LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kor kelimesini içeren 300 kelime bulundu...

a'ma / a'mâ / اعمى

 • Kör. (Arapça)

a'ma-i asam / a'mâ-i asam

 • Kör ve sağır.

ab-yari-i himmet / ab-yârî-i himmet

 • Korumak için yapılan yardım, himmet yardımı.

adem-i tahavvuf

 • Korkusuzluk.

adem-i tahavvüf

 • Korkusuz olma.

ahger / اخگر

 • Kor ateş. (Farsça)

ahras / ahrâs / احراس

 • Koruyucular, muhafızlar. (Arapça)

ale'l-amya / ale'l-amyâ

 • Körü körüne.

ale-l-amya

 • Körü körüne.

ale-l-ımıya

 • Körü körüne, körlemeden.

alelamya / alelamyâ / على العميا

 • Körükörüne.
 • Körükörüne. (Arapça)

alil / alîl

 • Kör.

ama / âmâ

 • Kör.
 • Kör.

amiyane / âmiyâne

 • Körü körüne.

bak / bâk / باک

 • Korku, havf, çekinme, sakınma. (Farsça)
 • Korku. (Farsça)

bed-dil

 • Korkak, yüreksiz. (Farsça)

bedzehre

 • Korkak, yüreksiz, ödlek kimse. (Farsça)

bi-ciğer / bî-ciğer

 • Korkak, ciğersiz, yüreksiz. (Farsça)

bi-perva / bî-perva

 • Korkusuz. Pervasız. (Farsça)

bila-perva / bilâ-perva

 • Korkusuz.

bilaperva / bilâperva / bilâpervâ / بلاپروا

 • Korkusuz.
 • Korkusuzca. (Arapça - Farsça)

bim / bîm / بيم

 • Korku. (Farsça)

bim ü ümid

 • Korku ve ümid.

bim-nak

 • Korkmuş. (Farsça)

biperva / bîperva

 • Korkusuz.

casum / casûm

 • Korkulu rü'ya, kâbus.

ce's

 • Korkutmak, tahvif.

ceban

 • Korkak, ürkek.

cebanet / cebânet / جبانت

 • Korkaklık, ürkeklik. Korkulmayacak şeylerden bile korkmak.
 • Korkaklık, ürkeklik.
 • Korkaklık.
 • Korkaklık. (Arapça)

cebin / cebîn / جبين / جَبِينْ

 • Korkak, cesaretsiz.
 • Korkak.
 • Korkak. (Arapça)
 • Korkak, yüreksiz.

cenah-ı himaye

 • Koruma kanadı.

cenah-ı himaye ve re'fet / cenâh-ı himaye ve re'fet

 • Koruma ve şefkatle muamele etme kanadı.

cenah-ı himayet

 • Koruma kanadı.

cüba'

 • Korkak.

cübn / جبن

 • Korkaklık.
 • Korkaklık. (Arapça)

cübne

 • Korkaklık.

cünh

 • Koruma, esirgeme, himâye ve muhafaza etme.

dahiye / dâhiye

 • Korkunç belâ.

dariru'l-basar / darîru'l-basar

 • Kör, âmâ.

dehliz / دهليز

 • Koridor. (Arapça)

dehşet / دهشت

 • Korkup kaçılacak şey. Ürkmek, şaşmak. Korku ve telâş içinde olmak.
 • Korku, ürkme.
 • Korkma.

dehşet-efşan

 • Korkunç, korku ve dehşet saçan, ürkütücü. (Farsça)

dehşetengiz

 • Korku verici.

dehşetli

 • Korkunç.

dumur / dumûr / دمور

 • Körelme, kuruma.
 • Körelme. (Arapça)

dürr-i meknun / dürr-i meknûn

 • Korumalı parlak inci.

ehval / ehvâl

 • Korkular.
 • Korkular.

ehvel

 • Korkunç nesne.

eman / emân

 • Korkusuzluk, emniyet, güven.
 • Bir kimseye veya düşmana; söz, işâret veya yazı ile, mal ve can güvenliğinin emniyet (güven) altında olduğunu bildirme.
 • Müslüman olmayan bir kimsenin İslâm memleketine girmesi için kendisine verilen müsâade, izin.

emn ü eman / emn ü emân

 • Korkusuzluk ve emniyet hâli.

endişe

 • Korku. Düşünce. Merak, keder, kuruntu. (Farsça)

eser-i himayet

 • Koruma, himaye etme eseri, belirtisi.

fazi' / fazî'

 • Korkulu nesne.

ferik

 • Korgeneral.

ferik-i evvel / ferîk-i evvel / فریق اول

 • Korgeneral. (Arapça - Farsça)

feza' / fezâ'

 • Korkma, dayanamama, ümitsizlik.

gafilane / gafilâne

 • Körü körüne, ihtiyatsızca, dalgınlıkla. Gafilcesine. (Farsça)

gayret-i cahiliye / gayret-i câhiliye

 • Körü körüne uğraşmak. Allah'ın razı olmadığı lüzumsuz şeylere kıymet vererek didinmek.

hafaza

 • Koruyucu.

hafaza melekleri

 • Koruyucu melekler, her insanın hayır (iyi) ve şer (kötü) işlerini yazan; ikisi gece, ikisi gündüz gelen ve kötülüklerden ve cinlerden koruyan melekler. Bunlara Kirâmen kâtibîn melekleri diyenler olduğu gibi, onlardan başka olduğunu söyleyenler de olm uştur.

hafiz / hafîz

 • Koruyan.

hafizane / hafîzâne

 • Koruyup gözeten, saklayan.

hafiziyet / hafîziyet

 • Koruyuculuk.

haif / hâif / خائف

 • Korkak.
 • Korkan, korkak.
 • Korkak. (Arapça)

haifane

 • Korkakcasına, ödlekçesine.

haifen / hâifen / خائفا

 • Korkarak, korkakçasına.
 • Korkarak. (Arapça)

hail / hâil / هائل

 • Korku ve dehşet veren.
 • Korkunç. (Arapça)

halic / halîc / خليج

 • Körfez. (Arapça)

hami / hâmî / حَام۪ي

 • Koruyucu.
 • Koruyucu.

hamisiz / hâmisiz

 • Koruyucusuz.

harak

 • Korkudan veya utanmaktan dolayı dehşet içinde kalmak.

hars

 • Koruma. Muhafaza etmek. Hırz mânasınadır.

haşin

 • Korkak, korkan.

haşyet / خشيت

 • Korku ve dehşet.
 • Korku, ürperti.
 • Korkma. (Arapça)

haşyetengiz / خشيت انگيز

 • Korku salan, korkunç. (Arapça - Farsça)

hatarnak / hatarnâk

 • Korkunç, korkulu, tehlikeli. (Farsça)

havf / خوف / خَوْفْ

 • Korku, korkutmak.
 • Korku.
 • Korku, korkma.
 • Korku.
 • Korku.
 • Korku. (Arapça)
 • Havf eylemek: Korkmak. (Arapça)
 • Korku.

havf eden

 • Korkan.

havf etmek

 • Korkmak.

havf ve reca / havf ve recâ

 • Korku ve ümit.
 • Korku ve ümid. (Hem yaşama ümidi, hem de ölüm korkusu. Yahut, affedilmesi ümidi veya cehenneme gitmek korkusu.)
 • Korku ve ümit.

havfnak / havfnâk / خوفناک

 • Korkulu, korkutan, korkunç. (Farsça)
 • Korkulu. (Arapça - Farsça)

hayal-i hail / hayal-i hâil

 • Korku ve dehşet veren hayal.

haymume

 • Korkaklık, cübün.

hazir

 • Korkan, korkak,

hebit

 • Korkak kimse.

hevl / هول / هَوْلْ

 • Korku. (Arapça)
 • Korkma, korku.

hevl-aver / hevl-âver

 • Korkunç, korku getiren, korku veren. (Farsça)

hevl-engiz

 • Korkunç korkulu. (Farsça)

hevl-nak / hevl-nâk

 • Korkulu, korkunç. (Farsça)

hevlnak / hevlnâk / هولناک

 • Korkunç. (Arapça - Farsça)

heybet / هَيْبَتْ

 • Korku ve hürmet hissini uyandırma.

heybub

 • Korkak.

heyra'

 • Korkak, ahmak kimse.

heyula / heyûla

 • Korkutucu hayâl, felsefede eşyanın aslı kabul edilen şey.

hıfz / حفظ / حِفْظْ

 • Koruma, muhafaza etme.
 • Koruma.
 • Koruma.

hıfz eyle

 • Koru.

hıfz u himaye

 • Koruma ve esirgeme.

hıfzetmek

 • Korumak.

himaye / himâye / حمایه / حِمَايَه

 • Koruma. Korunma. Muzır şeylerden muhafaza etme.
 • Koruma.
 • Koruma, esirgeme. (Arapça)
 • Koruma.

himaye eden

 • Koruyan.

himaye etme

 • Koruma.

himaye etmek

 • Korumak.

himayegerde / himâyegerde

 • Korunmuş.

himayet / himâyet / حِمَايَتْ

 • Koruma.
 • Koruma.
 • Koruma.

himayet damarı

 • Koruma mizacı, huyu.

himayetçi

 • Koruyucu.

himayetkar / himayetkâr / himâyetkâr

 • Koruyucu.
 • Koruyucu.

himayetkarane / himayetkârâne

 • Korurcasına.

hiras / hirâs / هراس

 • Korku. Şaşırıp bozulmak, ürküp çekinmek. (Farsça)
 • Korku. (Farsça)

hirasan

 • Korkak, ürkek, korkan, çekinen. (Farsça)

hirdebe

 • Korkak, ihtiyar, yaşlı kimse.

hırz

 • Koruma, saklama.

hiss-i havf

 • Korku damarı, duygusu.

hıyfet

 • Korku. Gizlilik ve havf.

huşu / huşû

 • Korkuyla karışık sevgiden gelen edepli hal.

hüyu'

 • Korkaklık.

i'ma

 • Kör etme, âmâ yapma.

iad

 • Korkutmak, tehdit etmek. Vaidde bulunmak.

ical

 • Korkutmak.

id'ad

 • Korkutmak.

idhaş

 • Korkutma, dehşet verme, dehşetlendirme.

ıhafe

 • Korkutmak.

ihafe / ihâfe

 • Korkutmak. Havf ettirmek.
 • Korkutma.
 • Korkutma.

ihtirasi / ihtirasî

 • Korunma, muhafaza olunma, kendini gözetme.

ihtirazen

 • Korunarak, sakınarak, muhafaza olunarak.

ihtiyal

 • Korkma, havfetme.

inhisaf-ı ayn

 • Kör olma.

inzar / inzâr

 • Korkutmak, sakındırmak.
 • Korkutma.

istihsan

 • Korunma.

istirhab

 • Korkutma veya korkutulma.

itaat-i amya / itaat-i amyâ

 • Körü körüne itaat; bilinçsiz ve şuursuz bir şekilde itaat etme.

ittika

 • Korkup sakınma.

ka'ka'

 • Korkak, zayıf kişi.

kabus / kâbus

 • Korkulu rüya.

kefeteyn-i havf u reca / كَفَتَيْنِ خَوْفُ و رَجَا

 • Korku ve ümit kefeleri.

kehb

 • Koruk.

keşni

 • Koruluk, orman. (Farsça)

keu'

 • Korkak olmak.

kilaet

 • Korumak. Gözlemek. Muhafaza.

kırn

 • Korkak.

körhane / körhâne

 • Körlerin kaldığı yer.

külhan

 • Kor hâlinde yanan ateş.

kur / kûr / كور

 • Kör. (Farsça)

kurane / kûrâne

 • Körcesine. (Farsça)

kuri / kûrî / كوری

 • Körlük, âmâlık. (Farsça)
 • Körlük. (Farsça)

kuyud-u ihtiraziye

 • Koruyucu tedbirler, bazı hakları kullanabilme şartları, çekince şartları.

kuyud-u ihtiraziyye

 • Korunmak için ilerisine âid tedbir kayıtları. Bazı hakları kullanabilme şartı.

la'

 • Korkak.

levh-ül-mahfuz / levh-ül-mahfûz

 • Korunmuş levha; Allahü teâlânın takdir ettiği her şeyin yazılı bulunduğu, nasıl olduğu bizce bilinmeyen ve her türlü te'sirden korunmuş levha.

mahafet

 • Korku. Korkmak.

mahfaza / مَحْفَظَه

 • Koruma kılıfı.
 • Koryucu kap.
 • Koruyucu kap.

mahfuz / mahfûz / محفوظ

 • Korunmuş.
 • Korunmuş.
 • Korunmuş, saklanmış. (Arapça)

mahfuziyet / mahfûziyet

 • Korunmuşluk.
 • Korunurluk.

mahmi

 • Korunan, himaye gören. Hıfzolan.

mahuf / mahûf

 • Korkulu. Tehlikeli.
 • Korkulu.
 • Korkutan, tehlikeli.

makam-ı terhib ve tehdit

 • Korkutma ve tehdit makamı.

masun / masûn / mâsûn / مصون / مَصُونْ

 • Korunan, saklanan.
 • Korunan.
 • Korunmuş, saklanmış. (Arapça)
 • Masûn kalmak: Korunmak, zarar gelmemek. (Arapça)
 • Korunan.

masuniyet / mâsûniyet

 • Korunurluk.

mehafet / mehâfet

 • Korku.

mehavif

 • Korkulu yerler.

mehbut / mehbût

 • Korkudan şaşırmış. Hayret ve korkuya kapılmış.
 • Korkudan şaşıran.

mehib / mehîb

 • Korkulan.

mehil / mehîl

 • Korkulu yer. Korkunç ve tehlikeli yer.

melaike-i sıyanet / melâike-i sıyanet

 • Koruyucu melekler.

melek-i sıyanet / melek-i sıyânet / مَلَكِ صِيَانَتْ

 • Koruyucu melek.
 • Koruyucu melek.

mest-i harab / mest-i harâb / مست خراب

 • Körkütük sarhoş. (Farsça - Arapça)
 • Mest-i harâb olmak: Körkütük sarhoş olmak. (Farsça - Arapça)

mevt-i hail / mevt-i hâil

 • Korkunç ölüm.

mia-i a'ver / miâ-i a'ver

 • Körbağırsak.

müdhiş

 • Korkunç.

müdhişe

 • Korkunç, ürküten, ürkütücü.

müfşil

 • Korkutucu, korkutan.

muhaba

 • Korku, perva, havf, çekingenlik.

muhafaza / muhâfaza / محافظه / مُحَافَظَه

 • Koruma.
 • Koruma.
 • Koruma.
 • Koruma. (Arapça)
 • Muhafaza etmek: Korumak, saklamak. (Arapça)
 • Muhafaza olunmak: Korunmak, saklanmak. (Arapça)
 • Koruma.

muhafaza eden

 • Koruyan, saklayan.

muhafaza edilen

 • Korunan.

muhafaza edilme

 • Korunma.

muhafaza etme

 • Koruma.

muhafaza etmek

 • Korumak, saklamak.

muhafazakar / muhafazakâr

 • Koruyucu.
 • Koruyucu.

muhafız / muhâfız / محافظ

 • Koruma, bekçi.
 • Koruyan.
 • Koruyucu. (Arapça)

muhafızlık

 • Korumalık.

muhatara / muhâtara

 • Korkulu durum.

muhavvef

 • Korkulu. Korkutulmuş.
 • Korkulu.

muhavvif

 • Korkutan. Korkutucu.
 • Korkutan.

muhazzil

 • Korkutucu.

müheddid

 • Korkutan, tehdid eden.

mühevvil

 • Korkunç. Heybetli. Azîm, çok büyük.
 • Korkunç.

müheymin

 • Koruyan.

müheyyib

 • Korku veren. Heybetli.

muhiş / mûhiş / موحش

 • Korkutan, korku veren.
 • Korkutucu, dehşet verici.
 • Korkutan.
 • Korkunç, korkutucu. (Arapça)

münzir

 • Korkutan, sakındıran.

mürehheb

 • Korkutulmuş, terhib edilmiş.

mürehhib

 • Korkutan, terhib eden.

mürehhibane / mürehhibâne

 • Korkuturcasına. (Farsça)

mürizza

 • Köremez dedikleri taam ki süt ve yoğurt ile yapılır.

mürta'ıb

 • Korkan, korkak.

müstecir

 • Korunma dileyen.

müsterhib

 • Korkutan, istirhab eden.

mütehami

 • Korunan, sakınan, kendini himaye eden.

müteharriz

 • Korunan, sakınan.

mütehaşşi

 • Korkan, irkilen. Hürmet ile korkup çekinen.

mütehavvif

 • Korkan. Korkak.
 • Korkan.

mütehavvifane / mütehavvifâne

 • Korkarak, havfederek, korkarcasına. (Farsça)

mütevahhişane / mütevahhişâne

 • Korkarak, ürkerek, tevahhuş ederek. (Farsça)

muvahhiş / موحش / مُوَحِّشْ

 • Korkutucu, vahşet verici.
 • Korkutup ürküten.
 • Korkutucu. (Arapça)
 • Korkutan, ruha yalnızlık hissi veren.

müzaheret / müzâheret

 • Koruma, yardım.

müzahir / müzâhir

 • Koruyan, yardımcı.

na-binayi / na-binayî

 • Körlük, a'mâlık. (Farsça)

nabina / nâbîna / نابينا

 • Kör. (Farsça)

nahib

 • Korkak, cebin.

namerd / nâmerd

 • Korkak, alçak.

naperva / nâpervâ / ناپروا

 • Korkusuz, pervasız. (Farsça)

nezare

 • Korkutmak.

nezir / nezîr

 • Korkutan, cezayı haber veren.
 • Korkutan, adak.

nizar

 • Korkutup, uygunsuz şeylerden vazgeçirmek için söylenilen söz.

nüzur

 • Korkutmak.

perva / pervâ / پَرْوَا

 • Korku.
 • Korku.

pervasız / pervâsız

 • Korkusuz.
 • Korkusuz.

pervasızca

 • Korkmadan, çekinmeden.

perver

 • Koruyan, besleyen, seven.

pür-bim

 • Korkmuş. (Farsça)

ra'd-ı kasıf

 • Korkunç gök gürültüsü.

ra'did

 • Korkak.

rehb

 • Korku. Havf.

rehbeten

 • Korkup çekinerek, çekingenlikle.

ricl-ül bahr

 • Körfez.

sahabetkar / sahabetkâr

 • Koruyan, sahib çıkan, arka olan. (Farsça)

savn

 • Koruma, muhafaza, sıyanet.

saye / sâye

 • Koruma.
 • Koruma.

saye-hah

 • Koruma ve himaye isteyen.

sayeban

 • Koruyan, gölgelik.

şefak

 • Korku, havf.

şehm

 • Korku.

sehm / سهم

 • Korkunç. (Farsça)

sehm-gin

 • Korkunç, korkulu. (Farsça)

sehm-nak / sehm-nâk

 • Korkunç, korkulu. (Farsça)

sehmgin / sehmgîn / سهمگين

 • Korkunç. (Farsça)

sehmnak / sehmnâk / سهمناک

 • Korkunç. (Farsça)

siper

 • Korunak.

sıyanet

 • Koruma veya korunma. Himaye veya muhafaza.
 • Koruma, muhafaza.

siyanet

 • Koruma, muhafaza, hıfz.
 • Koruma.

sıyanet / sıyânet / صيانت / صِيَانَتْ

 • Koruma. (Arapça)
 • Koruma.

sıyanet etmek / sıyânet etmek

 • Korumak.

taammi

 • Kör olma. Görmez hale gelme.

tahaffuz / تَحَفَّظْ

 • Korunmak, sakınmak.
 • Korunma.
 • Korunma.

tahaffuz etme

 • Korunma.

tahaffuz etmek

 • Korunmak.

tahaffuzi / tahaffuzî

 • Korunma ile ilgili.

tahaffuzkar / tahaffuzkâr

 • Korunan, sakınan. Kendisini muhafaza eden. (Farsça)

tahavvuf

 • Korkma.

tahavvüf / تَخَوُّفْ

 • Korkuya düşme, korkma.
 • Korkma.
 • Korkma.

taht-ı hıfz ve muhafaza

 • Koruma altına alıp kollama, kaydetme.

tahvif

 • Korku vermek. Ürkütmek. Korkutmak.
 • Korkutma.
 • Korkutma.

tahvifen

 • Korkutarak.

tahzir

 • Korkutmak.

tav'id

 • Korkutmak.

tedehhüş

 • Korkma, ürperme.

tedhiş

 • Korkutma.
 • Korkutma. Dehşete düşürme. Ürkütme.

tefvih

 • Korkutmak.

tehdiden

 • Korkutarak, tehdit ederek.

tehdit

 • Korkutma.

tehevvür

 • Korkusuzca, sonunu düşünmeden âniden karar verme.

tehlike

 • Korkulan durum.

tehvil

 • Korkutma.

tencir

 • Korkutmak.

ter'ib / ter'îb / ترعيب

 • Korkutma. (Arapça)

terehhüb

 • Korku içinde olarak Allah'a sağlam kulluk etmek.

teres / تَرَسْ

 • Korkak.

terevvu'

 • Korkma.

terhib / terhîb

 • Korkutmak. Fazla korkutmak.
 • Korkutma.
 • Korkutma.

terhib etmek

 • Korkutmak.

terhiben

 • Korkutmak suretiyle, korkutarak.

ters / ترس

 • Korku. (Farsça)
 • Korku. (Farsça)

tersan / tersân / ترسان

 • Korkak, korkan. (Farsça)
 • Korku ile, korkarak. (Farsça)

tersengiz / tersengîz / ترس انگيز

 • Korkunç, korku salan. (Farsça)

tersnak / tersnâk / ترسناک

 • Korkak, korkan. (Farsça)
 • Korkunç. (Farsça)

tesadüf-ü a'ma / tesadüf-ü a'mâ

 • Kör raslantı.

tesadüf-ü amya / tesadüf-ü amyâ

 • Kör tesadüf.

tese'sü'

 • Korkmak.

tevahhuş / توحش / تَوَحُّشْ

 • Korkma, ürkme.
 • Korkmak, ürkmek.
 • Korku, korkma. (Arapça)
 • Korku ve yalnızlık duyma.

tevahhuş etme

 • Korkma, ürkme.

tevahhuş etmek

 • Korkmak, ürkmek.

tezvi'

 • Korkutmak.

üskun

 • Koruk halinde hurma salkımı.

vahamet / vahâmet / وخامت

 • Korkunçluk, vehamet, tehlikeli durum. (Arapça)

vahim / vahîm / وخيم

 • Korku ve dehşet verici.
 • Korkutucu, tehlikeli.
 • Korkunç. (Arapça)

vahşet-aver / vahşet-âver

 • Korku veren, ürküten. (Farsça)

vahşet-engiz

 • Korkulu. (Farsça)

vahşet-gah / vahşet-gâh

 • Korku yeri. Issız yer. (Farsça)

vahşet-nak / vahşet-nâk

 • Korku veren yer. Issız ve korkulu yer. (Farsça)

vahşetabad / vahşetâbâd

 • Korku veren yabani yer.

vahşetengiz / vahşetengîz / وحشت انگيز

 • Korkunç, ürkütücü.
 • Korkunç, korku salan. (Arapça - Farsça)

vahşetgah / vahşetgâh

 • Korkutucu yer.

vekvak

 • Korkak kimse.

ver'a

 • Korkaklık, havf.

vikaye / vikâye / وقایه

 • Koruma.
 • Koruma.
 • Koruma, koruyuculuk, sahip olma, arka çıkma, kayırma.
 • Koruma. (Arapça)
 • Vikâye etmek: Korumak, esirgemek, kayırmak. (Arapça)

vikaye etmek

 • Korumak, arka çıkmak.

vüru'

 • Korkaklık.

yenhub

 • Korkak.

zeur

 • Korkak kimse.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın