LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kot kelimesini içeren 228 kelime bulundu...

adat-ı seyyie / âdât-ı seyyie

 • Kötü âdetler.

adavet-i müsi'

 • Kötülük işleyen kişiye düşmanlık.

ahlak ilmi / ahlâk ilmi

 • Kötü huylardan uzaklaşıp, güzel huylar edinme yollarını öğreten ilim.

ahlak-ı rezile / ahlâk-ı rezile

 • Kötü ve aşağılık ahlâk.

ahlak-ı seyyie / ahlâk-ı seyyie / اَخْلَاقِ سَيِّئَه

 • Kötü ahlâk.
 • Kötü ahlâk.

ahlak-ı zemime / ahlâk-ı zemîme / اخلاق ذميمه

 • Kötü ahlâk. Dînin ve aklın beğenmediği huylar.
 • Kötü huylar, çirkin davranışlar.
 • Kötü huy.

ayn-i şer

 • Kötülüğün ta kendisi, tam bir kötülük.

azaim

 • Kötü şeyleri defetmek için yazılan duâlar.

azar / âzâr

 • Kötü sözle incitme.

baht-ı bidad / baht-ı bîdâd

 • Kötü şans, insafsız tâlih.

bed / بد / بَدْ

 • Kötü, çirkin.
 • Kötü, çirkin, işe yaramaz.
 • Kötü, çirkin.
 • Kötü. (Farsça)
 • Kötü.

bed muamele

 • Kötü uygulama.

bed nazar

 • Kötü bakış.
 • Kötü bakış.

bed-cu

 • Kötülük arayan. Kötülük düşünen. (Farsça)

bed-endiş

 • Kötü fikir sahibi, fena düşünen. (Farsça)

bed-hal

 • Kötü ahlâklı. Kötü huylu. Hâli düşkün. Fakir olan. (Farsça)

bed-kar / bed-kâr

 • Kötü iş yapan. Fena hareketli kimse. Fiil ve ameli kabih olan. (Farsça)

bed-nigah

 • Kötü bakışlı. (Farsça)

bed-rah

 • Kötü yola sapan. (Farsça)

bed-sigal

 • Kötü düşünceli, herkes hakkında kötü söyliyen. (Farsça)

bed-tahrir

 • Kötü yazı.

bedavaz / bedâvâz / بدآواز

 • Kötü sesli. (Farsça)

bedbaht / بَدْبَخْتْ

 • Kötü tâlihli.

bedbin / bedbîn / بدبين / بَدْبِينْ

 • Kötü görüşlü. Ümidsiz. Her şeyin fena cihetini görmek isteyen. Bed ve fena görüp, beğenmez, istihsan etmez olan. (Farsça)
 • Kötümser, herşeyin kötü yönünü gören.
 • Kötümser, karamsar, ümitsiz.
 • Kötümser, karamsar. (Farsça)
 • Kötü gören, kötümser.

bedbinane / bedbinâne

 • Kötümser şekilde. Ümitsizce, bedbincesine. (Farsça)

bedbu / bedbû / بدبو

 • Kötü kokulu. (Farsça)

bedçeşm / بدچشم

 • Kötü gözlü. (Farsça)

bedcins / بدجنس

 • Kötü cinsli, cinsi bozuk. (Farsça - Arapça)

beddua

 • Kötü duada bulunma.

bedendiş / bedendîş / بداندیش

 • Kötü düşünceli. (Farsça)

bedfercam / bedfercâm / بدفرجام

 • Kötü sonlu. (Farsça)

bedhah

 • Kötülük isteyen.

bedhal

 • Kötü huylu.

bedkar / bedkâr / بدكار

 • Kötü hareketli. (Farsça)

bednam

 • Kötü tanınmış, adı kötüye çıkmış olan. (Farsça)

bednigah / bednigâh / بدنگاه

 • Kötü gözlü, kötü bakışlı. (Farsça)

bednihad / bednihâd / بدنهاد

 • Kötü huylu. (Farsça)
 • Kötü yaratılışlı, soysuz. (Farsça)

bedreftar / bedreftâr / بدرفتار

 • Kötü davranışlı. (Farsça)

bedsigal / bedsigâl / بدسگال

 • Kötü düşünceli. (Farsça)

bedsirişt / بدسرشت

 • Kötü yaratılışlı, mayası bozuk. (Farsça)

belad

 • Kötü kimse. Müzevir, günahkâr. Fena ve kötü şey.

benes

 • Kötülükden, fenalıkdan ve iyi olmayan şeylerden çekinme ve kaçınma.

bid'at-ı seyyie

 • Kötü yenilikler.

cemaat ve komite

 • Kötü bir maksat için kurulmuş cemiyet ve dernek.

def-i şer

 • Kötülüğü def etme, ortadan kaldırma.
 • Kötülüğü ve şerri def'etmek.

derece-i şenaat

 • Kötülük ve fenalık derecesi, seviyesi.

devb

 • Kötü hâl.

dun-perver / dûn-perver

 • Kötü kimseleri koruyan, alçak kişileri muhafaza edip onların ilerlemelerine yardımcı olan. (Farsça)

ef'al-i seyyie / ef'âl-i seyyie

 • Kötü ve çirkin ameller, fiiller ve işler.

ehl-i garaz / اَهْلِ غَرَضْ

 • Kötü niyetliler.
 • Kötü niyetliler.

ehrimen / اهرمن

 • Kötülük tanrısı, şeytan. (Farsça)

emmare / emmâre

 • Kötülüğü emreden.

ervah-ı habise / ervâh-ı habîse / اَرْوَاحِ خَب۪يثَه

 • Kötü ruhlar.
 • Kötü ruhlar.
 • Kötü, pis ruhlar.

eşkal-i habise / eşkâl-i habîse

 • Kötü ve çirkin şekiller.

evham-ı seyyie / evhâm-ı seyyie / اَوْهَامِ سَيِّئَه

 • Kötü kuruntular.

ezkat

 • Kötü düşünceli kişi. (Farsça)

facire

 • Kötü hayata alışmış, ahlâksız kadın. Günahkâr.

fasık / fâsık / فاسق

 • Kötülük düşünen. (Arapça)

feci / fecî

 • Kötü, acıklı.

fena hayal

 • Kötü hayal.

fena tabiatlı

 • Kötü özellikleri bulunan, mizac ve karakteri kötü olan.

fenalık

 • Kötülük.

fi'l-i mezmum

 • Kötü, fenâ iş. Livâta ve zina.

garaz / غَرَضْ

 • Kötü niyet.
 • Kötü niyet.

garazkar / garazkâr / غَرَضْكَارْ

 • Kötü niyet sahibi, art niyetli.
 • Kötü niyetli.

garazkarlık / garazkârlık

 • Kötü niyet sahibi olma, art niyetlilik.

garazsız

 • Kötü bir niyet taşımaksızın.

habais / habâis / خبائث

 • Kötü, alçak, pis şeyler, haramlar. Habîsin çoğulu.
 • Kötülükler, kötü şeyler.
 • Kötülükler. (Arapça)

habaset / habâset / خباثت

 • Kötülük, alçaklık, fenalık.
 • Kötülük, alçaklık. (Arapça)

habis / habîs / خبيث / خَب۪يثْ

 • Kötü, pis.
 • Kötü, alçak, pis.
 • Kötü, pis. (Arapça)
 • Kötü, pis.

halık-ı şer / hâlık-ı şer

 • Kötülük yaratanı.

halk-ı şer

 • Kötülüğün yaratılması.

halkışer

 • Kötüyü yaratma.

hamil

 • Kötü tanınmış olan kimse.

haslet-i rezile

 • Kötü huy.

hatır-ı nefsani / hâtır-ı nefsânî

 • Kötülükleri istiyen nefs tarafından kalbe getirilen düşünce. Buna hâcis denir.

hem-şerr

 • Kötülükte beraber olan, kötülüğü birlikte yapan. (Farsça)

hev'

 • Kötü hırs.

hılkıd

 • Kötü ahlâklı ve ağır ruhlu kimse.

hissiyat-ı nefsaniye / hissiyât-ı nefsaniye

 • Kötülükleri emreden nefsin yönlendirdiği duygular.

hıyaneten

 • Kötülükte bulunarak, hıyanet ederek.

hubs

 • Kötülük, fenalık, yaramazlık.

ibza'

 • Kötü söyleme, fena söyleme.

ilah-ı şer / ilâh-ı şer

 • Kötülük tanrısı.

irtikap / irtikâp

 • Kötü iş işleme.

işaat-ı kazibane / işaat-ı kâzibane

 • Kötü niyetlerle yalan haberler yayma.

isaet / isâet / اسائت

 • Kötü iş işleme.
 • Kötülük etme. (Arapça)

ıslah-ı nefs / ıslâh-ı nefs

 • Kötü huyları, fenâ alışkanlıkları ve yaramaz işleri bırakıp, iyi huyları, güzel işleri, kulluğa yakışan tâat ve ibâdetleri yapma.

istidad-ı habis

 • Kötü yetenekli, ruhsal özelliği bozuk.

istidad-ı seyyie

 • Kötü bir özellik, yapı.

istiya'

 • Kötü davranma. Fena muamelede bulunma.

kabih / kabîh

 • Kötü, çirkin.

kabiliyet-i şer

 • Kötülük kabiliyeti.

kadh / قدح

 • Kötüleme, kınama. (Arapça)

kasabe

 • Kötü hurma.

kavvad

 • Kötü ve çirkin işler için yol gösterici.

kechulk

 • Kötü huylu kimse. Huyu kötü olan kişi.

kem

 • Kötü.

kem göz

 • Kötü niyetle bakan göz.

kesat

 • Kötü gidiş, durgunluk.

lakıs / lâkıs

 • Kötüleyici ve ayıplayıcı kimse.

lezzet-i menhuse / lezzet-i menhûse

 • Kötü, çirkin lezzet.

ma'zub

 • Kötürüm kimse.

mahall-i ağraz / mahall-i ağrâz

 • Kötü maksat ve kinlerin barındığı yer, ortam.

makam-ı zem ve zecir

 • Kötüleme ve yasaklama makamı.

medar-ı şeamet / medar-ı şeâmet

 • Kötülük, uğursuzluk vesilesi.

medeniyet-i meş'ume

 • Kötü, uğursuz medeniyet.

mekruh

 • Kötü, çirkin.

melkean

 • Kötü, yaramaz kimse.

meş'um

 • Kötü. Uğursuz. Bedbaht.
 • Kötü, fena.

meş'umane / meş'umâne

 • Kötü bir şekilde. Bedbahtcasına. (Farsça)

mesavi / mesâvî / مساوی

 • Kötülükler, fenalıklar, ayıplar, kusurlar.
 • Kötü hâller.
 • Kötülükler. (Arapça)

mevadd-ı şerire

 • Kötü maddeler.

meyelan-ı şer / meyelân-ı şer

 • Kötülüğe eğilim gösterme.

mezmum / mezmûm / مذموم

 • Kötü, makbul olmayan.
 • Kötülenmiş, ayıplanmış. (Arapça)

müfhiş

 • Kötü söz söyleyen.

muk'ad

 • Kötürüm.

mürtekib / مرتكب

 • Kötü bir iş yapan, işleyen. (Arapça)

musi'

 • Kötülük işleyen, günahkâr, isyankâr.

müsi'

 • Kötülük eden.

na-hast

 • Kötürüm. (Farsça)

nai / naî

 • Kötü haber veren.

naşir-i ağraz / nâşir-i ağrâz

 • Kötü maksat ve kin taşıyanların yayın organı, nâşiri.

nefs- i emmare / nefs- i emmâre / نفس اماره

 • Kötülükleri emreden nefis.

nefs-i emmare / nefs-i emmâre

 • Kötülüğü emr eden nefs.

nefs-i levvame / nefs-i levvâme

 • Kötü işlerden dolayı dâimâ kendini kınayan ve ayıplayan nefs.

nehyianilmünker

 • Kötülükten sakındırma.

netice-i seyyie

 • Kötü netice.

palade

 • Kötü söyleyen, ayıp arayan. (Farsça)

redaet

 • Kötülük, fenalık, bayağılık.

ruh-u habis / rûh-u habîs / رُوحُ خَب۪يثْ

 • Kötü ruh.

şahs-ı deni / şahs-ı denî

 • Kötü, alçak kimse.

şeamet / şeâmet

 • Kötülük, uğursuzluk.

seb' etmek

 • Kötülemek, dil uzatmak.

secaya-yı seyyie / secâya-yı seyyie

 • Kötü ahlâklar, karakter ve huylar.

sekene-i habise

 • Kötü ve pis sakinler.

şemahter

 • Kötü, menhus.

sena'buk

 • Kötü kokulu bir ot.

şenaat / şenâat / شناعت / شَنَاعَتْ

 • Kötülük, alçaklık.
 • Kötülük, alçaklık.
 • Kötülük. (Arapça)
 • Kötülük, fenalık.

şengaret

 • Kötü huyluluk.

şeni / şenî

 • Kötü.
 • Kötü, çirkin, alçakça.

şeni' / şenî' / شنيع / شَن۪يعْ

 • Kötü, fena, utanılacak ayıp.
 • Kötü, çirkin. (Arapça)
 • Kötü, fenâ.

şer / شر / شَرْ

 • Kötülük.
 • Kötülük, kötü.
 • Kötülük. (Arapça)
 • Kötülük.

şeraret / şerâret / شرارت

 • Kötülük, şerlilik. (Arapça)

şerir / şerîr / شریر

 • Kötü, şirret. (Arapça)
 • Kötü insan, kötülük eden insan. (Arapça)

şerli

 • Kötü.

şerr

 • Kötülük, fenalık, isyan.

şerr ü fesad

 • Kötülük ve bozukluk. şer ve fesat.

şerriyet

 • Kötülük.

seyyi'

 • Kötü, fena.

seyyiat-alud / seyyiat-âlûd

 • Kötülüklere karışmış, fenalıklara bulaşmış.

seyyie

 • Kötülük, günah.
 • Kötülük.
 • Kötülük, günah, suç. Yaramazlık, fenâlık.

sezase

 • Kötü huylu ve yaramaz dirlikli olmak.

su / sû

 • Kötü.

su' / sû' / سوء

 • Kötülük. (Arapça)

su'-i ef'al / sû'-i ef'âl

 • Kötü davranışlar, tavır ve işler. Ma'sûn et (koru) sû'-i ef'âlden ilâhî, Nasîb et râzı olduğun râhı (yolu).

su'-i fehm / sû'-i fehm

 • Kötü anlayış. Her zarar, insana, kendi nefsinden gelir, Yüz karası, âdeme (insana) sû'-i fehminden gelir.

su'-i hal / sû'-i hâl / سُوءِ حَالْ

 • Kötü hal. Birini tezlîl için zahmetle etme iştigâl, Arkadaş kazanmaya, mâni sû'i hâl.
 • Kötü hal.

su'-i isti'malat / sû'-i isti'mâlât / سُوءِ اِسْتِعْمَالَاتْ

 • Kötüye kullanmalar.

su'-i niyyet / sû'-i niyyet

 • Kötü niyet.

su'-i tefsir / sû'-i tefsîr / سُوءِ تَفْسِيرْ

 • Kötü yorumlama.

su'-i zan / sû'-i zan

 • Kötü zan.

su-i ahlak / su-i ahlâk / sû-i ahlâk

 • Kötü ahlâk.
 • Kötü ahlâk.

su-i ahval / sû-i ahvâl

 • Kötü haller, durumlar.

su-i akıbet / su-i âkıbet / sû-i âkıbet

 • Kötü son.
 • Kötü son.

su-i edeb / sû-i edeb

 • Kötü terbiye.

su-i fehm / sû-i fehm

 • Kötü anlayış.

su-i hal / sû-i hal

 • Kötü durum, hâl.
 • Kötü durum.

su-i hareket

 • Kötü hareket, kötü iş.

su-i hulk / sû-i hulk

 • Kötü ahlâk. Dine, ahlâka yakışmayan fena ahlâklılık.
 • Kötü ahlâk.

su-i ihtiyar

 • Kötü arzu, fena istek.

su-i intihap / sû-i intihap

 • Kötü seçim.

su-i iştihar / sû-i iştihar

 • Kötü şöhret.

su-i istimal / su-i istimâl / sû-i istimâl / سوء استعمال

 • Kötüye kullanma.
 • Kötüye kullanma. Eldeki nimeti veya fırsatı boşuna yahut kendi menfaatine kullanma.
 • Kötüye kullanma.
 • Kötüye kullanma.

su-i istimalat / su-i istimâlat / sû-i istimâlât

 • Kötüye kullanmalar.
 • Kötüye kullanmalar.

su-i itiyat / sû-i itiyat

 • Kötü alışkanlık.

su-i kasd / sû-i kasd

 • Kötü niyet.
 • Kötü kasd, cinayet işlemek, adam öldürmeyi tasarlamak.

su-i maişet / sû-i maişet

 • Kötü beslenme.

su-i maksad

 • Kötü niyet, kötü maksat.

su-i mizac / sû-i mizac

 • Kötü huy, karakter.

su-i nazar / sû-i nazar

 • Kötü nazar, bakış.
 • Kötü nazar, bakış.

su-i niyet / sû-i niyet

 • Kötü niyet.
 • Kötü ve bozuk niyet.
 • Kötü niyet.

su-i şöhret

 • Kötü şöhret.

su-i talih / sû-i tâlih

 • Kötü talih, kötü kısmet.

su-i te'vil / sû-i te'vil

 • Kötü yorumlama.

su-i tefehhüm

 • Kötü anlayış. Yanlış anlama.

su-i tefsir

 • Kötü ve yanlış yorumlama.

su-i tesir / sû-i tesir

 • Kötü etki.
 • Kötü tesir, etki.

su-i tevehhüm

 • Kötü vehim, kötü düşünce.

su-i vesvese / sû-i vesvese

 • Kötü vesvese, şüphe.

su-i zan / sû-i zan / سوء ظن

 • Kötü düşünce.
 • Kötü zanna sahib olma, başkasının hareketini kötü zannetme.
 • Kötü zan; başkaları hakkında kötü düşünce.
 • Kötü düşünme.

süfliyyat

 • Kötü işler, bayağı işler.

suiistimal / suiistimâl / sûiistimal / sûiistimâl

 • Kötüye kullanma.
 • Kötüye kullanma.
 • Kötüye kullanma.

suiistimalat / suiistimalât / sûiistimâlât

 • Kötü kullanımlar, vücut enerjisini israf etmeler.
 • Kötüye kullanımlar.

suikast

 • Kötü kast, tuzak.

suinazar / sûinazar / سوء نظر

 • Kötü gözle bakış. (Arapça - Farsça)

suiniyet / sûiniyet / سوء نيت

 • Kötü niyet. (Arapça - Farsça)

suizan / sûizan / سوء ظن

 • Kötü düşünce.
 • Kötü sanma.
 • Kötü kanıya düşme. (Arapça - Farsça)

şürur / şürûr / شرور

 • Kötülükler. (Arapça)

ta'n etmek

 • Kötülemek, dil uzatmak.

talih / طَالِحْ

 • Kötü, yaramaz.

tatyir

 • Kötü görme. " Bu, filanın şerrinden oluyor" deme.

temayülat-ı şerriye / temâyülât-ı şerriye

 • Kötülüğe duyulan eğilimler, meyiller.

tereddi / tereddî / تَرَدّ۪ي

 • Kötüleşme, soysuzlaşma.

teşêüm

 • Kötüye yorma.

tıynetsiz

 • Kötü mayalı, karaktersiz. (Arapça - Türkçe)

tuhtuh

 • Kötü ahlâk.

ufunet / ufûnet / عُفُونَتْ

 • Kötü koku.

ufunetli / ufûnetli

 • Kötü ve pis kokulu.
 • Kötü, pis kokulu.

ulema-i su / ulemâ-i sû

 • Kötü âlimler; insanları doğru yoldan saptıran, ilmini dünyâ kazancına, mala ve mevkîye kavuşmaya vâsıta eden din adamları.

ulema-üs su' / ulema-üs sû'

 • Kötü âlimler. Dünya için âhiretini unutan âlimler. Dünyayı dine tercih eden âlimler. Menfaat için hakikatı örten âlimler.

ulemau's-su / ulemâû's-sû

 • Kötü âlimler; menfaat için hakikati örten âlimler.

ulemaü's-su / ulemâü's-sû

 • Kötü âlimler, dünya için âhiretini unutan, dünyayı dine tercih eden âlimler.
 • Kötü âlimler; geçici menfaatlar veya baskılar karşısında hakikatları gizleyen ve gerçekleri çarpıtan âlimler.

ulemaü's-su' / ulemâü's-sû'

 • Kötü âlimler, dünya için âhiretini unutan, dünyayı dine tercih eden âlimler.
 • Kötü âlimler; geçici menfaatlar uğruna hakikatları gizleyen ve gerçekleri çarpıtan âlimler.

ülemaü's-su'

 • Kötü âlimler, dünya için âhiretini unutan âlimler, dünyayı dine tercih eden âlimler.

ulemaüssu / ulemâüssû

 • Kötü âlimler, dünya için dinini feda eden bilginler.

ulemaüssu' / ulemâüssû'

 • Kötü âlimler, dünya için âhireti unutan âlimler.

umur-u şerriye

 • Kötü işler.

vazife-i seyyie

 • Kötü görev.

zamanet

 • Kötürümlük.

zefer

 • Kötü koku.

zem / ذَمْ

 • Kötüleme.

zemim / zemîm / ذميم

 • Kötü. (Arapça)

zemime

 • Kötü hâl ve hareket.

zemin

 • Kötürüm kimse.

zemm / ذم

 • Kötüleme, yerme, kınama.
 • Kötüleme.
 • Kötüleme, yerme. (Arapça)
 • Zemm edilmek: Kötülenmek, yerilmek. (Arapça)
 • Zemm etmek: Kötülemek, yermek. (Arapça)

zemmetmek

 • Kötülemek.

zemn

 • Kötürüm olmak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın