LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kus kelimesini içeren 198 kelime bulundu...

ab

 • Kusur, ayıp, noksanlık.

abd-i pür-taksir / abd-i pür-taksîr

 • Kusurlarla dolu kul.

abd-i pürkusur

 • Kusurlarla dolu olan kul.

abluka

 • Kuşatma, etrafını çevirme.

aff-ı kusur

 • Kusurun affedilmesi.

aşiyan / âşiyân

 • Kuş yuvası, sevimli ev.

ayb

 • Kusur ve utanılacak şey.
 • Kusur. Leke. Utandıracak hal.

ayyab

 • Kusur görücü, ayıb gören.

azamet-i ihata

 • Kuşatıcılığının büyüklüğü.

azamet-i kemal / azamet-i kemâl

 • Kusursuzluk ve mükemmelliğin büyüklüğü.

baz-ban / bâz-ban

 • Kuşçu. Doğancı. (Farsça)

baz-dar / bâz-dâr

 • Kuşçu, avcı, doğancı. (Farsça)

bedihi / bedîhî / بدیهى

 • Kuşkusuz. (Arapça)

belagat / belâgat / بلاغت

 • Kusursuz söz söyleme (Arapça)

beri / berî / بَر۪ي

 • Kusurdan uzak olan, temiz.

bigüman / bîgüman / بى گمان

 • Kuşkusuz. (Farsça)

birayb / bîrayb / بى ریب

 • Kuşkusuz. (Farsça - Arapça)

bistah

 • Küstah, hayâsız, edepsiz, arsız, utanmaz adam. (Farsça)

bişübhe / bîşübhe / بى شبهه

 • Kuşkusuz, şüphesiz. (Farsça - Arapça)

bücc

 • Kuş yavrusu.

cadib

 • Kusur görücü. Başkalarının noksan taraflarını gören.

cager

 • Kuş kursağı. (Farsça)

caşiriyye

 • Kuşluk vakti yenen yemek. Kuşluk yemeği.

çaşt / çâşt / چاشت

 • Kuşluk vakti. (Farsça)

cemal-i münezzeh / cemâl-i münezzeh

 • Kusur ve çirkinlikten uzak güzellik.

cenah-ı tair / cenah-ı tâir

 • Kuş kanadı.

cenh

 • Kuşun kanadını vurması.

çine

 • Kuş yemi. (Farsça)

civcive

 • Kuşların coşkulu ötüşleri, şakımaları.

cümle-i mukaddese

 • Kusur ve eksiklikten uzak, yüce cümle.

dabiret-üt tuyur / dâbiret-üt tuyur

 • Kuşların, ayakları arasındaki parmak.

dahye

 • Kuşluk vaktinde kesilen koyun.

daire-i muhit

 • Kuşatıcı daire.

daire-i muhita / dâire-i muhîta

 • Kuşatıcı, geniş daire.

derece-i ihata

 • Kuşatıcılık derecesi.

derece-i kabahat

 • Kusur ve kabahat derecesi.

derk-i kusur

 • Kusurunu anlama.

duha / duhâ / ضُحٰي

 • Kuşluk vakti.
 • Kuşluk vakti.

duha vakti / duhâ vakti

 • Kuşluk vakti. Oruç zamânının yâni imsak ile iftar vakti arasındaki müddetin dörtte birinin tamam olmasından îtibâren başlayan vakit.
 • Kuşluk vakti.

duhye

 • Kuşluk vakti kesilen kurban.

ebahir

 • Kuş kanadının üçüncü mertebede olan yelekleri.

ehl-i kusur

 • Kusur arayanlar.

evhamlı

 • Kuşkulu, kuruntulu.

fakir-i pür-taksir / fakir-i pür-taksîr

 • Kusurlarla dolu fakir anlamına gelen, tevazu ifadesi olarak "ben" yerine kullanılan ifade.

fakir-i pürkusur

 • Kusurlarla dolu muhtaç anlamında, tevazu ifadesi olarak "ben" yerine kullanılan söz.

gafur-ur rahim

 • Kusurları örten, adâletle en ziyade merhamet eden Cenab-ı Hak (C.C.). Mü'minlerin kusurlarını affederek muhafaza eden.

hafif / hafîf

 • Kuş uçarken, at koşarken veya rüzgâr eserken meydana gelen hışırtı, hışlama.

hakimiyet-i kudsiye / hâkimiyet-i kudsiye

 • Kusur ve eksiklikten yüce, mukaddes egemenlik, hâkimiyet.

hata ender hata

 • Kusur içinde kusur. Hatâ içinde hata.

havafi

 • Kuş kanadında ebâhir yeleklerinden sonra olan dört kısacık yelekler.

hitabat-ı ezeliye-i sübhaniye / hitâbât-ı ezeliye-i sübhâniye

 • Kusur ve aczden yüce olan Allah'ın ezelî konuşmaları.

hızk

 • Kuşun terslemesi.

hizmet-i sübhaniye / hizmet-i sübhâniye

 • Kusur ve eksiklikten yüce olan Allah'ın hizmeti.

hucne

 • Kuşak.

hunan

 • Kuşların boğazında olan bir hastalık.

hurdegir / hurdegîr / خرده گير

 • Kusur bulan. (Farsça)

hüsn-ü bi-bahane

 • Kusursuz güzellik. Günahsız mâsum güzellik.

hüsn-ü mücerred

 • Kusur ve noksanlıktan arınmış güzellik.

hüv'

 • Kusmak.

i'tiraf-ı kusur

 • Kusurunu söyleme, itiraf etme.

i'tizar

 • Kusurunu bilerek özür dilemek. Kusurunu beyan edip ve anlayıp af dilemek. (Takdire şayan güzel bir haslettir.)

ıdha'

 • Kuşluk vaktine girmek.

ifcac

 • Kuş cıvıldaması, kuş ötmesi.

ifcac-ı tuyur

 • Kuşların cıvıldayışı.

ihata / ihâta / احاطه / اِحَاطَه

 • Kuşatma, çevirme.
 • Kuşatma.
 • Kuşatma.

ihata etme

 • Kuşatma.

ihatalı / ihâtalı

 • Kuşatıcı, kapsamlı.

ihatasız

 • Kuşatmayan, dar.

ikae

 • Kusturma, istifra ettirme. Kusturulma.

ilm-i muhit / ilm-i muhît / عِلْمِ مُح۪يطْ

 • Kuşatıcı ilim.

in'ikas-ı kemal / in'ikâs-ı kemâl

 • Kusursuzluğun yansıması.

irade-i amme / irade-i âmme

 • Kuşatıcı irade.

işkil

 • Kuşku, zan.

ıslahat

 • Kusurları ve eksiklikleri gidermek için yapılan işler ve düzeltmeler.

iştibah / iştibâh / اشتباه

 • Kuşkuya düşme. (Arapça)

istifra

 • Kusma.

istifrağ / istifrâğ / استفراغ

 • Kusma; içindekini dökme, boşaltma.
 • Kusma. (Arapça)
 • İstifrâğ etmek: Kusmak. (Arapça)

istila edici / istilâ edici

 • Kuşatıcı.

istila etmek / istilâ etmek

 • Kuşatmak.

itizar / itizâr

 • Kusurunu bilerek özür beyan etme, kusurunu beyan edip af dileme.

itkan-ı muhkem

 • Kusursuz sağlamlık.

kabahat

 • Kusur, çirkin iş, tekdir edilmeğe müstehak hareket.
 • Kusur, suç.

kales

 • Kusuntu.

kaşane-i mürgan / kâşâne-i mürgân

 • Kuş yuvası.

kasır

 • Kusurlu.

kaşmeş

 • Kuş üzümü.

kay

 • Kusma, istifrağ. Hastalıktan dolayı ağızdan çıkan hazmolmamış gıdâ maddesi.
 • Kusuntu.

kay' / قى ء

 • Kusma. (Arapça)

kaylule / kaylûle

 • Kuşluk vaktinden öğlenden biraz sonraya kadarki zaman dilimidir ki bu zaman diliminde uyumak sünnettir.

kayy

 • Kusmuk.

kelime-i tesbihfeşan

 • Kusursuzluğu ilân edip yayan kelime.

kemal / kemâl

 • Kusursuzluk, mükemmellik.

kemal-i ihtiram / kemâl-i ihtiram

 • Kusursuz ve mükemmel saygı, hürmet.

kemal-i kudsi / kemâl-i kudsî

 • Kusursuz mükemmellik.

kemal-i ziynet / kemâl-i ziynet

 • Kusursuz ve mükemmel süs.

kemalsiz / kemâlsiz

 • Kusurlu, noksan.

kemerbeste

 • Kuşak bağlamış, hazırlanmış.
 • Kuşak bağlamış, hazır olmuş. Hazır olup emri bekler hâlde olan. (Farsça)

kesirler

 • Küsürlu sayılar.

kuddus / kuddûs

 • Kusur ve noksanlıklardan uzak, pak ve temiz olan Allah.

küla

 • Kuş kanadının sonunda olan dört telek.

kuluçkaya kapanmak

 • Kuşun, yavru çıkarmak üzere yumurtaların üzerine yatması.

kuşluk namazı

 • Kuşluk vaktinde kılınan namaz.

kusurat / kusurât / kusûrât

 • Kusurlar, hatalar.
 • Kusurlar.

küsurat / küsûrât / küsûrat / كُسُورَاتْ

 • Küsurlar, fazlalıklar.
 • Küsurlar, artıklar.
 • Küsûrler.

küsuratlar

 • Küsurlar.

kusuriyet / kusûriyet

 • Kusurluluk.

kusurkarane / kusurkârâne

 • Kusurlu bir şekilde.

küzb

 • Küsbe.

lacerem / lâcerem / لاجرم

 • Kuşkusuz. (Arapça)

lühce

 • Kuşluk vaktinde yenen yemek.

ma'ayib / ma'âyib / معایب

 • Kusurlar, ayıplar. (Arapça)

ma'yuben

 • Kusur ve ayıp sayılarak. Ayıplanarak.

mahsur / mahsûr / محصور

 • Kuşatılmış.
 • Kuşatılmış. (Arapça)

mantıku't-tayr

 • Kuş dili, Feridüddin Attar'ın meşhur eseri.

marhuk

 • Kuşkonmaz bitkisi.

matare

 • Kuşu çok olan yer.

meayib / meâyib / معایب

 • Kusurlar, ayıblar, lekeler.
 • Kusurlar, ayıplar. (Arapça)

medar-ı kusur ve işkal / medar-ı kusur ve işkâl

 • Kusur ve zorlaştırma sebebi.

meksuf

 • Küsufa uğramış, ziyâsı, aydınlığı tutulmuş. Kararmış.

muğber

 • Küskün, gücenmiş, darılmış.

muhabbet-i kudsiye

 • Kusur ve noksandan uzak olan sevgi.

muhasara / muhâsara / مُحَاصَرَه

 • Kuşatma.
 • Kuşatma.
 • Kuşatma.

muhat / muhât / مُحَاطْ

 • Kuşatılmış, çevrilmiş.
 • Kuşatılmış.
 • Kuşatılmış.
 • Kuşatılmış.

muhit / muhît / مُح۪يطْ

 • Kuşatan, çevre.
 • Kuşatıcı.

muhita / muhîta

 • Kuşatıcı.
 • Kuşatıcı.

mukassır / مقصر

 • Kusurlu. (Arapça)

mukayyi / مقيىء

 • Kusturucu. (Arapça)

münezzeh

 • Kusur, eksiklik ve muhtâçlıktan uzak. Allahü teâlânın noksan sıfatlardan uzak olduğunu bildirmek için kullanılan bir tâbir.

münkesif

 • Küsufa uğramış, tutulmuş, tutulan.

murg / مرغ

 • Kuş. (Farsça)

mürg / مرغ

 • Kuş. (Farsça)

mürgan

 • Kuşlar. (Farsça)

mürgbaz

 • Kuşçu. Kuş yetiştiren. (Farsça)

mürgdil

 • Kuş yürekli. Korkak. (Farsça)

mürgzar

 • Kuşu çok olan yer. Kuş bahçesi. (Farsça)

nağme-i fesahat

 • Kusursuz derecede düzgün, açık ve akıcı nağme.

nakisa / nakîsa / نقيصه

 • Kusur, noksan, eksiklik.
 • Kusur. (Arapça)

nakise / nakîse / نقيصه

 • Kusur. (Arapça)

nakş-ı nezih

 • Kusursuz san'at nakşı.

nebiyy-i akdes

 • Kusur ve noksandan yüce, mukaddes nebî, peygamber; Hz. Muhmmed.

nefs-i mardiye

 • Kusurlarını bilen, kendisinden râzı olunan nefis. Rabbinin indinde makbul olan nefis.

nefs-i mardiyye

 • Kusurlarını bilen, kendisinden râzı olunan nefs. Rabbinin indinde, makbûl olan nefs.

nesl / نسل

 • Kuşak, nesil. (Arapça)

nühs

 • Kuş ismi.

nühu'

 • Kusmak.

nul

 • Kuş gagası. (Farsça)

pergaze

 • Kuş kanadının vücuda yapışık olan kısmı. (Farsça)

pür kusur

 • Kusurlarla dolu.

pür-kusurluk

 • Kusurlarla doluluk.

pür-taksir / pür-taksîr

 • Kusurlarla dolu.

pürkusur

 • Kusurlarla dolu.

rayb / ریب

 • Kuşku, şüphe. (Arapça)

refrefe

 • Kuşun kanatlarını oynatıp açması.

rezil ü rüsva

 • Kusur ve ayıpları meydana çıkarılmış, kepâze olmuş olan.

şahşaha

 • Kuşun hızla uçması.

şaibe / şâibe

 • Kuşku, şüphe.

sak'

 • Kuşun, kanadını çırparak öttürüp uçması.

sebeb-i kusur

 • Kusur sebebi.

şehper / شهپر

 • Kuş kanadının en uzun tüyü. (Farsça)
 • Kuş kanadındaki en uzun tüy. (Farsça)

şekk / شك

 • Kuşku, şüphe. (Arapça)

şekketmek

 • Kuşkulanmak, şüphelenmek.

şeksiz

 • Kuşkusuz, şüphesiz.

settar / settâr / سَتَّارْ

 • Kusurları çokça örten (Allah).

şeyn

 • Kusur, ayıp, noksan, kabahat. Yaramaz şey.
 • Kusurlu, noksan, kötü.
 • Kusur.

tair / tâir / طائر

 • Kuş. (Arapça)

takaddüs / تَقَدُّسْ

 • Kusursuz olma.

takayyü'

 • Kusar gibi olup kusamama.

takdis / takdîs / تَقْد۪يسْ

 • Kusursuz bulma.

taksirat / taksîrât / تقصيرات

 • Kusurlar, günahlar.
 • Kusurlar, günahlar.
 • Kusurlar. (Arapça)

tatrik

 • Kuşun yumurtalamaya, kadının doğum yapmağa yakın olması.

tayr / طير

 • Kuş.
 • Kuş. (Arapça)

tebrie

 • Kusur ve noksandan uzak tutma.

tedsir

 • Kuşun yuvasını düzenlemesi veya düzeltmesi.

teennuk

 • Kusursuz yapılış.

tehevvu / تهوع

 • Kusma. (Arapça)
 • Tehevvu etmek: Kusmak. (Arapça)

tehevvu'

 • Kusma. İstifrağ etme.

tehvi'

 • Kusturma veya kusturulma.

tekallüd

 • Kuşanma, üzerine alma.

tenezzüh / تَنَزُّهْ

 • Kusurdan uzak olma.

tenzih / tenzîh / تَنْز۪يهْ

 • Kusur kondurmama.
 • Kusurdan uzak tutma.

tesbih / تسبيح

 • Kusurlardan beri kılma.

teşekkük

 • Kuşkulanma.

teşkik

 • Kuşkulandırma.

teşkikat / teşkikât

 • Kuşkulandırmalar.

tulga

 • Kusmak.

tuveyrat

 • Kuşçuklar, küçük kuşlar.

tuyur / tuyûr / طيور

 • Kuşlar.
 • Kuşlar.
 • Kuşlar.
 • Kuşlar. (Arapça)

unsur-u muhit / unsur-u muhît / عُنْصُرُ مُحِيطْ

 • Kuşatıcı unsur, madde.

uşş

 • Kuş yuvası.

uyub / uyûb / عيوب

 • Kusurlar. (Arapça)

vath

 • Kuşların burnuna ve ayağına necasetten veya balçıktan yapışıp kalan nesne.

vekr

 • Kuş yuvası.

vesvese

 • Kuşku, kuruntu, tereddüt.

veyle

 • Küstahlık, rezillik.

vükne

 • Kuş yuvası.

zegab

 • Kuş yavrusunun üstünde olan sarıca tüyler.

zemca

 • Kuş kuyruğunun çıktığı yeri.

zemka

 • Kuşun kuyruğunun bittiği yer.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın