LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kumaş ifadesini içeren 124 kelime bulundu...

aba / abâ / عبا

 • Yünden yapılmış kaba kumaş.
 • Yünlü kumaştan yapılmış hırka.
 • Kaba yün kumaş. (Arapça)
 • Aba. (Arapça)

akmişe / اقمشه

 • (Tekili: Kumaş) Kumaşlar, dokumalar.
 • Kumaşlar. (Arapça)

alpaka

 • Güney Amerika'da yaşayan ve büyüklüğü keçi ile deve arasında olan bir hayvan.
 • Bu hayvanın kılından mamul bir cins ince yünlü kumaş.

asb

 • Bağlamak.
 • Sağlam olarak dürmek.
 • İmâme, sarık.
 • Yemen'de yapılır bir nevi kumaş.
 • Firavun atı adı verilen bir deniz canavarının dişisi.
 • Kurumak.
 • Kızarmak.
 • Sarmaşık.
 • Sargı, bağ.
 • Mendil.

aseli / aselî

 • Bal gibi sarı renkte olan.
 • Yahudilerin ayırdedilmek için, omuzbaşlarına taktıkları sarı kumaş parçası.
 • Eskiden kullanılan bir kumaş çeşidi.

atlas / اطلس

 • İpekten yapılmış kumaş. Üstü ipek, altı pamuk kumaş.
 • Düz tüysüz.
 • Büyük harita.
 • Atlas Okyanusu.
 • İpekten yapılmış kumaş.
 • Üstü ipek altı pamuk kumaş.
 • Atlas kumaş. (Arapça)
 • Büyük harita, dünya haritası. (Arapça)

ayb-ı hadis / ayb-ı hâdis

 • Huk: Satılan eşya müşteri elinde iken ârız olan ayıb. (Müşterinin satın aldığı kumaşı kesip biçmesiyle meydana gelen hâl gibi)

baykar

 • Çulha, bez ve kumaş dokuyan.

bedestan

 • Değerli, kıymetli kumaşlar, silâhlar ve mücevherler vs. alış-verişine mahsus üstü örtülü ve mahfuz çarşı. (Farsça)

behramen

 • Bir çeşit kırmızı yakut. (Farsça)
 • Kadınların kullandıkları allık. (Farsça)
 • İpekten dokunan güzel bir kumaş. (Farsça)
 • Kırmızı gül, asfur çiçeği. (Farsça)

benek

 • Atlas zemin üzerine sırma işlemeli bir çeşit kumaş. (Farsça)

beng

 • Bir bitki ve tohumu ki, afyon gibi uyuşturan, keyf verici olarak da kullanılan bir madde. Esrar. (Farsça)
 • Atlas üzerine işlenmiş sırma işlemeli bir çeşit kumaş. (Farsça)
 • Küçük çitlenbik. (Farsça)

berend

 • Nakışı olmayan ipek kumaş. (Farsça)
 • Keskin olan hançer, kılıç, pala v.b. âletler. (Farsça)
 • Kılıcın suyu. (Farsça)

bernun / bernûn

 • İnce tül. Çok ince ipek kumaş. (Farsça)

berze

 • İpekli kumaş (Farsça)
 • Yakışıklı, nâzik. (Farsça)
 • Ekin, zirâat. (Farsça)
 • Dal, budak. (Farsça)
 • Letâfet, zerâfet. (Farsça)

beşme

 • Her çubuğu ayrı ayrı beş renkte olan yollu kumaş. (Farsça)
 • İşlenmemiş ham deri. (Farsça)
 • Göz ilâcı. (Farsça)

beste

 • Bağlanmış, bitiştirilmiş, bağlı. (Farsça)
 • Kapalı. Tutucu. Donmuş. (Farsça)
 • Bir nevi ipek kumaş. (Farsça)
 • Gr: "Besten" fiilinin ism-i mef'ulüdür. Kelimelerin başına veya sonuna getirilerek mürekkeb kelimeler (Birleşik kelimeler) yapılır. (Farsça)
 • Müzikte: Şarkının makam ve âhengi. (Farsça)

bevari

 • (Tekili: Bâriyye) Hasırlar, ince kumaştan örülmüş hasırlar.

bezyun / bezyûn

 • Altın işlemesi atlas ki, adına sündüs denilir.
 • İnce kumaş.

bezzaz / بزبز

 • Manifaturacı, kumaşçı. (Arapça)

bitaka

 • Küçük parça. (Üzerinde kumaşın fiatını yazıp kumaş içine koyarlar.)

çakşır

 • İnce kumaştan yapılan uzun bir çeşit şalvar.
 • Kuşların ayağındaki tüy.

came-gi / came-gî

 • Hâdim ve hizmetçilere verilen ücret ve elbise parası. (Farsça)
 • Tüfek fitili. (Farsça)
 • Elbiselik kumaş. (Farsça)
 • Hizmetkâr, hademe, hâdim. (Farsça)

came-i hassa

 • Tar: Osmanlı padişahlarının verdikleri elbiselik kumaşlar.

çuha

 • Tüysüz ince, sık dokunmuş yün kumaş.
 • Sık dokunmuş yün kumaş.

daffata

 • Metâ ve kumaş götüren deve.
 • Çokluk, cemaat.

dantela

 • Tentene. Her nevi iplikle örülen, bir kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince örgü, dantel. (Fransızca)

darayi / darayî

 • Sahib, mâlik olma. (Farsça)
 • Hüküm sürme, hâkimiyet kurma. (Farsça)
 • Bir nevi kumaş. (Farsça)

debabic

 • (Tekili: Dibâc) Dallı, çiçekli ipek kumaşlar.

desen

 • Eşyanın, rengini göstermeden, yalnız şeklinin bir satıh üzerine çizilmişi. (Fransızca)
 • Bir kumaşı süsleyen şekiller. (Fransızca)

diba / dîbâ / دیبا

 • İpekli kumaş. (Farsça)

ebru

 • Kaş. (Farsça)
 • Bir nevi dalgalı kumaş ve kâgıt ismi. (Farsça)

ebu kalemun

 • Bir nevi kumaş ki, göze türlü türlü görünür. Bâzıları "gülistân-ı kemhâ" derler.

efvaf

 • Nâzik, ince kumaşlar.

ensice / انسجه

 • Dokular. (Arapça)
 • Kumaşlar. (Arapça)

erden

 • Bir nevi kumaş.

futa

 • Hamamlarda kullanılan bir kumaş cinsi. (Farsça)
 • Peştemal. Havlu. (Farsça)

gedikli

 • t. Tar: Yeniçeri efradı arasında eskilikleri dolayısıyla imtiyazlı olanlar. Bunlar diğer yeniçerilerden ayrılmak için bellerine seraser denilen kumaştan kuşak sararlardı.
 • Yıkık, çentikli ve düşük yeri olan.
 • Mülk olduğu halde vakfa ait bir tarafı olan.
 • Deniz assubayı k

habike / habîke

 • (Çoğulu: Habâik) Kehkeşan, samanyolu.
 • Çizgi.
 • (Çoğulu: Hubük) Dikkat ve itina ile, sağlam ve san'atlı dokunmuş, yol yol hâreli güzel kumaş.

hafi okumak / hafî okumak

 • Namazda sessiz okumak. İmâmın öğlen, ikindi ve üç ve dört rek'atlı namazların üç ve dördüncü rek'atlarında sessiz okuması.

hare

 • Kaya, sert taş. (Farsça)
 • Bir cins dalgalı kumaş. (Farsça)

hav

 • Çuha ve buna benzer kumaşların ters yüzlerinde bulunan tüy.
 • Şeftâli gibi bazı meyvelerin üzerlerinde bulunan ince tüy.

heft-kar / heft-kâr

 • Yedi türlü iplikle dokunmuş kumaş. (Farsça)

hibbe

 • (Çoğulu: Hibeb) Yırtık ve eski kumaş parçası. Paçavra.

hibeb

 • (Tekili: Hibbe) Paçavralar. Kesilmiş bez veya kumaş parçaları.

hibek

 • (Çoğulu: Hubük) Rüzgârın lâtif estiği zaman denizde veya kumda meydana getirdiği yol yol kırıntılar ve dalgacıklar. Saçların kıvırcıklığından hâsıl olan dalgalanmalar. Kelimenin aslı olan "habk" sıkı bağlayıp muhkem kılmak; ve kumaşı sıkı, sağlam ve üzerinde san'at eseri zahir olacak vecihle güzel b

hıkab

 • Arap kadınlarına mahsus bir nevi kumaştır, onu bellerine kuşanıp süslerini ve zinetlerini ona takarlar.

hil'at-i hass-ül has

 • Tar: En değerli kumaştan yapılan hil'atler için kullanılan bir tâbirdir. Bu türlü kaftanlar şeyh-ül İslâm, sadrazam ve Mekke şerifi gibi en yüksek derecedeki devlet memurlarına giydirilirdi.

hilhal

 • (Çoğulu: Helâhil) Hallacın bezi iyi dokuması.
 • Seyrek kalbur.

hırka

 • Kalınca kumaştan yapılmış elbise.

hursis / hursîs

 • Metâ, mal. Kumaş.

ıhn

 • Boyalı sof kumaş.
 • Renkli yün.

ihn

 • Yün. Renkli yün, renkli kumaş.

ıhn-i menfuş

 • Didilmiş kumaş. Hallac edilip atılmış renkli yün.

ihtibak

 • Kumaş ve bez dokuma.

ikamet / ikâmet

 • Kâmet. Erkeklerin farz namaza başlamadan önce okuması sünnet olan ezâna benzer sözlerin ismi. Ezândan farkı fazla olarak "Hayyealelfelâh"dan sonra iki defâ "Namaz başladı" mânâsına olan "kad kâmet-issalâtü denir.
 • Oturmak, bir yerde kalmak.

ikmal-i nüsah / ikmâl-i nüsah

 • Çeşitli ilimlerle ilgili te'lif edilmiş olan belirli eserlerin okumasını tamamlama.

iskarlat

 • İtl. Eski devirlerde Venedik mensucatından, boyası has ve kumaşı dayanıklı bir nevi çuhanın adı idi ve şarkta pek makbuldü. Yeniçeri Ocağı ileri gelen ağalarına, sekbanbaşıya ve yeniçeri kâtibine her sene bu çuhadan verilir veya bedeli para olarak tahsis olunurdu. Bu paraya da "İskarlat bedeli" deni

istebrak

 • İpekten mâmul ve sırma ile işlenmiş bir çeşit kumaş. Kalın ipek kumaş.

istinşad

 • (Neşd. den) Bir kimseden şiir okumasını isteme.
 • Birine manzume okutma.

istisna' / istisnâ'

 • Ismarlama. Bir san'at sâhibinden belirli bir işin, belirli özelliklerde yapılmasını istemek. Meselâ bir terzi ile kumaşı ve benzeri malzemeleri ondan olmak üzere bir kat elbise dikmesi için sözleşme yapmak.

kala / kâla / kâlâ / كالا

 • Kumaş. (Farsça)
 • Ev eşyası, giyim eşyası. (Farsça)
 • Sermaye, anamal. (Farsça)
 • Mal. (Farsça)
 • Kumaş. (Farsça)

kale

 • Kumaş. (Farsça)
 • Ham kavun, kelek. (Farsça)

kalemkar / kalemkâr

 • Tülbent veya ince kumaş üzerine fırça ile şekiller yapan yazmacı. (Farsça)
 • Maden üzerine kazarak şekiller yapan kimse. (Farsça)
 • Duvar veya tavanlara süs yapan, nakkaş. (Farsça)

kalpak

 • Kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlık.

kaşe

 • Mühür, imza.
 • Bir nevi kumaş.

kefiye

 • Başa sarılan ve omuzların üzerine kadar gelen, uçları püsküllü ince ipek örtülü kumaş.

kemha

 • Bir cins ipek kumaş. (Farsça)

kerabis

 • (Tekili: Kirbâs) Kumaşlar. Bezler.

kirbas

 • (Çoğulu: Kerâbis) Bez. Kumaş, keten veya pamuk bez.

kiş

 • Din, mezheb. (Farsça)
 • Keten kumaş. (Farsça)
 • Ok kuburu, sadak. (Farsça)
 • şimşir. (Farsça)

kise

 • (Kis-Kese) Küçük-büyük torba kab. (Farsça)
 • Para kesesi. Kumaştan çanta biçiminde torba kab. (Farsça)
 • Yoğurt kesesi. (Farsça)
 • Para. Para hesabı. Öz para. (Farsça)
 • Kestirme yol. (Farsça)

kuffe

 • (Çoğulu: Kıfâf) Pamuk sepeti.
 • İçine kumaş konan nesne.
 • Yüksek yer.
 • Kurumuş.
 • Çürük ağaç.

kumaş / kumâş / قماش

 • Kumaş. (Arapça)

kumaş-ı hikmet

 • Hikmet kumaşı.

kuraze

 • Altun ve gümüş kırıntısı.
 • Kumaş parçaları.

manşet

 • Bir gazetede ilk sayfanın en üst kısmındaki büyük puntolu başlık. (Fransızca)
 • Bir gömleğin kol kısmına geçirilen ve elbisenin kolundan dışarı çıkan kumaş parçası. (Fransızca)

matara

 • Askerlerin kullandığı üzeri aba ve çeşitli kumaşlarla kaplı madeni su şişesi veya yolculukta kullanılan deriden yapılmış su kabı.

mensucat / mensucât

 • Bez veya kumaş gibi dokumak suretiyle yapılan tezgâh veya fabrika mahsulü mallar.

mersud

 • Birbiri üstüne yığılmış kumaş.

minber

 • Camide hatibin hutbe okumasına mahsus kürsü. (Rif'at mânasına olan nebr'den ism-i âlettir.)

mirt

 • (Çoğulu: Mürât) Yünden veya haz denilen kumaştan elbise.
 • Kadınların, esvapları üstüne giydikleri elbise.

mıtrede

 • Yünden veya haz denilen kumaştan yapılan elbise.

mürefref

 • İnce, nazik kumaştan yapılmış.
 • Dalları sallanan nâzik lâtif ağaç.
 • Sürü sürü, grup grup.
 • Yeşil elbise.

müstenşid

 • (Neşide. den) Birisinin şiir okumasını isteyen.

mutref

 • (Çoğulu: Metârif) Haz kumaşından dokunmuş bir kaç alemli Arap kaftanı.
 • Başı ve kuyruğu beyaz veya siyah olup, vücudu başka renk olan at.

nakş-bend

 • Kumaşların nakışlarını bağlayarak ipek tellerle tezgâhı hazırlayan. Nakış işleyen. (Farsça)
 • Ressam. (Farsça)

nazume

 • Bir cins renkli kumaş.

neceş

 • Değeri artırmak için almak.
 • Bir kumaşın pahasını artırmak.
 • Dağılmış şeyleri bir yere toplamak.
 • Örtmek, setretmek.

nesaic

 • (Tekili: Nesice) Dokumalar. Dokunmuş kumaşlar. Ette ve deride olan nescler, dokular.

nesc-i kudret / نَسْجِ قُدْرَتْ

 • İlâhî kudret dokuması.
 • Kudret dokuması.

nesc-i nakş

 • Nakşın dokuması.

nescolmak

 • Dokunmak, örülmek, örülü hâle gelmek. Kumaş dokunması, bez dokunması. (Canlıların vücudundaki nescolunmak gibi)

pay-endaz

 • Ayak atan, ayak atmış. (Farsça)
 • Büyük kişilerin geçecek olduğu yerlere serilen halı gibi şeyler. (Farsça)
 • Duvar ve möbleleri kaplamada kullanılan bir cins kumaş. (Farsça)

perendin

 • İpek elbise, ipek kumaş veya ipek mendil. (Farsça)

perniyan

 • Nakışlı atlas. İpekten dokunmuş, bir cins işlemeli kumaş. (Farsça)

pernun

 • İnce ve zarif dokunmuş ipek kumaş. (Farsça)

pot

 • t. Irmakları geçmek için kullanılan sal.
 • Dikişin bir tarafında görülen kumaş kabarığı.

pürz / پرز

 • Hav, kumaş havı. (Farsça)

reden

 • Hazz denilen kumaş.
 • Silâhların biribirine dokunmasından çıkan ses.
 • İplik eğirmek.

refref

 • Kuşu çok olan çimenlik, kır.
 • Mânevi bir binek.
 • Dalları salkım salkım olan ağaç.
 • Kenar saçağı.
 • Yeşil elbise.
 • İnce yumuşak kumaş.
 • Döşek.
 • Cennet.
 • İnce, yumuşak kumaş.
 • Kemer saçağı.
 • Döşek, döşeme.
 • Kuşu çok çimenlik.
 • Dalları salkım salkım ağaç.
 • İnce, yumuşak kumaş, bir çeşit döşek; Peygamber efendimizin mîrâc esnâsında (bilinmeyen yerlere götürüldüğü, Cennet'i ve Cehennem'i gördüğü gece) bindikleri Cennet yaygısı.

rubu'

 • (Tekili: Rub') Dörtte birler.
 • Metrenin kabulünden evvel ipekli, yünlü, basma ve emsali kumaş, bez ve sairenin ölçülmesinde kullanılan çarşı arşınının kesirlerinden birinin adıdır.

semsere

 • Bir kimsenin elbise ve kumaşını satıvermek.

sevai / sevaî

 • İpek kumaş.

şiraze / şîrâze / شيرازه

 • Kitap sırtındaki kumaş şerit. (Farsça)
 • Düzen. (Farsça)

süham

 • (Sühamî - Sühamiye) Lezzetli, sindirici, hoş içilecek şey.
 • Kuş yelekleri arasındaki yumuşak tüyler.
 • Yumuşak kumaş, elbise.

şukka

 • Parça. Kâğıt veya kumaş parçası.
 • Küçük tezkere.

sümm

 • Kumaş.
 • Şey.
 • Atıf harflerinden bir harf.

sündüs

 • Süslü ipek kumaş.
 • Sırmadan kabartma deseni. Eski bir çeşit ipekli kumaş. Parlak renkli, çiçekli, işlemeli, nakışlı olarak dokunmuş ipek kumaş. Altun veya gümüş tellerle işlemeli ve nakışlı olarak dokunmuş ipek kumaşlardan biri.

sündüs-misal / sündüs-misâl

 • Dokunuşunda altın, gümüş tellerin de bulunduğu bir tür ipekli kumaş gibi.

sündüsmisal

 • İpekten yapılmış kumaş gibi.

tahaddi mu'cizesi

 • Cenab-ı Hakk'ın, Resülüne inzal ettiği Kur'anın şeksiz, şüphesiz bir mu'cize-i ebediye olduğunu sarahaten göstermek için, şüphesi olanlara karşı "Kur'an'ın mislini ve nazirini yapın" diye meydan okuması.

tarüpud / târüpûd / تار و پود

 • Kumaşın çözgü ve atkısı. (Farsça)
 • Doku. (Farsça)

tasvir / tasvîr

 • Kâğıda, kumaşa, duvara ve başka yerlere canlı ve cansız resimleri yapmak veya bu şekilde yapılan resimler.

tatriz

 • Elbiseye veya kumaşa süs için kenar işleme, oya yapmak.

tebia

 • Zulümle ve zorla alınmış olan kumaş.

tenyir

 • Beze ve kumaşa işaret koymak.

timsal / timsâl

 • Kumaşa, kâğıda, duvara ve başka yerlere yapılmış canlı resimler.

turra

 • (Tuğra) Mühür. Pâdişah damgası. Pâdişahın imzası.
 • Kumaşın etrafındaki nişan ve işaret. Kumaşta ipekten çevrilen kenar.
 • Herşeyin ucu ve kenarı.
 • Alındaki saç. Tura.

uruz

 • (Tekili: A'raz) Fık: Nakit para, hayvan ve yenecek şeylerden olmayıp, kitap, manifatura eşyası, kumaş gibi mallar.

vahy-i metluv / vahy-i metlûv

 • Cebrâil aleyhisselâmın, Allahü teâlâdan aldığı haberleri getirerek peygamberlere okuması.

varik

 • (Çoğulu: Vürük) Süs için palanın önüne geçirip astıkları saçaklı kıvrımlı esvap.
 • Nakışlı kumaştan yapılmış saçaklı palan ve eyer örtüsü.

vasail

 • (Tekili: Vasâyil) : (Vasile) Yemen'de çıkan çubuklu, alaca kumaşlar.

yümne

 • Yemen alacalarından bir alaca kumaş.