LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te MEYVE ifadesini içeren 140 kelime bulundu...

amürg

 • Fayda, menfaat, kâr. (Farsça)
 • Kader, kıymet. (Farsça)
 • Zahire, meyve. (Farsça)
 • Esas, hülâsa, özet. (Farsça)
 • Bir mikdar. (Farsça)

aşure / âşure

 • Bir çok meyve ve hububat karıştırılarak pişirilen tatlı; derleme, karışık.

bar / bâr

 • Yük. Zahmet. Eziyet. Sıkıntı. (Farsça)
 • Def'a. Kerre. (Farsça)
 • Yemiş, meyve. (Farsça)
 • Sebeb-i masraf ve ıztırab olan şey. Kale duvarı. (Farsça)
 • İzin. (Farsça)

bar-ver

 • Yemiş veren, meyvedar, verimli, meyve verici. (Farsça)
 • Mc: Faydalı, faydayı mucib, iyi netice veren. Yararlı. (Farsça)

bedel-i öşr

 • Huk: Arazi-i emiriye üzerinde bina yaparak veya meyvesiz ağaç dikerek koru haline koyma sebebiyle öşre bedel alınan kira.

belut / belût

 • Bot: Meşe ağacı.
 • Meşe ağacının meyvesi olan palamut.

ber

 • Üzere, üzerine, yukarı mânasına (ve Arabçadaki "Alâ" yerine edat-ı isti'lâdır) (Farsça)
 • Göğüs, sine, bağır, sadır. (Farsça)
 • Fayda. (Farsça)
 • Hamil. (Farsça)
 • Hıfz. (Farsça)
 • Yan. (Farsça)
 • Taraf. (Farsça)
 • Nâkil. Götürücü. (Farsça)
 • Meyve. (Farsça)
 • Yaprak. Varak. (Farsça)
 • Meme. (Farsça)
 • Genç kadın. (Farsça)
 • E (Farsça)

berdar

 • Asılmış, yukarı kaldırılmış. (Farsça)
 • Tutucu. İtaat edici ve ettirici. (Farsça)
 • Meyveli. Meyve verici olan. (Farsça)

bergamot

 • Turunçgillerden bir ağaç ve bu ağacın meyvesi. Meyvenin kabuğundan güzel kokulu bir esans da çıkarılır.

beyare

 • Kısa boylu ve bodur olarak yerde yetişen nebat, meyve ve sebze. Kavun, karpuz, kabak...gibi. (Farsça)

bürin

 • Dilim (Daha çok meyveler için kullanılır.) (Farsça)

bürs

 • Ardıç ağacının meyvesi.

çağla

 • (Çağala) Badem, erik, kayısı gibi yemişlerin yenebilen ham meyvesi.

ceni / cenî

 • Devşirilmiş, koparılmış olan. Meyve toplanması ve alınması.

cerv

 • Küçük meyve.
 • Vahşi hayvan yavrusu. Enik.

diraht-ı meyvedar / diraht-ı meyvedâr

 • Meyve veren, yemişli ağaç.

efşar

 • Çimdikleme. (Farsça)
 • Sıkılmış, sıkma (meyve suyu gibi.) (Farsça)

enar

 • Nar meyvesi. (Farsça)

encir

 • İncir meyvesi. (Farsça)

encuh

 • (Encug) Kıvrım. (Farsça)
 • Buruşmuş, solmuş meyve. (Farsça)

eşcar-ı müsmire

 • Meyve ağaçları.

esmar

 • Meyveler.
 • (Tekili: Semer) Meyveler, Yemişler.

ezhar ve esmar-ı binihaye / ezhâr ve esmâr-ı bînihaye

 • Sonsuz çiçekler ve meyveler.

faih

 • (Çoğulu: Fevâih) Meyve ve çiçek kokusu.

fakih

 • (Fâkihe) Yaş meyve, yemiş, yaş hurma ağacı.
 • Şenlendiren, sevindiren.

fakihe / fâkihe / فَاكِهَه

 • (Çoğulu: Fevâkih) Yemiş, yaş meyve.
 • Meyve.
 • Yaş meyve, yemiş.
 • Meyve.

fakihet-ül cennet

 • Cennet meyvesi.

fakihet-üş şita

 • Kış meyvesi.
 • Mc: Ateş.

famiyy

 • Yemiş satıcı, meyve satan kimse.

fass

 • Yüzük taşı.
 • Kemiğin oynak yeri.
 • Meyve içi. Lüb.
 • Kitabın bend ve mebhası.
 • Mektup ve emsâlinin mühürünü açmak.
 • Mc: Gözbebeği.

fayiha

 • (Çoğulu: Fevâyıh) Meyve ve çiçek kokusu.
 • Güzel kokulu nesne.

fevaih

 • (Tekili: Fâih) Meyve ve çiçek kokuları.

fevakih

 • (Tekili: Fâkihe) Meyveler, yemişler, fâkiheler.

ficc

 • Şam karpuzu.
 • Tam olmamış olan meyve.

galle-i vakf

 • Vakfın faide ve mahsulü. Bununla vakfın tabiî ve hukukî semereleri anlaşılır. Vakıf paraların ticareti ve vakıf akarların kirası, vakıf bahçelerin sebze ve meyveleri bu kabildendir.

gayr-ı müsmir

 • Verimsiz, faydasız, meyvesiz.

giran-bar

 • Meyvesi çok olan ağaç. (Farsça)
 • Ağır yüklü. (Farsça)
 • Gebe insan veya hayvan. (Farsça)
 • Zengin, gani. (Farsça)

hanzale

 • Meyvesi acı bir bitki.

harif

 • Güz mevsimi, sonbahar.
 • Meyve toplama zamanı.

hav

 • Çuha ve buna benzer kumaşların ters yüzlerinde bulunan tüy.
 • Şeftâli gibi bazı meyvelerin üzerlerinde bulunan ince tüy.

hedb

 • Meyve toplamak.
 • Davar sağmak.

hurma

 • Bir sıcak iklim meyvesi. (Farsça)
 • Hurma şeklinde yapılan hamur tatlısı. (Farsça)
 • Nahle ağacının meyvesi.

ictina / ictinâ

 • Meyve toplamak. Meyve devşirmek. Bir yere toplamak.
 • Aldanmak.
 • Meyve toplama.

iğde

 • Kızılcığa benzer bir meyve ve bu meyveyi veren ağaç ve çiçeği.

ihbal

 • Gebe koyma, hâmile yapma.
 • Çiçekler dökülüp meyve tutma.

iktitaf

 • Edb: Sözün özünü almak.
 • Ağaçtan meyve toplamak. Toplanma. Toplama.
 • Bir uğraşma sonucunda faydalanma.

iktitaf-ı esmar

 • Meyve toplama.

ismar

 • (Semere. den) Meyve ve semere vermek, fayda vermek.
 • Meyve verme, netice verme.
 • Meyve verme.

ismar eden

 • Meyve veren.

kabzımal

 • Meyve ve sebze yetiştiricileriyle, satıcı arasındaki aracı.

katf

 • Atın veya diğer davarın adımını geç atması.
 • Tırmalamak.
 • Üzüm kesmek.
 • Ağaçtan meyve devşirme.
 • Devşirme mevsimi.

kevar

 • Meyve veya üzüm küfesi. (Farsça)
 • Bal arısı gömeci, petek. (Farsça)
 • Geceleri havada peyda olan bulut. Sis. (Farsça)

leym

 • İnsanlar arasında sulh etmek, barış yapmak.
 • Salâh.
 • Bir nârenciye meyvesi.

mahdud

 • Tesviye edilmiş. Silinmiş, düzgün.
 • Meyvesi çok olup da dalları eğilmiş.

mahruf

 • Toplanılmış devşirilmiş meyve.

mahzud

 • (Mahdud) Silinmiş, tesviye edilmiş.
 • Düzgün.
 • Meyvesinin çokluğundan dalları basıp bükülmüş.

mana-yı ismi / mânâ-yı ismî

 • İsme dair mânâ. Bir şeyin sadece kendisini bilip tanımak. Bir şey başka şeyleri tanıttığı, bildirdiği veya sevdirdiği için olan mânâya da mânâ-yı harfî denir. Bir ağacı gölgesinden, zahirî görünüşünden, bize verdiği meyvesinden dolayı alâka gösterir ve seversek mânâ-yı ismî ile seviyoruz demektir. A

mendud

 • Meyvesi aşağıdan yukarıya yığılı, istifli.

meyve

 • (Çoğulu: Meyvecât) Meyva, yemiş. (Farsça)

meyve-i alem / meyve-i âlem

 • Kâinatın meyvesi.

meyve-i baki / meyve-i bâki

 • Kalıcı, sonsuzluğa ait meyve.

meyve-i cennet

 • Cennet meyvesi.

meyve-i dil

 • "Gönül meyvesi": Evlât, çocuk.

meyve-i ekmel

 • En mükemmel meyve, netice.

meyve-i hak

 • Hakikat, gerçek denilen meyve.

meyve-i imaniye

 • İmanın meyvesi.

meyve-i kudsiye

 • Kutsal, kusursuz ve yüce meyve.

meyve-i mirac

 • Mirac meyvesi.

meyve-i münevver

 • Nurlu meyve.

meyve-i zişuur / meyve-i zîşuur

 • Şuur sahibi, bilinçli meyve.

meyvebar

 • Yemiş veren, meyveli. (Farsça)

meyvecat

 • (Tekili: Meyve) Yemişler, meyveler. (Farsça)

meyvedar / meyvedâr / مَيْوَه دَارْ

 • Yemişli, meyveli, meyve veren. (Farsça)
 • Meyve veren.
 • Meyveli.
 • Meyveli.

meyvefüruş

 • Meyve satan, yemiş satan. Manav. (Farsça)

meyveha

 • (Tekili: Meyve) Meyveler, yemişler. (Farsça)

misket

 • Alaybozan tüfeği. Patlayan bombadan etrafa sıçrayarak tahribe, yaralanmaya ve ölüme vesile olan sert parça. Eskiden kullanılmış geniş çaplı bir silâh. (Fransızca)
 • Güzel kokulu meyve. (Elma, üzüm vs.) (Fransızca)

misvak

 • Kullanılması pek çok faydalı olan ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) ehemmiyetle tavsiye ettiği, diş fırçası vazifesini de gören, hoş kokulu ve meyvesiz bir ağacın dallarından kesilip kullanılan parça.

mive

 • Meyve kelimesinin aslıdır.

muaveme

 • (Ağaç) bir sene meyve verip, bir sene vermeme.
 • Bir seneliğine tutma.

murabba

 • Terbiye görmüş.
 • Kaynatıp kıvama geldikten sonra dondurulmuş.
 • Meyve suyu tatlısı. Reçel. Ezme.

murabbayat

 • (Tekili: Murabbâ) Kaynatılıp kıvamına getirildikten sonra dondurulmuş meyve suyu tatlıları.

mus'a

 • (Çoğulu: Musu) Böğürtlen otunun meyvesi.
 • Bir kuşun adı.

müsakat

 • (Ka, uzun okunur) Meyvesinin bir kısmını almak şartiyle bir bağı veya ağaçları bir kimseye verme.

müsakat şirketi / müsâkât şirketi

 • Bağda üzüm, bahçelerde meyve ve bostanlarda sebze yetiştirmek için, toprak sâhibi ile çalışacak kimse arasında yapılan şirket, ortaklık.

müsmir / مُثْمِرْ

 • Hayır veren, meyve veren, faydalı netice veren.
 • Meyveli, verimli.
 • Meyveli, verimli.
 • Meyve veren, sonuç veren.

müteceffif

 • İçi boşalan, kuruyan, koflaşan (kabuklu meyve).

mütecenni

 • Meyve devşiren, meyve toplayan.
 • Birine suç isnad eden, iftira atan. Müfteri.

nadic

 • Olgun meyve.
 • İyi pişmiş et.

nar

 • (Çoğulu: Niran, envar, niyere, niyâr) Ateş. Cehennem.
 • Bir meyve adı.
 • Mc: Allahın gadabı.
 • Yakıcı, azab verici her şey. Şer. Dalâlet. Sefâhet.

nar-ı beyza

 • "Akkor, beyaz ateş" mânâsında olan bu tâbir fizikte: 1800 derece kadar olan hararette erimeyen cismin sıcaklık hâli demektir.
 • Bir meyve adı.

nardenk

 • Erik, nar, elma, kızılcık gibi meyvelerden çıkarılan ekşimsi pekmez. (Farsça)

narenciye

 • Turunçgiller. (Mandalina, portakal, limon gibi meyveler.)

netice-i bakiye / netice-i bâkiye

 • Ebedi, kalıcı meyve, sonuç.

netice-i hayat

 • Hayatın neticesi, hayatın meyvesi, ürünü.

nevber

 • Turfanda meyve. (Farsça)
 • Memeleri yeni belirmeye başlamış kız. (Farsça)

sarm

 • (Surm) Bağ kesmek. Meyve toplamak. Bir şeyi kökünden ayırmak.

şecer-i meyvedar / şecer-i meyvedâr

 • Meyve veren ağaç, meyveli ağaç.

semer

 • Meyve, yemiş mahsul. Verim. Netice.
 • Meyve.

semerat / semerât / ثَمَرَاتْ

 • Meyveler.
 • Meyveler, neticeler.
 • (Tekili: Semere) Meyveler, faydalar. Kârlar. Menfaatler.
 • Meyveler.

semerat ve gayat-ı hayatiye / semerat ve gayât-ı hayatiye

 • Hayatın gayeleri ve meyveleri.

semerat-ı ef'al / semerât-ı ef'al

 • Fiillerin meyvesi, neticesi.

semerat-ı harika / semerât-ı harika

 • Harika meyveler.

semerat-ı manzume ve mevzune

 • Tertipli, düzenli, ölçülü ve san'atlı meyveler.

semerat-ı niam / semerât-ı niam

 • Nimet meyveleri.

semerat-ı rahmet

 • Rahmet meyveleri.

semerat-ı uhreviye / semerât-ı uhreviye

 • Âhirete ait meyveler.

semere / ثمره / ثَمَرَه

 • Meyve.
 • Meyve, ürün.
 • Meyve.
 • Meyve.

semere-i alem / semere-i âlem / ثَمَرَۀِ عَالَمْ

 • Kâinatın meyvesi.
 • Alemin meyvesi.

semere-i ilham

 • İlhamın neticesi, meyvesi.

semere-i ittiba / semere-i ittibâ

 • Tâbi olmanın meyvesi.

semere-i kainat / semere-i kâinat

 • Kâinatın meyvesi.

semere-i kur'aniye / semere-i kur'âniye

 • Kur'ân meyvesi.

semere-i mirac

 • Mirac meyvesi.

semere-i sa'y

 • Çalışma ve çabalamayla ortaya çıkan netice, meyve.

semere-i saadet / semere-i saâdet

 • Mutluluk meyvesi.

semere-i şecere-i hilkat / ثَمَرَۀِ شَجَرَۀِ خِلْقَتْ

 • Yaratılış ağacının meyvesi.
 • Yaradılış ağacının meyvesi.

semere-i vahid

 • Bir tek meyve.

semere-i vahiy

 • Vahyin neticesi, meyvesi.

semeredar / semeredâr

 • Meyveli, verimli.
 • Meyveli.

semeresiz

 • Meyvesiz, sonuçsuz.

semra'

 • Yemişli ağaç. Meyveli ağaç.

simar

 • (Tekili: Semere) Meyveler, yemişler.
 • Mc: Faydalar.

şıra

 • Meyveden sıkılan su.

talh

 • Muza benzer meyve. Akasya ağacı.

tecenni

 • Meyve devşirme.
 • Bir kişiye işlemediği günahı işledi diye isnad etmek.

tefekküh / تَفَكُّهْ

 • Yemiş toplayıp vermek. Meyvedar olmak. Meyvelenmek.
 • Pişman olmak.
 • Pek hoşlanıp hayrette kalmak.
 • Meyve yemek.
 • Meyve.
 • Meyve yeme, meyvelenme.

tefekkühat

 • Meyve ziyafetleri.

tefekkühat-ı ilmiye

 • Meyve ziyafetleri hükmünde olan ilmin detayları, ayrıntıları.

telhbar / telhbâr

 • Acı olan meyve. Meyvesi acı olan. (Farsça)

tercib

 • (Çoğulu: Tercibât) Ululama, tazim.
 • Meyvesi çok olan ağacın dalları altına destek koyma.

terfend

 • (Terfende) Turfanda. Mevsiminden önce yetiştirilmiş meyve veya sebze. (Farsça)

tezbib

 • Bir şeyin içine kuru üzüm koyma.
 • Yaş meyveyi kurutma.

turfanda

 • Mevsiminden önce yetiştirilen meyve veya sebze.

ükl

 • (Ükül) Meyve, yiyecek, azık.
 • Zekâ.

usare

 • Öz su, sıkılmış meyve suyu.

utme

 • İğde gibi zeytin biçimindeki meyve.

zakkum

 • Cehennem'de bir ağacın ismi, cehennemliklerin yiyeceği.
 • Gösterişi güzel, çiçekli ve zehirli meyvesi olan yâsemine benzeyen bir bitki ismi.

zakkum-u cehennem

 • Cehennemdeki zakkum ağacının meyvesi.

zakkum-u esmar

 • Cehennem meyveleri.

zat-ul esmar / zât-ul esmâr

 • Meyve veren. Meyveli.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR