LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kul kelimesini içeren 189 kelime bulundu...

a'sab-ı guş / a'sâb-ı gûş

 • Kulak sinirleri, kulaktaki sinirler.

aba

 • Kule.

abd / عبد / عَبْدْ

 • Kul, köle.
 • Kul, köle, Allah'ın kulu. Mahluk, insan. Hizmetçi. (Hür'ün zıddı). "Abd kelimesi Allah'ın bazı isimleriyle birleştirilerek erkek isimleri meydana getirilir. Abdullah (Allah'ın kulu). Abdulbâki (Ebedi olan Allah'ın kulu) gibi. Bu isimleri taşıyan insanlar buna lâyık olmaya çalışmalıdırlar."
 • Kul.
 • Kul, köle, mahlûk. Tasavvufta kâmil müslüman.
 • Kul.
 • Kul.

abd-i memluk

 • Kul, köle.

abdiyet

 • Kulluk.
 • Kulluk.

abdiyyet

 • Kulluk makamı. Evliyâlığın en yüksek makâmı, derecesi. İyilikleri Allahü teâlâdan bilip kendinden bilmemek.

abid / abîd

 • Kullar. Köleler.

abidane / abîdâne

 • Kul olarak, ibâdet edene yakışır surette. (Farsça)
 • Kulluğa yakışır bir şekilde.

acz-i abd

 • Kulun acizliği, güçsüzlüğü.

adat-ı cariye / âdât-ı cariye

 • Kullanılan âdetler, yaşayan sosyal kurallar.

ahkam-ı ubudiyet / ahkâm-ı ubudiyet

 • Kulluk esasları, kulluğun hükümleri.

ahkar-ul ibad / ahkar-ul ibâd

 • Kulların en hakiri.

akfen

 • Kulağı küçük ve kalın olan.

anasır-ı külliye / anâsır-ı külliye

 • Külli ve dünyanın her tarafından yayılmış bulunan unsurlar.

ariyet / âriyet

 • Kullanıp geri vermek üzere, emanet.

arz-ı ubudiyet / arz-ı ubûdiyet

 • Kulluğun arz edilmesi, sunulması.
 • Kulluğun sunulması.

aslah

 • Kulağı hiç işitmeyen.

aslem

 • Kulağı kesik olan, kesik kulaklı.

ateşkar / âteşkâr / آتش كار

 • Külhancı, ateşçi. (Farsça)

athal

 • Kül renginde.

bahire

 • Kulağı kesik deve.

bahr-i ubudiyet / bahr-i ubûdiyet

 • Kulluk denizi.

bakir / bâkir

 • Kullanılmamış, bozulmamış.

bende

 • Kul.

benna-guş / benna-gûş

 • Kulağın aşağı sarkan yumuşak kısmı ki, küpe asılan yerdir. (Farsça)

ca-yı istimal / câ-yı istimâl

 • Kullanma yeri.

çaker / çâker

 • Kul, köle. (Farsça)

camgul / camgûl

 • Külhanbeyi. (Farsça)

cebir / جَبْرْ

 • Kulun iradesini inkar eden batıl Cebriye mezhebi.

cebri / cebrî / جَبْرِي

 • Kulun iradesini inkar eden batıl Cebriye mezhebi.

cüz'-i ihtiyari / cüz'-i ihtiyârî / جُزْءِ اِخْتِيَار۪ي

 • Kulun tercîhi, irâdesi.

dabi

 • Kül, ramâd.

daire-i ubudiyet / daire-i ubûdiyet

 • Kulluk dairesi.

dar-ut-teklif / dâr-ut-teklîf

 • Kulların Allahü teâlânın emirlerini yerine getirmekle mükellef, sorumlu tutulduğu yer. Dünyâ.

derece-i ubudiyet

 • Kulluk derecesi.

devair-i ubudiyet / devâir-i ubûdiyet

 • Kulluk daireleri.

devr-i tefrih

 • Kuluçka devri.

edeb-i ubudiyyet

 • Kulluk edebi.

ef'al-i ibad / ef'âl-i ibâd

 • Kulların işleri.

ef'al-i ihtiyariye / ef'âl-i ihtiyariye

 • Kulun irade ve isteğiyle yapılan davranışlar, fiiller.

elsine-i külliye

 • Küllî, kapsamlı diller.

ermida'

 • Kül.

esas-ı ubudiyet / esas-ı ubûdiyet

 • Kulluğun özü.
 • Kulluğun esası, özü.

esir

 • Kul, köle. Harpte teslim alınan düşman. Teslim olan.

esma'

 • Kulaklar. İşitmeler.

ez'af-ül ibad

 • Kulların en zayıf olanı.

ez'afü'l-ibad / ez'afü'l-ibâd

 • Kulların en zayıfı.

eznem

 • Kulakları ucunda sarkık uzun kılları olan keçi.

ezra

 • Kulağı beyaz, gövdesi siyah olan davar.

ferek

 • Kulağın sarkık ve sülpük olması.

feyyaz-ı rahmani / feyyaz-ı rahmânî

 • Kullarına karşı çok merhametli olan ve rahmet eserleri bütün varlık âlemini kuşatan Allah'ın feyiz, bereket ve ihsanı.

feyz-i rahman / feyz-i rahmân

 • Kullarına karşı çok merhametli olan ve rahmet eserleri bütün varlık âlemini kuşatan Allah'ın lûtfu, ihsanı.

fürafür

 • Kulağı yırtık kişi.

gafurü'r-rahim / gafûrü'r-rahîm

 • Kullarının günahlarını çok bağışlayan ve kullarına özel rahmet, merhamet ve şefkat gösteren Allah.

gaye-i ubudiyet

 • Kulluğun gayesi.

guş / gûş / گوش

 • Kulak. (Farsça)

guş-hurde

 • Kulağı bükülmüş, terbiye edilmiş. (Farsça)

guş-zed

 • Kulağa çarpan, işitilen. (Farsça)

hadise-i külliye / hâdise-i külliye

 • Küllî hadise; büyük ve kapsamlı hâdise, olay.

hakister / hâkister / خاكستر

 • Kül, ateş külü. (Farsça)
 • Kül. (Farsça)

hakisteri / hâkisterî / خاكستری

 • Kül rengi. (Farsça)

harba'

 • Kulağı delik koyun.

hars / حرث

 • Kültür. (Arapça)

harsi / harsî / حرثى

 • Kültürel. (Arapça)

hatla'

 • Kulakları sarkık olan kadın. (Müz: Ahtal)

hayat-ı külliye

 • Küllî hayat; bütün fertleri içine alan kapsamlı hayat.

hayat-ı maneviye-i ubudiyet / hayat-ı mâneviye-i ubudiyet

 • Kulluğun mânevî hayatı.

hazama'

 • Kulağı enine yarılmış keçi.

hediye-i ubudiyet / hediye-i ubûdiyet

 • Kulluk hediyesi.

hizmet-i ubudiyet / hizmet-i ubûdiyet

 • Kulluk hizmeti.

hukuk-u ibad / hukuk-u ibâd

 • Kul hakları, insan hakları.

hülasa-i ubudiyet / hülâsa-i ubudiyet

 • Kulluğun özü, özeti.

huşşa'

 • Kulak ardındaki yumruca kemik.

huzene

 • Kulak.

huzur-u etemm

 • Kulun kendini her yönüyle Allah'ın huzurunda hissetmesi.

huzur-u ilahi / huzur-u ilâhî

 • Kulun kendisini Allah'ın huzurunda hissetmesi.

huzur-u tam

 • Kulun kendisini tam olarak Allah'ın huzurunda hissetmesi.

i'bad

 • Kul etmek, köle yapmak.

ibad / ibâd / عباد

 • Kullar.
 • Kullar.
 • Kullar.
 • Kullar. (Arapça)

ibadet / ibâdet

 • Kulluk, kulluk vazîfelerini İslâmiyetin bildirdiği şekilde yerine getirmek. Allahü teâlânın emir ve yasaklarına uymak.

ifa-yı vazife-i ubudiyet / ifâ-yı vazife-i ubudiyet

 • Kulluk görevini yerine getirme.

ihtiyar-ı külfet

 • Külfete katlanma.

inayet-i rahmaniye / inayet-i rahmâniye

 • Kullarına karşı çok merhametli olan ve rahmet eserleri bütün varlık âlemini kuşatan Allah'ın özel yardımı.

inşaallahü'r-rahman / inşaallahü'r-rahmân

 • Kullarına karşı çok merhametli olan ve rahmet eserleri bütün varlık âlemini kuşatan Allah dilerse.

intisab-ı ubudiyet

 • Kulluk bağı.

intizam ve külliyet ve vüs'at-i ubudiyet / intizam ve külliyet ve vüs'at-i ubûdiyet

 • Kulluğun düzenliliği, çokluğu ve genişliği.

irade-i ilahiye / irade-i ilâhiye

 • Külli irade. Allah'ın emri ve isteği.

irade-i külliye

 • Külli irade. Allah'ın her şeye şâmil olan emri ve iradesi.

irfanperver / عرفان پرور

 • Kültürlü. (Arapça - Farsça)

ısaha

 • Kulak verip dinleme.

isti'mal / isti'mâl / اِسْتِعْمَالْ

 • Kullanma.
 • Kullanma.

istimal / istimâl / استعمال

 • Kullanma.
 • Kullanma.
 • Kullanma.

istimal eden

 • Kullanan.

istimal edilmek

 • Kullanılmak.

istimal etme

 • Kullanma.

istimal etmek

 • Kullanmak.

istimal ettiren

 • Kullandıran.

istimalce

 • Kullanımca.

izhar-ı ubudiyet / izhar-ı ubûdiyet

 • Kulluğun gösterilmesi, belirtilmesi.

kabil-i istifade

 • Kullanmaya elverişli.

kammaş

 • Külhancı.

kanef

 • Kulağın küçük ve kalın olması.

kanfa

 • Kulakları küçük ve kaba olan kadın. (Müz: Aknef)

kasva

 • Kulağının dörtte biri kesik olan koyun veya deve.

kavanin-i ubudiyet / kavânin-i ubûdiyet

 • Kulluk kanunları.

kemerbeste-i ubudiyet / kemerbeste-i ubûdiyet

 • Kulluk için el bağlayıp Allah'ın huzurunda durma.

kesirü'l-istimal / kesîrü'l-istimal

 • Kullanımı çok olan, çokça kullanılan.

kırat-ı urfi / kırât-ı urfî

 • Kullanılması âdet olan ve hükûmetin kabûl ettiği miskâl ve dirhemden küçük bir ağırlık birimi.

kitab-ı ubudiyet / kitab-ı ubûdiyet

 • Kulluk kitabı.

külbe / كلبه

 • Kulübe. (Farsça)
 • Kulübe. (Farsça)

küleh / كله

 • Külah, şapka. (Farsça)

küliçe

 • Külçe. (Farsça)

lisan-ı ubudiyet

 • Kulluk dili.

livata / لواطه

 • Kulamparalık, oğlancılık. (Arapça)

lokal

 • Kulüp, dernek.

ma-i müsta'mel / mâ-i müsta'mel

 • Kullanılmış su. Abdest ve guslde (boy abdestinde) yâhut kurbet olarak kullanılan su. Temiz fakat temizleyici değildir.

mahall-i istimal

 • Kullanma yeri.

maksuv

 • Kulağının ucu kesilmiş deve veya koyun.

mana-yı ubudiyet / mânâ-yı ubûdiyet

 • Kulluğun mânâsı.

mefrah

 • Kuluçka çıkarma yeri. Folluk.

memluk / memlûk / مَمْلُوكْ

 • Kul, köle.
 • Kul, köle.

menabi-i külliye / menâbi-i külliye

 • Küllî, kapsamlı kaynaklar.

mennan / mennân

 • Kullarına bol nimet ve ihsanlarda bulunan Allah.

mesalih-i külliye

 • Küllî maslahatlar, geniş kapsamlı faydalar.

misvak

 • Kullanılması pek çok faydalı olan ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) ehemmiyetle tavsiye ettiği, diş fırçası vazifesini de gören, hoş kokulu ve meyvesiz bir ağacın dallarından kesilip kullanılan parça.

muamele-i ubudiyet / muamele-i ubûdiyet

 • Kulluğa ait davranışlar.

muattal / مُعَطَّلْ

 • Kullanılmaz olmuş.
 • Kullanılmaz, boş.

mücedded

 • Kullanılmamış. Yeni. Yenilenmiş.

mücib / mücîb

 • Kullarının duâlarını kabûl eden mânâsına Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından.

muhaddiş

 • Kulağı tırmalıyan. Tahdiş eden.

mükellefiyet-i ubudiyet

 • Kulluğa ait yükümlülük, sorumluluk.

müsta'mel / مُسْتَعْمَلْ

 • Kullanılan.

müstamel / müstâmel

 • Kullanılmış, eski, köhne.
 • Kullanılan.
 • Kullanılmış.

mütekellif

 • Külfetli, zorlu.

mütenessik

 • Kulluk eden.

muzbat

 • Kül içinde pişirilen ekmek.

nevah

 • Kül renkli beyaza benzer kumru gibi bir kuş cinsidir ve sesi gayet lâtiftir.

perestişlik

 • Kulluk, tapınma.

ra'sa'

 • Kulakları küpe gibi uzunca sarkık olan yahut ucunu kesmekten ilişik kalıp sallanıp duran kulakları asılı olan dişi koyun.

rahim-i zülcelal / rahîm-i zülcelâl

 • Kullarına karşı özel rahmeti olan haşmet ve ikram sahibi Allah.

rahman-ı rahim-i zülcelali ve'l-ikram / rahmân-ı rahîm-i zülcelâli ve'l-ikram

 • Kullarına karşı özel rahmeti olan ve rahmetinin eserleri dünya ve âhireti dolduran haşmet ve ikram sahibi Allah.

ramad / ramâd

 • Kül, ateş külü.
 • Kül.

remad / remâd

 • Kül.
 • Kül.

rüyetullah

 • Kulların âhirette Allah'ı görmesi.

sabur / sabûr

 • Kullarına sabır gücü ihsan eden Allah.

sahha

 • Kulakları sağır eden şiddetli bağırış ve çığlık.

sakka'

 • Kulağı çok küçük olan koyun.

sarf edilen

 • Kullanılan.

şari' / şârî'

 • Kullarının dünyâ ve âhiret seâdetine (mutluluğuna) kavuşmaları için Peygamberleri aleyhimüsselâm vâsıtasıyla emir ve yasaklarını bildiren Allahü teâlâ. Şâri-i mübîn de denir. Allahü teâlânın emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etmesi (ulaştırması) gerektiğinde, kapalı hususları açıklaması bakımında

sebike / sebîke / سبيكه

 • Külçe. (Arapça)

şecere-i tuba-i ubudiyet / şecere-i tûbâ-i ubudiyet / şecere-i tûbâ-i ubûdiyet

 • Kulluğun nurlu tûbâ ağacı; tûbâ ağacı gibi şekillenmiş ve dal budak salmış kulluk.
 • Kulluğun nurlu tûbâ ağacı.

seka'

 • Kulağı olmayan dişi hayvan.

şerka'

 • Kulağı uzunlamasına yarık olan koyun.

settar / settâr

 • Kullarının bütün kusurlarını örten, ayıplarını en çok gizleyen Allah.

seviye-i irfan

 • Kültür seviyesi.

sıfat-ı abdiyet

 • Kulluk özelliği.

sıhhat-i ubudiyet / sıhhat-i ubûdiyet

 • Kulluğu sağlıklı bir şekilde yapma.

sımah

 • Kulak deliği, kulak.
 • Kulak.
 • Kulak.

simah / simâh

 • Kulak deliği.

sımlah

 • Kulak kiri.

şinvay

 • Kulağın işitmesi.

sırr-ı azim-i ubudiyet / sırr-ı azîm-i ubûdiyet

 • Kulluğun büyük sırrı.

sırr-ı ubudiyet / sırr-ı ubûdiyet

 • Kulluk sırrı.
 • Kulluk sırrı.

süfte-guş

 • Kulağı delinmiş olan. Kulağı delik. (Farsça)

sufuf-u ibad / sufûf-u ibâd

 • Kulların meydana getirdiği saflar.

sumluh

 • Kulak kiri.

suret-i istimal

 • Kullanma şekli.

taabbüd / تعبد

 • Kulluk, ibadet, tapınma. (Arapça)
 • Taabbüd etmek: Kulluk etmek, tapınmak. (Arapça)

tantif

 • Kulağına küpe geçirmek.

tarik-i ubudiyet / tarik-i ubûdiyet

 • Kulluk yolu.

tasarruf / تصرف

 • Kullanma, artırma.
 • Kullanma.

taslim

 • Kulağı dibinden kesmek.

tavr-ı ubudiyetkarane / tavr-ı ubûdiyetkârâne

 • Kulluğa yakışır tavır, hareket.

tebliğ-i ubudiyet

 • Kulluğu bildirme.

tebtik

 • Kulak kesmek.

ubudet

 • Kulluk. (Aslında zillete derler.)

ubudiyet / ubûdiyet / عبوديت

 • Kulluk.
 • Kulluk.

ubudiyetkarane / ubudiyetkârâne / ubûdiyetkârâne

 • Kulluk ederek.
 • Kulluk ederek.
 • Kulluk edercesine.

ubudiyyet / ubûdiyyet / عبودیت

 • Kulluk, kölelik, bağlılık, aşırı mensupluk.
 • Kulluk. (Arapça)

uruc-u külli / uruc-u küllî

 • Küllî, büyük yükseliş.

urve / عروه

 • Kulp. (Arapça)

üzani

 • Kulakları büyük olan adam. (Merkepten kinaye olarak söylenmiştir.)

üzn / اذن

 • Kulak. İşitme organı.
 • Kulak. (Arapça)

vazife-i ubudiyet / vazife-i ubûdiyet

 • Kulluk görevi.

vedud / vedûd

 • Kullarını çok seven ve şefkat eden, Kendisine çok sevgi beslenen Allah.

vezaif-i ubudiyet / vezâif-i ubûdiyet

 • Kulluk vazifeleri.

vezaif-i ubudiyetkarane / vezâif-i ubûdiyetkârâne

 • Kulluğa yakışır şekilde yapılan vazifeler.

zat-ı rahman ve rahim / zât-ı rahmân ve rahîm

 • Kullarına karşı sınırsız rahmeti olan ve rahmetinin eserleri dünya ve âhireti dolduran Zât, Allah.

zat-ı rahman-ı rahim / zât-ı rahmân-ı rahîm

 • Kullarına karşı özel rahmet ve şefkat tecellîleri olan ve rahmetinin eserleri dünya ve âhireti dolduran Zât, Allah.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın