LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Lider ifadesini içeren 24 kelime bulundu...

antranik

 • Ermeni örgütünün liderlerinden biri.

başbuğ

 • t. Osmanlı devrinde başıbozuk veya akıncı kuvvetlerinin kumandanı.
 • Lider.

bayrakdar / bayrakdâr

 • Bayrak taşıyan, lider.

hahambaşı

 • Musevîlerin dînî lideri.
 • Musevîlerin dinî lideri.

imam / imâm / امام

 • Namaz kıldıran. (Arapça)
 • Önder, lider. (Arapça)
 • Hz. Ali'nin soyundan gelen. (Arapça)

kaid

 • Lider, kumandan.

katolik

 • Hıristiyanlıktaki mezheblerden biri. Roma kilisesinin kendine verdiği ad. Katolik kilisesine mensup kimse. Merkezi Roma'da (Vatikan'da) olup, rûhânî lideri papadır.

kureyş rüesası

 • Kureyş reisleri, liderleri, önde gelenleri.

ortodoks

 • Hıristiyanlık mezheblerinden. Ortodoks mezhebinin rûhânî (dînî) lideri patrik olup, merkezi İstanbul Fener'deki patrikhânedir. 1054 (H.446)'da İstanbul patriği olan Mihael Kirolarius, Roma'daki papadan ayrılarak Ortodoks kilisesini (mezhebini) kurdu. Roma'daki papaya tâbi olanlara katolik, İstanbul'

papa

 • Katolik mezhebine mensûb hıristiyanların en yüksek rûhânî (dînî) lideri.

patrik

 • Ortodoks mezhebine mensûb hıristiyanların, en büyük rûhânî (dînî) lideri.

pir-i muazzam / pîr-i muazzam

 • Büyük öncü, mânevî lider.

pişdarlık / pîşdârlık

 • Öncülük, liderlik.

piskopos

 • Hıristiyanlığın katolik ve doğu kiliselerinde en yüksek rûhânî ünvâna sâhip ve umûmiyetle bir bölgenin dînî lideri olan hıristiyan din adamlarına verilen ad.

pişva / pîşva / پيشوا

 • Önder, lider. (Farsça)

reis

 • Başkan, lider.

rüesa-yı ruhaniye

 • Ruhanî reisler, liderler.

ruhani reisler / ruhanî reisler

 • Din adamları, mânevî liderler.

şah-ı evliya / şâh-ı evliya

 • Allah'ın sevgili kulu olan velîlerin reisi, lideri.

serkerde / سركرده

 • Lider, baş. (Farsça)
 • Elebaşı. (Farsça)

server / سرور

 • Önder, lider, baş. (Farsça)

serveran / serverân / سروران

 • Önderler, liderler, başlar. (Farsça)

siyadet

 • Efendilik, liderlik.

zaim

 • (Zeâmet. den) Zeâmet sahibi. Kefil.
 • Prens. Şef, lider.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın