LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te MANASTIR ifadesini içeren 17 kelime bulundu...

arnavut

 • (Rumca ve Arnavutçadan) Balkan yarımadasının batı tarafında oturan bir kavimdir. Osmanlı devrinde, Kosova, İşkodra, Manastır, Yanya vilâyetleridir. Şimdi müstakil bir devlet olup, Türkçede Arnavutluk şeklinde söylenir.

bahira / bahîra

 • Süryâni rahiblerindendir. Zamanın ilim ve fenlerine vâkıf ve bilhassa hey'et ve nücumda ihtisas sahibiydi. Bu sebepten rahiblerin câhilleri kendisinden hoşlanmazlardı. Hazret-i İsâ'nın ulûhiyetini ve Hz. Meryem'in ümmullah olduğunu inkâr ve ilân ettiğinden, bulunduğu manastırın reisi tarafından kovu

cülazi / cülazî

 • Kocaman ve kuvvetli. İriyarı.
 • Hâdim, hademe, hizmetkâr.
 • Kilise veya manastır uşağı.
 • Papaz veya keşiş.

deyr / دیر

 • (Çoğulu: Edyâr) Kilise, manastır.
 • Âlem-i insaniyet, insanlık âlemi.
 • Manastır. (Arapça)

deyrani / deyranî

 • Manastır adamı.

deyrhane

 • Kilise, manastır. (Farsça)

deyyar / deyyâr

 • Bir kimse. Ehad.
 • Yurt sahibi birisi.
 • Manastır sahibi.
 • Manastır sahibi.
 • Biri, bir kimse, fert.

edyar / edyâr / ادیار

 • (Tekili: Deyr) Manastırlar, kilisler. Hıristiyanların ibadethâneleri.
 • Manastırlar. (Arapça)

keşiş

 • Papaz. Manastır rahibi. (Arabçası: Kıssis) (Farsça)
 • Karabaş, evlenmez rahip, manastır rahibi.

keşişan / keşişân

 • (Tekili: Keşiş) Papazlar, manastır rahibleri.

keşişhane / keşişhâne

 • Kilise, manastır. (Farsça)

merbat

 • Davar bağlayacak yer. Ahır, ağıl.
 • Manastır.
 • Tekke.

na-evs / nâ-evs

 • Manastır, kilise. (Farsça)

naus

 • Manastır, kilise. (Farsça)

rahib / râhib

 • Âbid. Allah'tan (C.C.) korkan.
 • Manastırda oturan nasrani âlimi veya papazı. Keşiş.
 • Aslan.
 • Manastırda oturan hıristiyan din adamı, keşiş.

savm'aa

 • Tepesi sivri yüksek bina. (Minarelere de verilen addır). İslâmiyetten önce hıristiyanların manastırlarına ve sabiaların zaviyelerine verilen ad.

savmaa / صومعه

 • Manastır. (Arapça)
 • Mabet. (Arapça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın