LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Koy kelimesini içeren 86 kelime bulundu...

ağıl

 • Koyun, keçi vesair hayvanlara mahsus üstü açık, etrafı çit veya çalı çırpı ile çevrilmiş yer, mandıra.

ağnam / ağnâm / اغنام

 • Koyunlar. (Arapça)

aksakal

 • Köy ihtiyarı. Köy ihtiyar heyetinin başı.Muhtar.

aky

 • Koyu olan ve birbiri üstüne sağılmış olan koyun sütü.

asalit

 • Koyu, sahin.

aslat

 • Koyu, sahin.

baliga / bâliga

 • Koyun ve keçi ayağı.

bedevi / bedevî

 • Köylü, kırlarda yaşayan, kırsal bölge insanı.

bedeviler

 • Köylüler, çölde yaşayanlar, şehirli olmayanlar, uygar olmayanlar.

celem

 • Koyun kırkmakta kullanılan büyük makasın herbir yüzü.

damine

 • Köyde olan hurma.

darab

 • Koyu beyaz bal.

dih / ده

 • Köy. (Farsça)

dih-dar

 • Köy ağası. (Farsça)

dih-hüda

 • Köy kâhyâsı, köy ağası. (Farsça)

dihat / dihât / دهات

 • Köyler. (Farsça)

dihı

 • Köyle ilgili, köylü, köye mensub.

egnam

 • Koyunlar.

ehl-i karye

 • Köylü, köy halkı.

ehl-i kura / ehl-i kurâ

 • Köylerde, kasabalarda yaşayan.
 • Köylerde yaşayanlar; kırsal kesimde olanlar.

emihe

 • Koyunlarda meydana gelen uyuzluk.

es

 • Koyuna iys iys demek.

fa'fai / fa'faî

 • Koyun çobanı.

galiz / galîz / غليظ

 • Koyu, yoğun, kaba. (Arapça)

ganem / غنم

 • Koyun.
 • Koyun. (Arapça)

gusfend / gûsfend / گوسفند

 • Koyun. (Farsça)
 • Koyun. (Farsça)

guspend

 • Koyun, ganem. (Farsça)

harkahe

 • Koyuncuların kara evi.

hem-dih

 • Köyleri aynı olan. Aynı köyden olan. (Farsça)

hid'

 • Koyunlar ürküp dağıldıklarında, onları durdurmak için söylenen bir kelimedir.

ia'

 • Koyun sürmek, koyun gütmek.

ictizaz-ı agnam

 • Koyun kırkma.

ilka'

 • Koymak, bırakmak. Terk etmek. Öne atmak.

imece

 • Köyün umumi işlerinde veya köylünün kendi işlerinde köy halkının müştereken çalışması. Beraberce birçok kimsenin toplanıp elbirliğiyle bir kişinin işini halletmesi ve herkesin işinin sıra ile bitirilmesi.

ir'a-yi agnam / ir'â-yi agnam

 • Koyunları otlatma.

kahal

 • Koyunların derisini kurutan bir hastalık.

karye / قریه / قَرْيَه

 • Köy. Nâhiyeden küçük olan, insanlarla meskun yer.
 • Köy.
 • Köy.
 • Köy. (Arapça)
 • Köy.

katred

 • Koyunu ve kuzusu çok olan kişi.

kesif

 • Koyu. Çok sık ve sert. Şeffaf olmayan.

kınve

 • Koyunu döl için saklamak.

kizir

 • Köy muhtarının yamağı hükmünde olan adam. Köy kâhyası.

kuas

 • Koyunun burnunda olan bir hastalık.

küduret / küdûret

 • Koyuluk, kederlilik.

kuhaz

 • Koyunlara ârız olan bir hastalık.

kura / kurâ / قراء

 • Köyler. (Arapça)

kusfend

 • Koyun. (Farsça)

kuvam

 • Koyunun ayaklarını tutan bir hastalık.

lehide / lehîde

 • Koyu olan bulamaç.

merek

 • Köy evlerinin yanında ot, saman ve yaprak gibi şeylerin ve umumiyetle hayvan yiyeceklerinin muhafazasına mahsus kârgir veya kerpiçten yapılmış bina. Samanlık.

mez'ub

 • Koyununa kurt gelen.

miş

 • Koyun, ganem. (Farsça)

mütegannim

 • Koyun şeklinde görünen, ganimetçi.

nahise

 • Koyun sütüyle karışık keçi sütü.

nasb

 • Koyma, yerleştirme.

necer

 • Koyun ve devenin suyu içip kanmaması.

nüza

 • Koyunda olan öldürücü bir hastalık.

posteki

 • Koyun veya keçi postu.

ra'l

 • Koyunun kulağından kesilen parça.

rabız

 • Koyun ağılı.

rebiz

 • Koyun sürüsü.

rüavi

 • Köy yakınında ve halk yöresinde güdülen deve.

rubuz

 • Koyun, sığır, at, katır ve köpeğin ayaklarını büküp yatması. (Yattıkları yere "merbaz" derler)

rusta

 • Köy, karye. (Farsça)

rustai / rustaî

 • Köylü. (Farsça)

rustaki / rustakî

 • Köylü.

sa'ran

 • Koyunun memesinin etrafında olan ve memeye benzeyen sivilceler.

sega'

 • Koyun ve keçi sesi.

sekene-i karye

 • Köyde oturanlar. Köyün sâkinleri.

sevel

 • Koyunlarda olan bir hastalıktır. Hasta koyun sürüye uymaz, otlak yerinde döner durur.

siye

 • Koyun yatağı.

süac

 • Koyun avazı, koyun sesi.

sume

 • Koyuna yapılan işaret ve nişan.

tahfil

 • Koyunun sütü çoğalsın diye birkaç gün sağmayıp bırakmak.

tasriye

 • Koyunun sütü çoğalsın diye birkaç gün sağmayıp bırakmak.

tegannüm

 • Koyunlaşma. Koyun postuna bürünüp kendisini koyun gibi gösterme.

teksif

 • Koyulaştırma, yığma.

tenedduh

 • Koyunun otlamaktan semiz ve besili olması.

vaz

 • Koyma, yerleştirme.
 • Koyma, bırakma.

vaz eden

 • Koyan, yerleştiren.

vaz' / وضع

 • Koyma, yerleştirme.
 • Koyma.

vaz' eden

 • Koyan, yerleştiren.

vaz' etmek

 • Koymak, yerleştirmek.

vazetme

 • Koyma, bırakma.

vazı' / vâzı'

 • Koyan, yerleştiren.

zıhrıt

 • Koyun ve deve burunlarından akan sümük.

zıll-ı zalil / zıll-ı zalîl

 • Koyu gölgeli yer.
 • Koyu gölgeli yer; gölgenin gölgesi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın