LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kuşlar ifadesini içeren 74 kelime bulundu...

akabat / akabât / عقبات

 • Yokuşlar. (Arapça)
 • Tehlikeli anlar. (Arapça)

aranik

 • Su kuşlarından boynu uzun bir kuş.

asafir

 • (Tekili: Usfur) Serçe kuşları.

aska'

 • Atların ve kuşların başının ortasında beyazlık olanı.
 • Kanarya kuşu.

avatık

 • (Tekili: Atık) Yaşlılar.
 • Genç kızlar.
 • Hür ve serbest olanlar.
 • Yavru kuşlar.

behle

 • (Behli) Yırtıcı kuşlarla uğraşanların giydiği eldiven. (Farsça)

berail

 • Horozun, güvercinin ve diğer kuşların boynunda çarpık bitmiş olan yelek.

bevahe

 • (Tekili: Bûhe) Dişi baykuşlar.
 • Çakır doğan kuşları.
 • Ahmak, ebleh adamlar.

bugas

 • Leşle beslenen kuşlar, leş yiyen kuşlar.

bügas

 • (Çoğulu: Bügasât-Ebgıse) Ufak, küçük kuşlar.

ca'r

 • Yırtıcı kuşların pisliği.

çakşır

 • İnce kumaştan yapılan uzun bir çeşit şalvar.
 • Kuşların ayağındaki tüy.

cevarih / cevârih

 • "Cerh"den yaralayanlar, yırtıcı hayvanlar, yırtıcı kuşlar.

civcive

 • Kuşların coşkulu ötüşleri, şakımaları.

dabiret-üt tuyur / dâbiret-üt tuyur

 • Kuşların, ayakları arasındaki parmak.

dem-keş

 • Nefes çeken, soluk çeken. (Farsça)
 • Devamlı öten bir güvercin cinsi. (Farsça)
 • Kaval, ney gibi çalgıları devamlı üfürenler. (Farsça)
 • Bazı kuşların, kübbül gibi uzun uzun ötenleri. (Farsça)
 • Şarap içen. (Farsça)

devriy

 • (Devriyye) Geceleri gezen kol takımı, gezici karakol.
 • Bülbül, karatavuk, sığırcık ve bu gibi kuşların dahil olduğu sınıf.

duhl

 • (Çoğulu: Dehâhil) Ufak kuşlar.

ebabil / ebâbil

 • Dağ kırlangıcı; kuş sürüsü; Kâbe'yi yıkmaya gelen Habeş kumandanı Ebrehe'nin ordusuna gökten taş yağdıran kuşlar.

ebabil kuşları / ebâbil kuşları / ebâbîl kuşları

 • Kâbe'yi yıkmaya gelen Habeş kumandanı Ebrehe'nin ordusuna gökten taş yağdıran mübârek kuşlar.
 • Kâbe'yi yıkmaya gelen Yemen vâlisi Ebrehe'yi ve ordusunu Allahü teâlânın izni ve emriyle perişân eden kuşlar (kırlangıçlar).

eshab-ı fil / eshâb-ı fîl

 • Peygamber efendimizin doğmasına yaklaşık iki ay kala Kâbe'yi yıkmak için Mekke yakınlarına kadar gelen, fakat Allahü teâlânın gönderdiği Ebâbîl kuşlarının üzerlerine bıraktıkları mercimek büyüklüğündeki taşlarla perişân olan Ebrehe ve içinde bir çok fillerin de bulunduğu ordu.

etvas

 • (Tekili: Tâus) Tavus kuşları.

füyak

 • Su kuşlarından uzun boyunlu bir kuş.

gırnevk

 • (Çoğulu: Garânik-Garânika) Su kuşlarından boynu uzun bir kuş. Telli turna. Kuğu kuşu.

hafafiş / hafafîş

 • (Tekili: Huffâş) Yarasa kuşları.

hafif necaset / hafif necâset

 • Eti yenen dört ayaklı hayvanların bevli (idrarı) ve eti yenmeyen kuşların pisliği.

haşr

 • Toplanma, bir araya gelme. Allahü teâlânın bütün insanları, melekleri, cinleri, şeytanları ve diğer hayvan ve kuşları, gökte, yerde, denizde ne kadar büyük ve küçük canlı var ise, hepsini kıyâmet kopmasından (dünyânın son bulmasından) sonra diriltip, dünyâda yaptıklarının hesâbını vermek üzere Arasâ

hayta'

 • Deve kuşlarının uzun boyunlu olanı.

hedahid / hedahîd

 • (Tekili: Hüdhüd) Hüdhüdler, çavuş kuşları, ibibikler.

hedir / hedîr

 • Güvercin kuşlarının ötmesi.
 • Aygırın kişnemesi.

hışaş

 • Başı küçük adam.
 • Küçük başlı yılan.
 • Devenin burnuna geçirdikleri burunduruk.
 • Kuşlardan, dimağı olmayan.
 • Çuval.
 • Cânip, taraf.
 • Sinir.

hunan

 • Kuşların boğazında olan bir hastalık.

ifcac-ı tuyur

 • Kuşların cıvıldayışı.

ıtak-üt tayr

 • Yırtıcı kuşlar.

kanisa

 • (Çoğulu: Kavânıs) Taşlık denilen ve kuşlarda olan bir organ.

kansa

 • (Kuşlarda) Kursak.

katan

 • Kuşların kuyruğu dibi.
 • Dağ ismi.

kavadim

 • (Tekili: Kadime) Kuyruklar.
 • Kuşların kanatlarının ön tüyleri.

kutu'

 • Sudan veya bir yoldan geçme.
 • (Kuşlar) göç etme.
 • (Tekili: Kat') Kesintiler.

menakir / menakîr

 • (Tekili: Minkar) Minkarlar, gagalar. Yırtıcı kuşların gagaları. Taşçı kalemleri.

menasir

 • (Tekili: Minser) Yırtıcı kuşların gagaları.
 • Taşçı kalemleri.

mihleb

 • (Çoğulu: Mehâlib) Yırtıcı kuşların tırnağı, pençesi.
 • Orak, bıçak.

minkar

 • (Çoğulu: Menâkir) Yırtıcı kuşların gagası.
 • Taşçı kalemi. Taş yontmağa mahsus kalem.

minkar-ı mahrut

 • Gagaları konik biçimde ve kuvvetli olan kuşlar. (Serçe, karga gibi)

minkar-ı meşkuk

 • Kırlangıç ve çobanaldatan gibi gagaları kısa ve çok yarık olan kuşlar.

minser

 • (Çoğulu: Menâsir) Yırtıcı kuşların gagası.
 • Taşçı kalemi.
 • Yüz ile ikiyüz adet arasında olan asker.
 • Önlerinde ne bulunur yıkıp yakıp târumar eden asker.
 • Otuz ile kırk arasında olan at.
 • Kırktan elliye veya altmışa; ve yüzden ikiyüze kadar olan at.

muhassır

 • Hasrette bırakan.
 • Mina ile Arafat arasında Muhassir vadisi. Ebrehe'yi mağlub eden Ebabil kuşlarının taş yağdırdıkları mevki.

mürgan

 • Kuşlar. (Farsça)

mürgane

 • Kuşlara yakışır şekilde. Kuşlar gibi. (Farsça)
 • Kuş yumurtası. (Farsça)

mütesallika

 • Papağan gibi ayakları çengelli olan kuşlar.

naib

 • Karga gibi çirkin sesli kuşların ötüşü.

neaim

 • (Tekili: Neâme) Deve kuşları.

neamat

 • (Tekili: Neâme) Deve kuşları.

nevres

 • Su kuşlarından mavi renkli bir kuştur; başının yarısı siyah yarısı beyaz olur; güvercin büyüklüğündedir. Su üstüne yakın uçar ve balık gördüğü gibi kapar.

per / پر

 • Kanat. (Farsça)
 • Kuşların iri tüyü, yelek. (Farsça)

ra'd

 • Gök gürültüsü.
 • Bulutları sevk ve nezaret ile vazifeli bir melek adı.
 • Tehdit etmek, korkutmak. (Terennümat-ı hava, na'rât-ı ra'diye, nağamat-ı emvac, birer zikr-i azamet. Yağmurun hezecatı, kuşların seceatı birer tesbih-i rahmet, hakikata bir mecaz... Lemeat'tan)

sa'vat

 • (Tekili: Sa've) Kuyruk sallıyan kuşlar.

sebbahe

 • Yüzücü kuşlar sınıfı.

sec'a

 • Kuşların cıvıltısı gibi olan ses.
 • Edb: Nesir hâlindeki kafiyeli yazı.

secaat / secaât

 • Kuşların ötüşleri, sec'aları.
 • Nesir halindeki yazının kafiyeleri.

seceat / seceât

 • Sec'alar, kuşların çıkardıkları sesler.

şevahin

 • (Tekili: Şahin) Şahinler, doğan kuşları.

sorguç

 • Başa takılan tuğ.
 • Bazı kuşların tepelerinde bulunan tüyden süs.

tac

 • Hükümdarların başlarına giydikleri mücevherli ve kıymetli taşlarla süslü başlık.
 • Müslümanların, Peygamberimizin sünnetine uygun olarak veya onu temsilen başlarına sardıkları örtü; sarık, imame.
 • Gelinlerin başlarına koydukları cevahirli süslü başlık.
 • Kuşların başındaki

tagame

 • (Çoğulu: Tıgâm) Hor ve zelil kimse.
 • Ufacık kuşlar.

tavahi

 • Lâşe etrafında dolaşıp uçuşan akbaba kuşları.

tavavis

 • (Tekili: Tavus) Tavus kuşları.

teseccu'

 • Kuşların cıvıltıları.
 • Seci' yapmalar.

tuveyrat

 • Kuşçuklar, küçük kuşlar.

tuyur / tuyûr / طيور

 • (Tekili: Tayr) Kuşlar.
 • Kuşlar.
 • Kuşlar.
 • Kuşlar.
 • Kuşlar. (Arapça)

tuyur-u semaviye / tuyur-u semâviye

 • Semâvî kuşlar.

tuyurun hudrun / tuyûrun hudrun

 • Yeşil renkli kuşlar.
 • Yeşil renkli kuşlar.

usbe

 • Cemaat. İnsanlar. Atlılar. Atlar veya kuşlardan cemaat.

vath

 • Kuşların burnuna ve ayağına necasetten veya balçıktan yapışıp kalan nesne.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın