LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Maşal ifadesini içeren 25 kelime bulundu...

anka-i meşrebane / anka-i meşrebâne

 • Anka meşrepli olma; masallarda bir efsane olarak anlatılan anka kuşu misâli bir meşrepte, bir yolda olma.

biblo

 • Salonlarda, masaların ve rafların üzerine süs için konan vazo gibi küçük eşya. (Fransızca)

dastan / dâstân / داستان

 • Destan. (Farsça)
 • Hikaye. (Farsça)
 • Masal. (Farsça)

destan / destân / دستان

 • (Tekili: Dest) Eller. (Farsça)
 • Hikâyeler, masallar. (Farsça)
 • Hile, tezvir, mekir. (Farsça)
 • Meşhur Zâloğlu Rüstem'in babasının nâmı. (Farsça)
 • Hikaye. (Farsça)
 • Destan. (Farsça)
 • Masal. (Farsça)

dev

 • Masallarda geçen korkutucu varlık.

efsane / efsâne / افسانه

 • Masal. Uydurulmuş yalan hikâye.
 • Masal, destan, mitoloji.
 • Masal. (Farsça)
 • Efsane. (Farsça)

efsane-cuyi / efsane-cuyî

 • Masal, efsane arayıcılık. (Farsça)

efsane-guy

 • Masal söyleyen, efsane anlatan.

efsane-perdaz

 • Hikâye yazan, masal uyduran, meddah, romancı. (Farsça)

elbürz

 • Kafkas sıradağlarının en yükseği. (Farsça)
 • Hakkında türlü türlü hurafeler ve masallar anlatılan Kaf Dağı. (Farsça)
 • Uzun boylu ve yakışıklı kimse. (Farsça)

emsal / emsâl / امثال

 • (Tekili: Misâl) Denk. Benzer. Yaşları birbiriyle aynı olanlar.
 • Mat: Kat sayı.
 • (Mesel) Kıssalar, hikâyeler, romanlar, masallar, destanlar.
 • Hikayeler. (Arapça)
 • Masallar. (Arapça)

esatir / esâtir

 • İlk zamanlara ait uydurma hikâyeler. Masallar. Mitoloji.
 • Saflar. Sıralar.
 • Efsaneler, masallar.

esatir-i evvelin / esatîr-i evvelîn

 • Eskilerin masalları.

esmar

 • (Tekili: Semer) Masallar. Akşam sohbetleri.

fesane / fesâne / فسانه

 • Asılsız hikâye. Masal. (Farsça)
 • Efsane, masal. (Farsça)

gulyabani / gûlyabânî

 • Masallarda sözü edilen hayâlî varlık, umacı, dev.

hurafe

 • Uydurma, bâtıl inanış. Masal. Efsane. Yalan hikâye.

kıssagüzar / kıssagüzâr

 • Hikâye anlatan kimse, masal söyliyen kişi. (Farsça)

kıssahan / kıssahân

 • Hikâye söyliyen, kıssa ve masal anlatan. (Farsça)

kıssaperdaz / kıssaperdâz

 • Hikâye düzen kişi. Kıssacı, masalcı. (Farsça)

misal

 • Örnek, benzer.
 • Masal.
 • Rüya, düş.

nakkal / نقال

 • Nakleden, öykü veya masal anlatan. (Arapça)

nakl-bend

 • Hikâyeci. Masal uyduran. (Farsça)

serva

 • Masal. (Farsça)
 • Söz. (Farsça)

sümut

 • (Tekili: Simât) Sofralar, yemek masaları.
 • Sofraya veya masaya gelmiş yemekler.