LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kurum ifadesini içeren 87 kelime bulundu...

a'sem

 • Eli bileğinden kurumuş kimse.

abs

 • Kurumak, katılaşmak.

ahred

 • Ayaklarının siniri kurumuş veya bozulmuş olan hayvan.

asar / asâr

 • Kurumayıp daima sulanır çıban.

asb

 • Bağlamak.
 • Sağlam olarak dürmek.
 • İmâme, sarık.
 • Yemen'de yapılır bir nevi kumaş.
 • Firavun atı adı verilen bir deniz canavarının dişisi.
 • Kurumak.
 • Kızarmak.
 • Sarmaşık.
 • Sargı, bağ.
 • Mendil.

aşebe

 • Zayıflığından gövdesi kurumuş olan yaşlı kimse.
 • Büyük azı dişi.
 • Küçük adam.

atk

 • Bulaşmak.
 • Kurumak.

belaha

 • Yetişmemiş hurma koruğu.
 • Kurumak, yebs.
 • Yormak.

bülten

 • Halka bilgi veren, özet olarak yazılmış resmi yazı. (Fransızca)
 • Bir müessesenin, kurumun faaliyetlerini tanıtan ve belli zaman aralıklarıyla yayınlanan mevkute. (Fransızca)

cefaf

 • Kuru olma, kuruma.

ceff

 • Kurumak.

ceffe-l kalem

 • Düşünmeksizin, birden, hemen.
 • Kalemin yazısı kurumuş, silinmez.
 • Kat'i olan şey.

cefif

 • Kuru, kurumuş.

cemad

 • Cansız ve kurumuş olmak.
 • Yağmur yağmayan yer.
 • Sütü olmayan deve.
 • Donmuş, katı cisim.

cemiyet-i hayriye

 • Hayır cemiyeti, hayır kurumu.

cemiyet-i ilmiye

 • İlmî kurum, dernek.

cüfaf

 • Kurumuş.

cüsüvv

 • Kurumak, yebs.
 • Donmak, cümud.

daire / dâire

 • Saha, alan, geometrik şekil, resmi kurum.

daru'l-muallimin / dâru'l-muallimîn

 • Öğretmen okulu; 1847'de rüştiyelere (ortaokullara) öğretmen yetiştirmek üzere kurulan eğitim kurumu.

dumur / dumûr

 • Körelme, kuruma.

ebazir

 • (Tekili: Ebzâr) Yemeklere katılan baharatlar, kurumuş kekikler.

ehl-i medaris

 • Osmanlı döneminde dinî ilimlerin tahsil edildiği yüksek eğitim kurumlarına mensup olanlar.

gamir

 • Kurumamış yeşil ot.

had'

 • Aldatmak.
 • Dühul etmek, girmek.
 • Kurumak.

hecir

 • Yaz mevsiminde öğle vaktindeki sıcaklık.
 • Otun kuruması.
 • Büyük havuz.

hemşime

 • Kuru odun. Kurumağa yüz tutmuş ağaç. Ağaçları kurumuş yer.

hidbar

 • (Çoğulu: Hadâbir) Zayıflığından arkasında eti kurumuş deve.

himaye-i etfal cemiyeti

 • Çocuk Esirgeme Kurumu.

hiyac

 • Vuruşma, kıtal.
 • Müteheyyiç olmak. Muztarib olmak.
 • Otun kuruması.

huşkleb

 • Dudağı kurumuş, susamış. (Farsça)

icra dairesi

 • Borçlunun, alacaklıya karşı ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi hukukî yollarla almasını sağlayan daire, kurum.

ılk

 • (Çoğulu: Alâk) Kurumak.
 • şarap, hamr.
 • Her nesnenin iyisi.

incifaf

 • (Ceff. den) Kurumak.

inkıta-i hilafet / inkıta-i hilâfet

 • Halifelik kurumunun bir süre kesintiye uğraması.

is

 • Dumandan hasıl olan siyah madde. Kurum.

ıshirar / ıshîrar

 • Ot kurumak.

ısva'

 • Kuruma, yaşlığı ve rutubeti kaybolma.

kahl

 • Kurumak.

karavana

 • Kışla, okul, hastane gibi kurumlarda dağıtılacak yemeğin konulduğu kap.

karm

 • (Çoğulu: Kurum) Değerli insan. Kıymetli insan.

kasta'

 • Ayaklarının siniri büzülüp kurumuş olan deve.

kerm

 • (Çoğulu: Kürum) Bağ kütüğü. Asma, üzüm çubuğu.

kırm

 • (Çoğulu: Kurum) Ulu şerif, şerefli kişi.

kuffe

 • (Çoğulu: Kıfâf) Pamuk sepeti.
 • İçine kumaş konan nesne.
 • Yüksek yer.
 • Kurumuş.
 • Çürük ağaç.

lasaf

 • Bir cins hurma.
 • Gübre otunun diplerinde biter hıyar gibi bir nesne.
 • Yapışmak.
 • Kurumak.
 • Parlamak.

lasg

 • Kemik üstündeki derinin zayıflıktan kuruması.

lüm'a

 • (Çoğulu: Limâ') El ayası miktarı.
 • İnsan topluluğu.
 • Kuruması gelmiş olan bir parça ot.

medaris / medâris

 • Medreseler, okullar; Osmanlı döneminde dinî eğitim veren yüksek öğretim kurumları.

medrese

 • Din ilimlerinin ders verildiği eğitim kurumu.

medresetü'l-vaizin / medresetü'l-vâizîn

 • Vaiz yetiştiren eğitim kurumu.

mekteb-i idadi / mekteb-i idadî

 • Ortaöğretim kurumu, lise.

melaik-i medaris / melâik-i medâris

 • Medreselerin melekleri, yüksek dinî eğitim kurumlarındaki meleklere benzeyen talebeler.

menzuf

 • Susuzluktan dolayı dili kurumuş kimse.
 • Kan kaybından dolayı dermansız ve güçsüz kalmış olan insan.

merehan

 • Sevinç, ferah, sürur.
 • Zayıf olma.
 • Fâsid olmak.
 • Kurumak.

meşihat-ı islamiye dairesi / meşihat-ı islâmiye dairesi

 • Osmanlı döneminde din alanında en yüksek makam olan kurum.

müceffef

 • Kurutulmuş. Suyu çekilmiş, nemi kalmamış, kurumuş.

müderrislik

 • Yüksek eğitim kurumlarında ders verme, hocalık.

müessesat / müessesât / مؤسسات

 • (Tekili: Müessese) Müesseseler. Kurumlar, kuruluşlar.
 • Yapılmış olanlar. Binalar. Daireler.
 • Kurumlar, kuruluşlar, müesseseler. (Arapça)

müessese / مؤسسه

 • (Çoğulu: Müessesât) (Esas. dan) Bina, kuruluş.
 • Kurum.
 • Kuruluş, kurum.
 • Kurum.
 • Kurum, kuruluş. (Arapça)

müessese-i celile

 • Büyük ve muhteşem müessese, kurum.

neft

 • Çömleğin kaynayıp taşması ve içinde yemeğin kuruması.
 • Galeyan.

ness

 • Sürmek, sevk.
 • Kurumak.

nüsüse

 • Kurumak.

salsal / salsâl

 • Kuru balçık. Kumla karışıp kurumuş olan balçık.
 • Çok anırgan eşek.
 • Pişmemiş kuru çamur... Pişmiş gibi kurumuş çamur.

şeraze

 • Katı kurumak.

şezaze

 • Çok kurumak.

sircin

 • Kurumuş davar tersi.

şirket

 • Ortaklık, ortaklaşa kurulan iş kurumu.

şutur

 • Irak, uzak, baid.
 • Bir memesi birisinden uzun olan koyun.
 • İki emziği kurumuş olan deve.

suy

 • Kurumak.

ta'fir

 • Tozlu ve topraklı yapmak.
 • Ağartmak, beyazlatmak.
 • Kirletmek. Mülevves etmek.
 • Oğlan kaçsın diye kadının, emziğine toprak sürmesi.
 • Güneşte et kurutmak. (O kurumuş ete "afir" derler.)

tasavvuh

 • Yaş otun üstü sıcaktan kurumak.

tasbih

 • Rüzgârdan dolayı otun kuruması.
 • Sütü su ile karıştırıp içirmek.

tecebcüb

 • Kurumak.

teceffüf

 • Kuruma, kuruyup katılaşma.

teşennün

 • Adamın ihtiyarlıktan dolayı derisinin buruşup kuruması.
 • Eskimek.

teşneleb

 • Dudağı kurumuş, çok susamış. Yanık, susuz. (Farsça)

tevhid-i medaris / tevhid-i medâris

 • Medreselerin, okulların birleştirilmesi; Osmanlı döneminde dinî ilimlerin tahsil edildiği eğitim kurumlarının bir araya getirilmesi.

teyebbüs

 • (Çoğulu: Teyebbüsât) Kuruma, kuru olma.

tezeyyüb

 • Ağzının köpüğü kenarına yığılmak.
 • Yaş üzümün kuruması.

ulum-u medaris / ulûm-u medaris

 • Medreselerin ilimleri; Osmanlı döneminde dinî ilimlerin tahsil edildiği yüksek eğitim kurumlarında ders verilen ilimler.

urcun

 • Kurumuş hurma dalı. Ay gibi eğilen dal. Hurma salkımının dalı.
 • Kurumuş hurma dalı.
 • Kurumuş hurma dalı.

vakıf

 • Hayır kurumu, malı.

vezim

 • Sebzevat demeti.
 • Kurumuş ot.

vila'

 • Birbirinin ardı sıra gelmek.
 • Abdest esnasında uzuvları yıkarken birisi kurumadan diğerini yıkamağa başlamak.
 • Ahbablık, yakınlık, dostluk.

yebs

 • Islak şeyin kuruması.