LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te MUZAFFER ifadesini içeren 20 kelime bulundu...

bedr muharebesi

 • Bedir, Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere arasında bir yer olup; Hz. Peygamber Efendimizin hicretinin ikinci senesi orada Kureyşîlere karşı kazandıkları muzafferiyetle meşhurdur. Bedir, bir ovanın kenarında olup Mescid-ül Gamame isminde bir câmi ve Bedir muharebesinde şehid olan sahabelerden 1

duhul-i muzafferane / duhul-i muzafferâne

 • Muzafferce giriş.

falic

 • Muzaffer, galib. Muvaffak. (Farsça)

firuz / fîrûz / فيروز

 • Said, hurrem, saadetli, uğurlu, muzaffer, mansur.
 • Talihli, kutlu. (Farsça)
 • Muzaffer. (Farsça)

galibane

 • Muzaffer ve galib olana yakışacak şekil ve surette. (Farsça)

ganimin / ganimîn

 • Harbe bizzat iştirak edip, ganimet almağa hak kazanan muzaffer mücahidler.

gazi

 • Din uğrunda harbeden. Cihadda yaralanmış veya harbetmiş olan kimse. Harpte ordunun başına geçen kumandan. Muzaffer olan ve harpten sağ dönen.

istihvaz

 • Zafer kazanma, muzaffer ve muvaffak olma, galib gelme.

mansur

 • Yardım edilen, yardım görmüş.
 • Gâlib, muzaffer.

mansuriyyet

 • Allah'ın (C.C.) yardımıyla muvaffak ve muzaffer olma, başarma.

mensur

 • (Nasr. dan) Yardım görmüş.
 • Muzaffer. Zafer bulmuş.
 • Cenab-ı Hak tarafından her işinde nusrete mazhar olduğundan Hz. Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın bir ismi de Mensur'dur.

muzaffer

 • Muzaffer olmak: Zafer kazanmak.

muzafferane

 • Muzaffer olan bir kimseye yakışır surette. (Farsça)

muzafferen

 • Muzaffer olarak. Üstün gelerek, muvaffak olarak, galip olarak.

muzafferiyet

 • Üstünlük, muzafferlik, düşmana üstün gelme.

necih

 • Galip ve muzaffer.
 • Sabırlı.
 • Sağlam rey.

perviz

 • Üstün, galib, muzaffer. (Farsça)
 • Elek. Süzgeç. (Farsça)
 • Güzellik. (Farsça)
 • Balık. (Farsça)
 • Cilve. (Farsça)
 • Tar: İran Hükümdarı Husrev'in lâkabı. (Farsça)

sahibkıran / sâhibkıran / صاحب قران

 • Muzaffer hükümdar. (Arapça - Farsça)

zafer-yab

 • Muzaffer olan, muvaffakiyet gösteren. Üstün gelen. Gayesine erişen. (Farsça)

zaferyab / zaferyâb / ظفریاب

 • Üstünlük kazanan, muzaffer olan. (Arapça - Farsça)
 • Zaferyâb olmak: Üstünlük kazanmak, muzaffer olmak. (Arapça - Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın