LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kuv kelimesini içeren 95 kelime bulundu...

add / âdd

 • Kuvvet, salâbet.

ahmes

 • Kuvvetli, yiğit. Kahraman, cesur, şecaatli, bahadır.

akviya / akviyâ / اقویا

 • Kuvvetliler. (Arapça)

alendat

 • Kuvvetli deve.

anve

 • Kuvvet, cebr, zorakilik, zorlama, zor.

asemsem

 • Kuvvetli, büyük deve.

azimet / azîmet

 • Kuvvetli irâde, istek, arzu. Haramlardan, dinde yasak edilen şeylerden sakınmakla berâber, mümkün olduğu kadar ruhsatlardan yâni dinde izin verilen kolaylıklardan uzak durup; evlâyı, en iyi olduğu bildirilenleri, nefse zor gelenleri yapmak; takvâ yol u.

berj

 • Kuvvetli kasırga. Su girdabı. (Farsça)

biyt

 • Kuvvet.

bürhan

 • Kuvvetli delil.

cemra

 • Kuvvetli dişi deve.

cühd

 • Kuvvet, tâkat.

derece-i kuvvet

 • Kuvvet derecesi.

emun

 • Kuvvetli, dayanıklı deve.

erk

 • Kuvvet, kudret, güç, iktidar, nüfuz.

esbab-ı müşeddide

 • Kuvvetlendiren, artıran sebepler. Cezâ hukukunda; cezâyı ağırlaştıran kanuni veya takdiri sebepler. (Esbâb-ı muhaffifenin zıddıdır.)

eyd

 • Kuvvet.

eyid

 • Kuvvetli, şiddetli kimse.

eyyid

 • Kuvvetlendir, teyid et, devam ettir (meâlinde).

fetat

 • Kuvvetli, genç kadın.

gücük

 • Kuvvetsiz, zayıf, gevşek.

havl

 • Kuvvet, korku.

hayl

 • Kuvvet. Havl.

hemisa' / hemîsa'

 • Kuvvetli adam.

herkül

 • Kuvvetiyle meşhur bir Yunanlı.

hissiyat-ı şedide / hissiyât-ı şedide

 • Kuvvetli duygular.

ıdtıla'

 • Kuvvetlendirmek.

ihtimal-i kavi / ihtimal-i kavî

 • Kuvvetli ihtimal.

ikad

 • Kuvvetlendirme, sağlam kılma.

iktiva'

 • Kuvvetlenme.

kavi / kavî / قوي / قَو۪ي

 • Kuvvetli.
 • Kuvvetli.
 • Kuvvetli.

kaviyen

 • Kuvvetle.

kaviyyen

 • Kuvvetle.
 • Kuvvetle, kat'i olarak. Şüphesiz olarak.
 • Kuvvetle.

kesb-i kuvvet

 • Kuvvet kazanma, kuvvetleşme.

kısved

 • Kuvvetli, boynu kalın olan kişi.

kuslub

 • Kuvvetli, dayanıklı, sağlam.

kuva / kuvâ

 • Kuvvetler, güçler; enerjiler.
 • Kuvveler.

kuvve

 • Kuvvet, düşünce, duygu, yetenek.

kuvvet-i sadakat

 • Kuvvetli, tam sadakat.

kuvvetperest

 • Kuvvete önem verme.

lüküs

 • Kuvvetli ışık veren, petrol veya gazla yanan bir tür lamba.

medar-ı kuvvet

 • Kuvvet kaynağı.

menabi-i kuvvet / menâbi-i kuvvet

 • Kuvvet kaynağı.

menba-ı kuvvet

 • Kuvvet kaynağı.

meradet

 • Kuvvetlilik, kavilik. Salâbet.

mezcu ittihad

 • Kuvvetli birlik ve beraberlik.

mihal / mihâl

 • Kuvvet. Azab. Ukubet.
 • Kuvvet.

mikyas-ı kuvvet

 • Kuvvet ölçer. Dinamometre.

mu'cize-i kuvvet

 • Kuvvet mu'cizesi.

müblenda

 • Kuvvetli, sağlam ve dayanıklı deve.

müekked

 • Kuvvetli, sağlam.

müekked sünnet

 • Kuvvetli sünnet. Peygamber efendimizin devamlı yaptıkları, pek az terkettikleri sünnet.

müeyyid

 • Kuvvet veren, destekleyen.

muhayyile

 • Kuvve-i hayâliye. Hayâl kurma merkezi. Zihinde bulunan hayal kuvveti.

muhkim

 • Kuvvetleştiren, sağlam kılan, ihkâm eden.

münasebat-ı şedide / münasebât-ı şedide

 • Kuvvetli bağlantılar.

müşeyyed

 • Kuvvetlendirilmiş, sağlamlaştırılmış.

naiz

 • Kuvvetlendiren. Kaldıran.

natiş

 • Kuvvet ve hareket.

natuvan / nâtuvan

 • Kuvvetsiz, çaresiz.

nekel

 • Kuvvetli kişi.

nevis

 • Kuvvet.

niru

 • Kuvvet, güç, zor. (Farsça)

nirumendi / nirumendî

 • Kuvvetlilik, zorluluk, güçlülük. (Farsça)

projeksiyon

 • Kuvvetli ışık âleti. (Fransızca)

rüstem

 • Kuvvetiyle meşhur bir efsane kahramanı.

sarf-ı kuva / sarf-ı kuvâ

 • Kuvvetlerin geri çevrilmesi, karşı tarafın gücünü etkisiz bırakma.

sened / سَنَدْ

 • Kuvvetli delil olabilecek söz veya yazı.

sukut-u kuvvet

 • Kuvvetten düşme.

tabah

 • Kuvvet.

tahkimen / tahkîmen

 • Kuvvetlendirerek.

tahşid

 • Kuvvetlendirme, destekleme.

takviye / تقویه / تَقْوِيَه

 • Kuvvetlendirme.
 • Kuvvetlendirme, destekleme.
 • Kuvvetlendirme. (Arapça)
 • Takviye edilmek: Kuvvetlendirilmek, desteklenmek. (Arapça)
 • Takviye etmek: Kuvvetlendirmek, desteklemek. (Arapça)
 • Kuvvetlendirme.

takviye eden

 • Kuvvetlendiren, güçlendiren.

takviye etme

 • Kuvvetlendirme, güçlendirme.

takviyet / تقویت

 • Kuvvetlendirme. (Arapça)

te'kid

 • Kuvvetlendirme.

te'yid

 • Kuvvetlendirme.
 • Kuvvetlendirme. Sağlamlaştırma.

tecahüd

 • Kuvvetini sarfedip uğraşmak. Çalışmak.

teeyyüd

 • Kuvvetlenme. Kuvvet ve metânet bulma. Te'yid olunma.

tekdih

 • Kuvvetle kaşımak.

tekedduh

 • Kuvvetle kaşımak.

tekid

 • Kuvvetlendirme.

teltim

 • Kuvvetle sille vurmak.

tesavi-i kuva / tesavi-i kuvâ

 • Kuvvetlerin müsaviliği, eşitliği.

turs

 • Kuvvet.

ucarim

 • Kuvvetli adam.

uklum

 • Kuvvetli deve.

vahy-i mahz

 • Kuvvetli ve sarih mertebede olan vahiy. Sırf vahiy olup, içinde Allah'ın bildirdiğinden başka bir şey katılmamış vahiy.

yal / yâl

 • Kuvvet, güç. Boyun, gerdan. (Farsça)

yemin / yemîn

 • Kuvvet. Bir haberi yâhut bir işi yapma veya yapmama husûsundaki azmi, iddiâyı (sözü); vallahi, tallahi şeklinde, Allahü teâlânın ism-i şerîfini anarak veya dînin izin verdiği sözlerle kuvvetlendirmek.

yümn-i iman

 • Kuvvetli imandan gelen bereket ve kuvvet, saadet.

zahr-ı kalb

 • Kuvve-i hâfıza. Ezber kuvveti. Ezbere.

zann-ı galib

 • Kuvvetli, hakikate en yakın olan zann.

zannıgalib / zânnıgalib

 • Kuvvetli zan.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın