LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Müsle ifadesini içeren 13 kelime bulundu...

ba's-ul emvat

 • Ölmüşlerin dirilmesi.

cevamis

 • (Tekili: Câmus) Camuslar, mandalar, kömüşler, su sığırları.

etnoloji

 • yun. Kavimleri, ayrı dil ve ırktan toplumların hayat ve özelliklerini inceleyen ilim. Önce hristiyan misyonerleri dinlerini yaymak için kavimlerin özelliklerini öğrenme ihtiyacını duymuşlar ve onların zayıf damarlarından faydalanmayı düşünmüşlerdir. 19.yy.dan itibaren ilmî gaye ile araştırmalar yapı

huneyn vak'ası

 • Hicretin sekizinci senesinde şirkten kurtulmamış bazı Arap kabileleri Mekkeyi geri almak maksadıyla hücum ettikleri zaman burada müslüman askerlere karşı gelerek başlangıçta galip gibi görünmüşlerse de daha sonra galebe ve zafer, İslâm askerlerine nasib olmuştur. Bu muhârebede Sahabe-i kiramdan birç

küştegan / küştegân

 • (Tekili: Küşte) Öldürülmüşler, öldürülmüş olanlar.

mevta / mevtâ

 • Ölüler. Ölmüşler. Cenâzeler.
 • Ölüler, ölmüşler.

mugarrak

 • (Gark. dan) Suya daldırılmış.
 • Gümüşle süslü.

mürdegan / mürdegân

 • (Tekili: Mürde) Ölüler, emvât. Ölmüşler.

selem

 • İleride teslim edilecek bir malın peşin para ile satılması. Yâni belli miktârda peşin para ile belli zaman sonra bilinen yerde bilinen bir malı satın almak için yapılan sözleşme. Peşin parayı verene sâhib-üs-selem veya rabb-üs-selem; veresiye mal ver me borcu altına giren satıcıya müslemün ileyh, bu

sevakıt

 • (Tekili: Sâkıta) Düşükler, düşmüşler.

tafziz

 • Gümüş kaplama, gümüşleme.

tagziz

 • Gümüşle süslemek.

üftadegan / üftâdegân / افتادگان

 • Düşmüşler. (Farsça)
 • Düşkünler. (Farsça)
 • Aşıklar. (Farsça)
 • Zavallılar. (Farsça)