LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te MASUM ifadesini içeren 33 kelime bulundu...

adalet-i mahza-yı kur'aniye / adalet-i mahzâ-yı kur'âniye

 • Kur'ân'da emredilen ve bütün yönleriyle hak ve hukuku esas alan adalet; 'Hak haktır, küçüğüne büyüğüne bakılmaz' şeklinde ifade edilen, ferdin ve masumun hakkını hiçbir gerekçeyle çiğnenmesine izin vermeyen adalet.

afaf

 • (Afâfet) Temiz olma. Masumiyet. Günahsızlık.

amal-i ma'sumane / âmâl-i ma'sumâne

 • Masumcasına emeller, arzular.

cadı

 • Avrupa'da putperestlik çağından beri gelen bir inanca göre, şeytanın gücünü kullanarak büyü yolu ile insanlara kötülük eden, felâketler getiren kadın. Bu bâtıl inanç yüzünden birçok yaşlı masum kadın, cadı diye Hristiyanların kurduğu Engizisyon mahkemeleri kararıyla yakılmıştır.

daire-i ismet

 • Masumluk dairesi.

eğlence-i masumane / eğlence-i mâsumâne

 • Mâsumca, günahsız eğlence.

ekseriyet-i masum / ekseriyet-i mâsum

 • Günahsız, mâsum çoğunluk.

evsaf-ı masume / evsaf-ı mâsume

 • Mâsum sıfatlar.

ferişte

 • (Ferişteh) Melek. Günahsız. Masum. Yumuşak huylu. (Farsça)

firişte

 • (Çoğulu: Firiştegân) Mâsum, suçsuz, günahsız. (Farsça)
 • Melek. (Farsça)
 • Mc: İyi huylu kimse. (Farsça)

hediye-i masumane / hediye-i mâsumâne

 • Masumca verilmiş hediye.

humret

 • Kırmızılık. Kızıllık. Masumane şefkat.

hüsn-ü bi-bahane

 • Kusursuz güzellik. Günahsız mâsum güzellik.

hüzn-ü masumane ve mazlumane / hüzn-ü mâsumâne ve mazlumâne

 • Masum ve mazlumca duyulan hüzün, acı.

ismet / عصمت / عِصْمَتْ

 • Günahsızlık, mâsumluk. Günahlardan kaçınmak melekesine sâhib olmak. Suçsuzluk.
 • Peygamberlik vasıflarından birisidir. Peygamberler (A.S.), hiç bir zaman gizli, âşikâr herhangi bir ma'siyete yaklaşmazlar; bütün kusur ve hatâlardan ve şâibelerden müberrâdırlar.
 • Masumluk, temizlik.
 • Masumluk. (Arapça)
 • Haramdan kaçınma. (Arapça)
 • Günahsızlık, masumluk.

ismet-i beşer

 • İnsanlığın masumluğu, suçsuzluğu.

ismetli

 • Günahsız, masum.

ismetsiz

 • Masum olmayan.

ka'be-i ismet

 • Masumluk Kâbesi (Efendimiz (a.s.m.) masumiyeti itibariyle Kâbe'ye benzetilmiştir.).

mahkun

 • Suçsuz, masum.

masumane / mâsumâne / معصومانه

 • Masumca.
 • Masumca.
 • Masumca. (Arapça - Farsça)

masume / mâsûme

 • Masum ve günahsız olan.

masumen / mâsumen

 • Mâsum, günahsız bir şekilde.

masumiyet / mâsumiyet / معصوميت

 • Masumluk.
 • Masumluk, suçsuzluk. (Arapça)

masumiyet-i enbiya / mâsumiyet-i enbiya

 • Peygamberlerin masumluğu, günahsızlığı; ismet sıfatına sahip olmaları.

mecma-ı evsaf-ı masume / mecma-ı evsaf-ı mâsume

 • Mâsum nitelik ve özelliklerin toplandığı yer.

mecma-i evsaf-ı masume

 • Masum sıfatların bir araya toplandığı yer.

melaike / melâike

 • Allahü teâlânın nûrdan yarattığı latîf, mâsum ve günah işlemeyen kulları. Melekler.

melek

 • Nurdan yaratılmış masum varlık.
 • Allahü teâlânın nûrdan yarattığı gözle görülmeyen mâsum (kötülüklerden korunmuş) varlıklar. Çokluk şekli, melâike'dir.
 • Nurdan yaratılmış, fıtratları sâfi, masum mahluk.
 • Güzel huylu ve güzel olan kimse.

mertebe-i ismet / مَرْتَبَۀِ عِصْمَتْ

 • Günahsızlık, masumluk mertebesi.
 • Günahsızlık, masumluk mertebesi.

şaheser-i ismet ve istikamet

 • Masumluk ve doğruluk şaheseri.

sıfat-ı masume / sıfat-ı mâsume

 • Masum nitelik, temiz özellik.

sultan-ı mazlum

 • Mâsum, zulme uğramış sultan. (Bundan kinaye II. Abdulhamid Han'dır.)

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR