LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kopa ifadesini içeren 84 kelime bulundu...

berkende

 • Koparılmış, sökülmüş, kökünden çıkarılıp atılmış. (Farsça)

beyhuşt

 • Kökünden çıkarılmış, dibinden koparılmış olan şey. (Farsça)

calife

 • Deri ile eti birlikte koparan yara.

cebbar / cebbâr / جبار

 • Zorba. (Arapça)
 • Güçlü. (Arapça)
 • Tanrı. (Arapça)
 • Tuttuğunu koparan, becerikli. (Arapça)

cebbari / cebbârî / جباری

 • Zorbalık. (Arapça - Farsça)
 • Beceriklilik, tuttuğunu koparma. (Arapça - Farsça)

cef'

 • Kenara çerçöp atmak.
 • Zâyi ve bâtıl olmak.
 • Koparmak.
 • Bir kabı eğip içindekini dökmek.

ceni / cenî

 • Devşirilmiş, koparılmış olan. Meyve toplanması ve alınması.

cerrar / cerrâr

 • Tedirgin edici davranışlarla para koparan.

cess

 • Koparmak.
 • Bal mumu.
 • İçinde arının kanadı ve gövdesi karışmış olan şey.

cevh

 • Akmak.
 • Koparmak.

engihte

 • Yükseltilmiş, karıştırılmış, oynatılmış, koparılmış. (Farsça)

engiz

 • Koparan, karıştıran, tahrib eden. (Farsça)
 • "Koparan, veren" mânâsında son ek.

ezz

 • Depretmek ve koparmak.
 • Kandırmak, aldatmak.

fe'v

 • Yarmak.
 • Koparmak.
 • İki dağ aralığı.

fekk-i rabıta / fekk-i râbıta

 • Alâkayı kesme. Bağı koparma.

fesad-engiz

 • Fesad koparan. Fesad çıkaran. Karışıklık çıkaran.

fettan / فتان

 • İşveli, oynak, cilveli. (Arapça)
 • Fitne koparan. (Arapça)

fitne-cihan

 • Fitne koparan, fesat karıştıran, bozgunculuk yapan. (Farsça)

gubar-aver / gubâr-âver

 • Toz götüren. Tozkoparan.

hala'

 • Koparmak.
 • Pişmiş et.

hashas

 • Koparılmış olmak.

hashase

 • Kandırmak.
 • Koparmak.
 • Çok fazla deprenmek.

hazd

 • Ağaçtan diken koparmak.
 • Ağacın kabuğunu soymak.
 • Çok hızlı ve şiddetle yemek yemek.

huleb

 • Bozrak bir ot ki, yer üzerine yayılır, sapı olmaz; yaprağını koparsalar sütü akar ve ekseriyâ geyik yer.

iab

 • Kökünden koparmak.

icfa'

 • Koparmak.

ictisas

 • Ağacı kökünden çekip koparmak.

iczab

 • Koparmak.

ihtila'

 • Tenha yere veya halvete çekilme.
 • Taze ot koparma, biçme.

iktila'

 • Kapıp alma, koparma.

iktisas

 • Çekip koparma veya koparılma.

iktita'

 • Almak. Bir şeyin bir kısmını koparıp almak.

inkıla'

 • (Kal'. den) (Ağaç) kökünden koparılma.

intiza'

 • Koparıp alma, çekip koparma.

inziac

 • Yerinden koparma, sökülme.
 • Tas: Allah'a tam teveccüh ederek dünyevî emelleri bırakmak.

isare

 • Koparmak, kaldırmak.
 • Tozu havaya kaldırmak.

israfil aleyhisselam / isrâfil aleyhisselâm

 • Dört büyük melekten biri. Kıyâmet kopacağı vakit sûr denilen boruya üfürmekle vazîfeli olan melek.

ıstılam

 • Kesme, koparma.

istisal

 • (Asl. dan) Kökten koparıp çıkarmak.
 • Tıb: Bedenden kesilmesi veya koparılması istenen bir parçayı, uru kökünden koparmak.

iz'ac

 • Rahatsız etmek. Bunaltmak.
 • Yerinden koparıp ayırmak.

ıztılam

 • Koparmak. Kat'etmek, kesmek.

ka'f

 • (Çoğulu: Kıâf) Ayağı sert olarak basmak.
 • Ayak ile toprağı yerinden koparıp küremek.
 • Kap içindeki suyun tamamını içmek.
 • Koparmak.

ka'r

 • Derinlik. Dip. Her şeyin dibi. Nihâyet.
 • Yemeği dipten yemek.
 • Çalmak. koparmak.

kabr hayatı / kabr hayâtı

 • İnsanın ölüp kabre konmasından, kıyâmet koparak, mahlûkların diriltilmelerine kadar geçen zaman.

kal' / قلع

 • Birşeyi kökünden koparıp atma.
 • Koparma, koparılma, sökme, sökülme, çıkarılma, temelinden çekip atma.
 • Bir şeyi kökünden çekip koparmak.
 • Kendisinden iyi kalay çıkan maden.
 • Azletmek. Bir tarafa ayırmak.
 • Koparma.
 • Koparma, sökme. (Arapça)

kaşt

 • Deri yüzmek.
 • Açmak.
 • Koparmak.

ken

 • "Kazan, kazıcı, koparan, yıkan, söken." anlamlarına gelir ve kelimelere katılır. Meselâ: (Kuh-ken: Dağ deviren, tünel açan) gibi. (Farsça)

keşt

 • Soymak.
 • Keşfetmek.
 • Fazlalığı kesmek. Koparmak.
 • Açmak. Deriyi yüzmek.
 • Yüzden perdeyi kaldırmak.

kulaa

 • Suyu emip yarılmış ve yerden koparılmış balçık.
 • Büyük taş.

lale

 • Lâle denen meşhur çiçek.
 • Vaktiyle suçluların ve delilerin boynuna takılan halka.
 • İncir koparmak için ucu çatallı değnek.

menzu'

 • (Nez. den) Nez olunmuş, koparılmış.

meth

 • Yerinden koparmak ve çıkarmak.
 • Cima. Tohum bırakmak için çekirgenin kuyruğunu yere sokması.
 • Vurmak ve uzaklaştırmak.

müdahin

 • Dalkavuk. Yüze gülen. Birisini yalandan yüzüne karşı medheden. Menfaat koparmak için dostluk eden.

mugbir

 • Gücenmiş. İğbirar sahibi.
 • Toz koparan.

muktela'

 • (Kal'. den) Kökünden koparılmış. Kökünden koparan.

mukteli'

 • (Kal'. den) Kökünden koparan.

müntezi'

 • (Nez'. den) Yerinden çekip koparan. Bir şeyi söken.

müntif

 • (Netf. den) Kılları döken. Koparan, çeken.

müsir

 • Koparan, kaldıran.

müste'sal

 • (İstisal. dan) Kökünden koparılmış.
 • Ele geçirilmiş.

müste'sil

 • (İstisal. dan) Kökünden koparan.
 • Ele geçiren.

naziat

 • Hz. Azrâil'in (A.S.) avenesi olan bir taife melâike ki; şerli ve kötü ruhlu insanların canlarını şiddetle alırlar.
 • Nez'edenler. Çekip koparanlar.

nefhat-ül-fer'

 • İsrâfil aleyhisselâmın, kıyâmetin kopacağına yakın, nasıl olduğu bizce bilinmeyen sûr'a birinci defâ üflemesi.

neth

 • Koparmak.
 • Çıkarmak.

nevbüride

 • Yeni koparılmış, yeni kesilmiş. (Farsça)

nevvah

 • Ağlayan, çığlık koparan.

nez' / نزع

 • Çekip koparmak, ayırmak.
 • Can çekişmek.
 • Çekip almak. Kuyudan kovayı çekip çıkarmak.
 • Saymak.
 • Kaldırmak, yok etmek.
 • Can çekişme. (Arapça)
 • Sökme, koparma, zorla alma. (Arapça)
 • Nez' eylemek: Ayırmak, çekip atmak, sökmek, koparmak. (Arapça)

rezn

 • Koparmak.

şa'r

 • (Çoğulu: Şüur-Eşâr) Kıl. Saç.
 • Ateş yakmak.
 • Cenk koparmak, kavga çıkarmak.

safa-engiz

 • Safa koparan. Neşe, sevinç yapan.

şebb

 • Meşhur taş.
 • Ateş yakmak.
 • Cenk koparmak, kavga çıkarmak.

şiken

 • (Şikesten mastarından) Kıvrım, büküm. (Farsça)
 • Koparan, parçalayan mânâsında birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Haysiyet-şiken : f. Haysiyet kıran. (Farsça)
 • "Koparan, kıran" mânâsında son ek.

sur / sûr

 • Kıyâmet kopacağı zaman, dört büyük melekten biri olan İsrâfil aleyhisselâmın üfleyeceği, nasıl olduğu bilinmiyen boru.

taharruk

 • Yırtılma. Koparılma. Sökülme. Yarılma.

tahli'

 • (Hal'. dan) Söküp çıkarmak. Koparmak.
 • Tahttan indirmek.

tahriş

 • Aldatıp kandırmak.
 • Koparmak.

tahriz

 • (Çoğulu: Tahrizât) (Hırz. dan) Kışkırtma, kışkırtılma.
 • Kandırmak.
 • Koparmak.

takli'

 • (Kal'. den) Yarmak.
 • Mübalâğa ile koparmak. Kökünden söküp koparmak.

takvib

 • Bir şeyi yerinden çekip koparma.
 • Yeri kazma.

tekemmü'

 • Mantar koparmak.

teveyyül

 • (Çoğulu: Teveyyülât) Vâveylâ etme. Çığlık koparma.

velvele-engiz

 • Gürültü koparan, gürültü çıkaran. (Farsça)

za'c

 • Koparmak.

zabit / zâbit

 • (Çoğulu: Zâbitân) Askere kumanda eden rütbeli asker.
 • Kuvvetli, yavuz.
 • Zabteden. Başkalarını zabtedip idare etmeğe memur olan.
 • Subay.
 • Mc: Dediğini yaptıran, tuttuğunu koparan kimse.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın