma'nidar / lafz-ı ma'nidâr / لَفْظِ مَعْن۪يدَارْ

 • Ma'nâlı söz, kelime.

lisan-ı ma'na / lisân-ı ma'nâ / لِسَانِ مَعْنَا

 • Ma'nâ dili.

ma'na-yı hakiki / ma'nâ-yı hakîkî / مَعْنَايِ حَق۪يق۪ي

 • Asıl ma'nâ.

ma'na-yı harfi / ma'nâ-yı harfî / مَعْنَايِ حَرْف۪ي

 • Başkasını gösteren ve başkasına delil olan ma'na.

ma'na-yı işari / ma'nâ-yı işârî / مَعْنَايِ اِشَار۪ي

 • Dolaylı olarak işaret edilen ma'nâ.
 • İşaret edilen ma'nâ.

ma'na-yı ismi / ma'nâ-yı ismi / مَعْنَايِ اِسْمِي / ma'nâ-yı ismî / مَعْنَايِ اِسْم۪ي

 • Kendisini gösteren ve kendisine delil olan ma'na.
 • Kendisini gösteren ve kendisine delil olan ma'na.

ma'na-yı mecazi / ma'nâ-yı mecâzî / مَعْنَايِ مَجَاز۪ي

 • Asıl ma'nânın dışında kullanılan ma'nâ.

ma'na-yı örfi / ma'nâ-yı örfî / مَعْنَايِ عُرْف۪ي

 • Halkın lafızdan anladığı ma'na.

ma'na-yı sarih / ma'nâ-yı sarîh / مَعْنَايِ صَر۪يحْ

 • Açık ma'nâ.

ma'na-yı zahiri / ma'nâ-yı zâhirî / مَعْنَايِ ظَاهِر۪ي

 • Açık ma'nâ.

ma'nay-ı mecazi / ma'nây-ı mecâzî / مَعْنَايِ مَجَاز۪ي

 • Sözün gerçek ma'nasının dışında ifade ettiği ma'na.

malaya'ni / mâlâya'nî / مَالَا يَعْن۪ي

 • Ma'nâsız boş şey.

mana / mânâ

 • (Bak. MA'NÂ)

mana mertebeleri

 • Kur'an-ı Kerim'deki âyetlerin anlaşılmasında bilinen muhtelif ma'nâlar. Zâhirî, bâtınî, sarihî, harfî, ismî, işarî, remzî, mecazî, mefhumî, riyazî mânâlar gibi.

mazmun / mazmûn / مَضْمُونْ

 • Kavram, ince ma'nalı söz.

meal / meâl / مَآلْ

 • Kısa ma'na.

meal-i icmali / meal-i icmalî / مَآلِ اِجْمَالِي / meâl-i icmâlî / مَئَالِ اِجْمَال۪ي

 • Özetlenmiş ma'na.
 • Özet kısa mâ'nâ.

medlul-ü zihni / medlûl-ü zihnî / مَدْلُولُ ذِهْنِي

 • Zihindeki delillendirilmiş ma'na.

mefhum-u işari / mefhûm-u işârî / مَفْهُومُ اِشَار۪ي

 • İşaretle anlatılan ma'nâ.

mefhum-u muhālif / mefhûm-u muhālif / مَفْهُومُ مُخَالِفْ

 • Sözden anlaşılan ma'nanın zıddı.

mefhum-u muvafık / mefhûm-u muvâfık / مَفْهُومُ مُوَافِقْ

 • Sözden anlaşılan ma'na.

mefhum-u sarih / mefhûm-u sarîh / مَفْهُومُ صَر۪يحْ

 • Açık ma'nâ.

tahiyye / تَحِيَّه

 • Her mahlûkun kendine has ibâdetini selâm ma'nasıyla Allah'a sunması.

te'vil / te'vîl / تَأْو۪يلْ

 • Görünürdeki ma'nâyı bırakıp başka bir ma'nâ vermek, yorumlama.

tevhid-i hakiki / tevhîd-i hakîkî / تَوْحِيدِ حَقِيقِي

 • Delil ve isbata dayalı hakiki ma'nadaAllahı birleme.

vahi / vâhî / وَاه۪ي

 • Ma'nâsız.