LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te MUM kelimesini içeren 41 kelime bulundu...

ala kadri'l-imkan / alâ kadri'l-imkân

 • Mümkün olduğu kadar.

alem-i mümkinat / âlem-i mümkinat

 • Mümkin varlıklar âlemi; varlığı ile yokluğu eşit olup varlığı ancak Allah'ın var etmesine bağlı olanlar, yaratılanların tamamının oluşturduğu âlem.

ashab-ı güzin / ashâb-ı güzin

 • Mümtaz ve en meşhur sahâbeler.

cihet-i imkan / cihet-i imkân

 • Mümkün olma yönü.

emir-ül mü'minin / emir-ül mü'minîn

 • Müminlerin, İslâmların işlerinde emir ve tedbir eden reis. Halife. İslâm Devlet Reisi.

eshab / eshâb

 • Mümin olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)'i gören ve mümin olarak ölen müslümanlar. (Bak: ASHAB)

gayr-ı kabil

 • Mümkün olmayan, imkânsız.
 • Mümkün ve kabil değil, imkânsız. Mümkün olmayan, olamaz.

gayr-i kabil / gayr-i kâbil / غير قابل

 • Mümkün olmayan, imkansız.

gayr-ı mümkin

 • Mümkün olmayan, imkânsız.

hadd-i imkan / hadd-i imkân

 • Mümkünün son haddi. Olabilirlilik. İmkân nisbetinde olan.

hadsiyyat

 • Mümkün olan şeyler. Olması ihtimali olan nesneler. Mümkinat.

hısan

 • Mümtaz kimseler, seçkin kişiler.

hıssan

 • Mümtaz ve belirli kimseler. Tanınmış iyi kimseler. Ekâbirler.

ihtimal-i imkani / ihtimal-i imkânî

 • Mümkün olma ihtimali.

imkan / imkân / امكان / اِمْكَانْ

 • Mümkün olma, bir şeyin olabilirlik derecesi.
 • Mümkün olmak. Olacak hâlde bulunmak.
 • Mümkün olma.
 • Mümkün olma.

imkan ve cünub / imkân ve cünûb

 • Mümkün ve gereklilik.

kàbil

 • Mümkün.

kabil / قابل

 • Mümkün.

kabil olmayan

 • Mümkün olmayan.

kaziye-i mümkine

 • Mümkün olan hüküm, kaziyye.
 • Mümkün olan hüküm; olabilirlik içeren önerme.

mahiyat-ı mümkine

 • Mümkin olan mâhiyetler; varlığı da yokluğu da eşit olan varlıkların temel özellikleri.

muhal

 • Mümkün olmayan, olamaz, imkansız, olanaksız.

muhannet

 • Mumyalanmış, tahnit edilmiş.

muhannit

 • Mumyalayan, tahnit eden.

muhtemel / محتمل

 • Mümkün.

mümaresat

 • Mümâreseler. Alıştırmalar, bir işi devamlı yapmakla alıştırmalar. Ustalıklar. Melekeler.

mumdar

 • Mum tutan. Işık veren. Işık tutan. (Farsça)
 • Mum tutan, aydınlatan.

müminane

 • Mümine yakışır şekilde, inanarak.

müminin / müminîn

 • Müminler, îman edenler, inananlar.

mümkin / ممكن

 • Mümkün, olabilir.
 • Mümkün. (Arapça)

mümkinat / mümkinât

 • Mümkün olanlar.
 • Mümkün olanlar, imkânda olanlar.

mümkine

 • Mümkün olabilen.

mümtaziyet

 • Mümtazlık, seçkinlik, üstünlük.

şem

 • Mum, ışık.

şem'

 • Mum, ışık.
 • Mum, ışık.

şem'a

 • Mum.

şem'dan / شمعدان

 • Mumluk, şamdan. (Arapça - Farsça)

sür'at-i mümkine

 • Mümkün olan çabukluk.

tahnit

 • Mumyalamak. Ölüyü bozulmadan muhafaza etmek için ilâçlamak.

vücuh-u mümkine

 • Mümkün olabilecek yönler.

yümkin / یمكن

 • Mümkün, olabilir, olası. (Arapça)