LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Lat kelimesini içeren 46 kelime bulundu...

afyon

 • Lât. Haşhaş sütünün birikmesinden ibaret bir madde.

akvaryum

 • Lat. Su hayvanlarını veya bitkilerini besleyebilecek tarzda yapılmış camdan su kabı.

albüm

 • Lât. Fotoğraf resimlerini veya sair resim, şekil ve hatıraları içine alan defter veya kitap.

aldehit

 • Lât. Kim:Alkol veya asitlerden elde edilen kimyevi bir sıvı.

baziguş / bazigûş

 • Lâtifeci, şakacı, şen kimse. (Farsça)

bizle

 • Lâtife, şaka. (Farsça)

cins-i latif

 • Lâtif ve hoş cins, nev. İnsanlar nev'inde kadın.

dekan

 • Lât. Üniversitelerde bir fakültenin başkanı.

dekar

 • Lât. Bin metrekarelik ölçü birimi.

dinar

 • Lât. Eskiden kullanılan altın ve sikkeli para.

ecsam-ı latife-i nuraniye / ecsâm-ı lâtife-i nûrâniye

 • Lâtif ve nurlu cisimler.

ego

 • Lât. Ben. Ene.

fekahet

 • Lâtifecilik, şakacılık.

gılaf-ı latif

 • Lâtif örtü.

hallüsinasyon

 • Lât. Tıb: Hakikatte olmayan bir şeyi varmış gibi görme ve işitme.

heva-i nesim / hevâ-i nesîm

 • Latif hava. Mâne-vî gıda.

illizyon

 • Lât. Cisimleri yanlış idrak etme. Meselâ su borusunu yılan gibi görme.

imparator

 • Lât. Büyük kral. Birkaç devlete hükmünü geçiren büyük hükümdar. Tahta çıkan kadın olursa ona imparatoriçe denir.

karbon

 • Lât. Basit olup kömürleşmiş hâlde bulunan bir temel unsur. Kömür. Billurlaşmış halde kömürleşmiş cisim.

kavanin-i latife / kavanin-i lâtife

 • Lâtif, ince, şirin olan kanunlar.

latifane / lâtifane

 • Lâtifçe.

latifegu

 • Lâtifeci, şakacı. Lâtife söyliyen. (Farsça)

latince / lâtince

 • Latin harflerinin kullanıldığı dil.

latini huruf / lâtinî huruf

 • Lâtin harfleri.

letaif / letâif / لطائف

 • Lâtif duygular.
 • Lâtifeler; insanın mânevî yapısındaki ince duygulardan herbiri.
 • Lâtifeler, incelikler.
 • Latifeler.

madde-i latife / madde-i lâtife

 • Lâtif madde, kanun, ruh.

mezzah

 • Lâtifeci, şakacı.

mizah / mizâh

 • Latîfe, şaka.

mülatafe / mülâtafe

 • Lâtifede bulunma, espiri yapmak, edep sınırlarını aşmadan şaka ile takılma, karşılıklı şakalaşma.

mülatefe / mülâtefe

 • Lâtifeleşme, şakalaşma.

mülatıf

 • Lâtife eden, şakacı, lâtifeci.

mümazaha

 • Lâtife yapma, şakalaşma.

mutavves

 • Lâtif, güzel, renkli.

mutayebe

 • Lâtifeleşme, şakalaşma.

natura

 • Lât. Her canlının yapılış hususiyeti, bünye, yaratılış hali.

nazik-endam / nâzik-endâm

 • Lâtif ve güzel vücutlu. Nâzik endamlı. (Farsça)

nesim-i seher

 • Lâtif sabah rüzgârları.

ömr-ü nazenin / ömr-ü nazenîn

 • Lâtif ömür, nazik hayat.

protein

 • Lât. Tıb: Albüminli besleyici madde.

semavat-ı latife / semâvât-ı lâtife

 • Lâtif, şeffaf gökler.

şirin-eda / şirin-edâ

 • Lâtif ve şirin edâlı. (Farsça)

skolastik

 • Lât. Kurun-u vustâda (Orta çağlarda) Hristiyan âleminde, papazların dinî görüşüne ve onların baskısı altındaki dinî fikirlerine göre yapılan tedrisat usulü.

ta'b

 • Latife etmek, şaka yapmak.

tehnid

 • Lâtifeleşmek, şakalaşmak, birbirine lütuf etmek.

yeni harf

 • Latin alfabesi.

yeni huruf

 • Lâtin harfleri.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın