LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Müjde ifadesini içeren 72 kelime bulundu...

aşere-i mübeşşere

 • Hz. Peygamber'in (A.S.M.) kendilerine Cennetlik olduklarını müjdelediği sahabelerdir. Bu kişiler Allah'ın emirlerine bağlılıkta ve din hizmetindeki fedailikte Allah'ın rızasını tam kazanmışlardır. Bu zatlar şunlardır: Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Abdurrahman bin Avf, Hz. Ubeyde b
 • Peygamberimizin (a.s.m.) hayatta iken Cennet ile müjdelediği on Sahabi.
 • Peygamber efendimiz tarafından Cennet'e girecekleri dünyâda iken müjdelenen on sahâbî.

aşere-i mübeşşere-i kur'aniye / aşere-i mübeşşere-i kur'âniye

 • Kur'ân'ın cennetle müjdelediği on sahabe.

aşereimübeşşere

 • Cennetle müjdelenmiş on sahabe.

ashab-ı cennet / ashâb-ı cennet

 • Cennet ehli. Cennetlik olanlar, Cennetlik oldukları ümid edilenler veya cennete gidecekleri müjdelenmiş olanlar.

ashab-ı rıdvan / ashâb-ı rıdvân

 • Cenab-ı Hakkın rızâsıyla müjdelenen sahâbeler. (R.A.)

başir

 • Müjdeci, müjde veren.
 • Mutlu, mesut.

beşarat / beşârât

 • Müjdeler, müjdeli haberler.
 • Beşaretler, müjdeler.

beşaret / beşâret / بشارت / بَشَارَتْ

 • (Doğrusu Bişârettir) Müjde. Sevindirici haber. Hayırlı haber.
 • Müjdeye verilen ihsan.
 • Yeni çıkan acib şey.
 • Müjdeleme.
 • Müjde, muştu, iyi haber.
 • Müjde.
 • Müjde. (Arapça)
 • Müjde.

beşaret ve teavün-ü gavsi / beşaret ve teavün-ü gavsî

 • Abdülkadir Geylanî'nin (k.s.) mânen yardımı ve müjdesi.

beşaret-aver / beşaret-âver / beşâret-âver

 • Beşaret veren, müjdeci.
 • Müjdeci, iyi haber getiren.

beşaret-i aleviye ve gavsiye

 • Hz. Abdulkadir Geylanî ve Hz. Ali'nin müjdesi.

beşaret-i furkan

 • Doğru ile yanlışı birbirinden ayıran Kur'ân'ın müjdesi.

beşaret-i gaybiye / beşâret-i gaybiye / بَشَارَتِ غَيْبِيَه

 • Gaybdan gelen müjde.
 • Gizli, gaybî olan müjde.

beşaret-i kur'aniye / beşaret-i kur'âniye

 • Kur'ân-ı Kerimin müjdesi.

beşaret-i semaviye / beşâret-i semâviye / بَشَارَتِ سَمَاوِيَه

 • Semadan (Kur'ânla) gelen müjde.

beşaretkar / beşaretkâr / beşâretkâr

 • Müjdeli.
 • Müjdeci.

beşaretkarane / beşaretkârâne / beşâretkârâne

 • Müjde verircesine.
 • Müjdelercesine.

beşaretli

 • Müjdeli.

beşir / beşîr / بشير

 • Müjdeli haber veren. Müjde getiren.
 • Güler yüzlü. Hub. Cemil.
 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) bir vasfı.
 • Müjdeci, iyi haber getiren,güleryüzlü.
 • Hıristiyan Araplar'da İncil yazan veya hıristiyanlık akidelerini telkin eden kimse.
 • Peygamberimizin bir vasfı.
 • Müjdeleyici mânâsına Peygamber efendimizin isimlerinden.
 • Kabirde mü'minlere suâl soran melekler.
 • Müjdeci, mükâfatı müjde eden.
 • Müjdeci.
 • Müjdeci. (Arapça)

beşir ve nezir / beşîr ve nezîr

 • Müjdeleyen ve sakındıran Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (a.s.m.).

büşra / büşrâ / بشرا

 • Müjde. Sevinçli, hayırlı haber.
 • İncil'in bir ismi.
 • Müjde.
 • Müjde. (Arapça)

ebu türab / ebû türâb

 • Peygamber efendimizin amcasının oğlu, dâmâdı, Cennet'le müjdelenen on kişinin ve dört büyük halîfenin dördüncüsü, Allahü teâlânın arslanı hazret-i Ali'nin "Toprağın babası" mânâsına gelen lakabı.

fatih sultan mehmed han / fâtih sultan mehmed han

 • (1432 - 1481) En meşhur Osmanlı Padişahlarındandır. ll. Murat Han'ın oğlu ve ll. Bayezid Han'ın babası ve 7. pâdişahtır. Edirne'de doğmuş ve Gebze'de vefat etmiştir. Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) medhine mazhar olmuştur. Peygamberimiz "İstanbul mutlak fetholunacaktır." müjdesini vermişti ve onu feth ede

ferah-ı seheri / ferah-ı seherî

 • Yeni bir günün müjdesi olan seher vaktinin sevinç ve huzuru.

gasil-ül melaike / gasîl-ül melâike

 • Melekler tarafından yıkanan; Eshâb-ı kirâmdan Uhud harbinde şehîd olan ve cenâzesini meleklerin yıkadığı Peygamber efendimiz tarafından müjdelenen Eshâb-ı kirâmdan Hanzala hazretleri. (Âdem aleyhisselâmı da melekler yıkamıştır.)

haber-i beşaret / haber-i beşâret

 • Sevindirici, müjdeli haber.

ibşar

 • (Büşr. den) (Çoğulu: İbşarât) Müjdeleme, tebşir etme, sevinçli bir haber bildirme.

ibşarat

 • (Tekili: İbşâr) Müjdelemeler, tebşir etmeler, sevinç verici haber bildirmeler.

incil

 • Dört büyük kitabdan birisi. Hristiyanların mukaddes kitabı olup, Hazret-i İsa'ya (A.S.) gelen kitab.
 • Beşaret, müjde.

istibşar / istibşâr

 • Müjde almak. Hayırlı, iyi haber iyi sevinmek.İSTİBTA' : Ağır ağır hareket etme.
 • Gecikme, geç kalma.
 • Müjdeleme.
 • Müjdeleme.

istibşarkarane / istibşarkârâne / istibşârkârâne

 • Müjdelenerek, sevinerek.
 • Müjdelercesine.

karir

 • Mesrur, sevinmiş, memnun. Beşâret ve müjde sebebi ile parlayan göz.

mahz-ı tebşirat

 • Müjdelerin ta kendisi.

mehter

 • (Mih-ter) Daha büyük. (Farsça)
 • Reis. (Farsça)
 • Seyis. Osmanlı askeri mızıkası ve buna mensub müzikçiler. (Farsça)
 • Vaktiyle Bâb-ı âli çavuşu. (Farsça)
 • Rütbe, nişan veya vazife alanların evlerine müjde götürenler. (Farsça)
 • Tanzimattan önce Pâdişah çadırını kurmağa vazifeli asker. (Farsça)
 • At uşağı.(Farsça)

mübaşir / mübâşir / مُبَاشِرْ

 • Müjdeleyen.
 • Mahkemede kapıcılık edip şâhid ve maznunların ismini çağırarak mahkemeye yardım eden kişi.
 • Geçici bir vazife alarak merkezden bazı emirleri götüren, icrâ salâhiyeti olan.
 • Müfettiş. Kontrolör.
 • Müjdeleyen, mahkemede çağırıcı.
 • Ulaştıran, müjdeleyen.

mübeşşer

 • (Beşâret. den) Tebşir olunmuş. Kendisine müjde verilmiş. İyi haberle sevindirilmiş.
 • Müjdelenmiş olan.
 • Müjdelenmiş.

mübeşşir / مبشر

 • Müjdeci.
 • Müjdeci, müjde veren.
 • Kabirde, mü'minlere suâl soran melek.
 • Müjdeleyici mânâsına Peygamber efendimizin isimlerinden.
 • İyi haber verip sevindiren. Hayırlı haber veren. Müjdeleyen.
 • Müjdeci, müjdeleyen. (Arapça)

mübeşşirane / mübeşşirâne

 • Müjdeleyerek.

mübeşşirat

 • (Tekili: Mübeşşir) Hayırlı alâmetler.
 • Müjdeleyenler, hayırlı haber verenler.

mübeşşirin / mübeşşirîn

 • Müjdeciler.
 • Müjde verenler. hayırlı haber getirenler.
 • Peygamberlerin (A.S.) bir vasfı.
 • Çok müjde verici.

mübşer

 • Kendisine müjde verilmiş, müjdelenmiş.

mübşir

 • Müjde veren, müjdeliyen, ibşâr eden.

müceddid

 • Yenileyici, hadîste her asırda geleceği müjdelenen ve îman hakikatlarını asrın anlayışına uygun olarak anlatmakla görevlendirilen nurlu âlim.

müjde-aver / müjde-âver

 • Müjde getiren. (Farsça)

müjde-gan / müjde-gân

 • Müjdeye karşılık verilen bahşiş veya hediye. (Farsça)

müjde-i haydari / müjde-i haydarî

 • Hz. Ali'nin müjdesi.

müjde-i işariye-i kur'aniye / müjde-i işariye-i kur'âniye

 • Kur'ân'daki müjdeli işaret.

müjde-i kur'aniye / müjde-i kur'âniye

 • Kur'ân'ın müjdesi.

müjde-i mağfiret

 • Allah'ın affetme müjdesi.

müjde-i manevi / müjde-i mânevî

 • Mânevî müjde.

müjde-i nuriye

 • Nur müjdesi, nurlu müjde.

müjde-i peyman-ı kulub-u ehl-i hak / müjde-i peyman-ı kulûb-u ehl-i hak

 • Hak ehlinin kalplerinin müjdeli sözü.

müjde-i saadet-i ebediye

 • Sonsuz mutluluk müjdesi.

müjde-res

 • Müjde veren, müjde getiren. (Farsça)

müjde-resan

 • Müjdeleyen, müjde getiren, müjde veren. (Farsça)

müjdekarane / müjdekârane / müjdekârâne

 • Müjdeli biçimde.
 • Müjdeli şekilde.

müstebşir

 • Müjdeleyen. Müjde ile sevinen.
 • Müjdeleyen.

nevid / نوید

 • Müjde, beşaret, iyi ve sevinçli haber. (Farsça)
 • Müjde. (Farsça)

nüvid / نوید

 • Müjde, beşaret. Hayırlı haberlerle tebşir. (Farsça)
 • Müjde.
 • Müjde. (Farsça)

nüvid-i vasl

 • (Nevid-i vasl) Kavuşma müjdesi.

şayan-ı tebşir / şâyân-ı tebşir

 • Müjdeye lâyık.

tebaşir

 • Müjde.
 • Her şeyin öncesi, ilk zamanı.

tebaşür

 • Muştulamak. Müjdelemek.
 • Mübaşeret etmek, bir işe girişmek, başlamak.

tebşir / tebşîr / تبشير / تَبْش۪يرْ

 • Müjdelemek. Hayır haber vermek. Müjdelenmek.
 • Müjdeleme.
 • Müjdeleme.
 • Müjdeleme, sevindirici bir haber ulaştırma.
 • Müjdeleme. (Arapça)
 • Tebşîr etmek: Müjdelemek. (Arapça)
 • Müjdeleme.

tebşir edilen

 • Müjdelenen.

tebşir etmek

 • Müjde vermek.

tebşirat / tebşirât

 • Müjdelemeler, müjde vermeler.
 • (Tekili: Tebşir) Müjdelemeler, müjde vermeler.
 • Müjdelemeler.

tebşirat-ı azime / tebşirat-ı azîme

 • Büyük müjdeler.

tebşirat-ı peygamber

 • Peygamber müjdeleri.

tebşirname

 • Müjdelerin olduğu yazı.

tenzir

 • (İnzâr. dan) Olacak bir hâdiseyi haber vererek korkutma. (Müjdenin zıddı)

tur-i sina / tûr-i sînâ

 • Tûr dağı. Allahü teâlânın Mûsâ aleyhisselâmı peygamberlikle müjdelediği ve sonra Tevrât'ı indirdiği, Kızıldeniz'in kuzeyinde, Asya ve Afrika kıtalarının arasındaki Sinâ yarımadasının güney kısmında yer alan dağ.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın