LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te MAĞRUR ifadesini içeren 29 kelime bulundu...

agırra

 • (Tekili: Garîr) Tecrübesizler, safdiller, acemiler.
 • Mağrurlar.

as'ar

 • Çok kibirli, mağrur.
 • Çarpık suratlı, eğri yüzlü, eğri boyunlu.

bad-dar

 • Mağrur, kibirli. (Farsça)
 • Divane, deli. (Farsça)
 • İri vücut, şişman. (Farsça)
 • Hiç bir işle alâkası bulunmayan kişi. (Farsça)

bad-sene

 • Kibirli, mağrur. Büyüklük taslıyan. (Farsça)
 • Kötü niyetli. (Farsça)

bad-ser

 • Mağrur, kibirli. (Farsça)
 • Serkeş, isyânkar, âsi. (Farsça)
 • Taassub ehli, mutaassıb. (Farsça)

bahteri / bahterî

 • Salına salına yürüyen, yürüyüşü güzel olan adam.
 • Mağrur, kibirli. Kendini beğenmiş.

cahuf / cahûf

 • Mağrur, kibirli, kendini beğenmiş.

gerden-keş

 • Âsi, serkeş, isyankâr. (Farsça)
 • Mağrur, kibirli. (Farsça)
 • İnatçı, muannid. (Farsça)

gerdenferaz / gerdenferâz / گردن فراز

 • Mağrur. (Farsça)

gerdun-sirişt

 • Mağrur, gururlu, kibirli kimse. (Farsça)
 • Zâlim, gaddar, kan dökücü. (Farsça)
 • Tenbel, uyuşuk. (Farsça)

giran-ser

 • (Çoğulu: Giranserân) Mağrur, kibirli, gururlu, kendini beğenmiş. (Farsça)

giran-seri / giran-serî

 • Kibirlilik, mağrurluk, enaniyetli oluş, kendini beğenmişlik. (Farsça)

giranser / girânser / گران سر

 • Mağrur, kendini beğenmiş, kasıntı. (Farsça)

gurur / gurûr / غرور

 • Kibir. Boş yere güvenmek.
 • Kıymetsiz şeylere güvenip mağrur olmak.
 • Mağrurluk. (Arapça)
 • Aldanış. (Arapça)

hanif

 • Gururlu, mağrur, kibirli.
 • Dargın, küskün.

hodperest

 • Mağrur. Kendini çok beğenen. Kibirli. (Farsça)

hodpesend

 • Kendini beğenen. Mağrur. (Farsça)

hodpesendane / hodpesendâne

 • Kendini beğenerek, mağrur bir şekilde.

igtiraren

 • Güvenerek, mağrur olarak.

istikbar

 • (Kibr. den) Önemseme, ehemmiyet verme.
 • Kibir, gurur, enaniyet. Kendini büyük görme, mağrurluk.

karun

 • (A, uzun okunur) Peygamber Musâ (A.S.) devrinde yaşamış, malı ile mağrur olarak haddini aşmış ve Cenab-ı Hakkın zekât emrini dinlemediğinden Musa'nın (A.S.) duâsından sonra malı ile birlikte yere batmış olan dünya zengini. Cenab-ı Hakkın lütuf ve ihsanını kendine mâlederek nankörlük ve enaniyetinden

magrur

 • (Mağrur) Gururlu. Boş bir şeye güvenen. Fâni ve faydasız şeylere güvenip kendini aldatan. Mütekebbir. Kibirli kimse. Müteazzım.

mağrur / مغرور

 • Gururlu, kendini beğenmiş. (Arapça)
 • Mağrûr olmak: Gururlanmak. (Arapça)

masbu'

 • Kibirli, gururlu, mağrur. Kendini beğenmiş.

mütefer'in

 • Kibirli, mağrur.
 • Fir'avun tavrı takınan, fir'avunlaşan.

neffac

 • Mütekebbir. Kendini beğenen. Mağrur.
 • Şişkin.

nühat

 • Mağrur ve kibirli kimse. Kendini beğenmiş insan.

şamih

 • Ali şey, yüksek.
 • Mağrur, başını kaldırmış. Mütekebbir.
 • Tıb: Vücuddaki beyin ve kemik gibi yerlerdeki çıkıntılı, tümsek yerler.

zahif

 • Kibirli, mağrur.