LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kom kelimesini içeren 37 kelime bulundu...

afire

 • Komşusuna bir şey vermeyen kadın.

car / câr / جار

 • Komşu. (Arapça)

ciret

 • Komşuluk.

civariyyet

 • Komşuluk, yakınlık, aynı civarda oluş.

dellal / dellâl / دلال

 • Komisyoncu, tellal. (Arapça)

engişt

 • Kömür. (Farsça)

fahham

 • Kömürcü.

fahm

 • Kömür, karbon.
 • Kömür.

fehim / fehîm

 • Kömür.

fermandih / فرمان ده

 • Komutan. (Farsça)

gaşyet-i mevt

 • Koma hali.

hem-guşe

 • Komşu. (Farsça)

hemcivar / hemcivâr / هم جوار

 • Komşu. (Farsça - Arapça)

hemsaye / hemsâye / همسایه

 • Komşu. (Farsça)

iştirakiyye / iştirâkiyye / اشتراكيه

 • Komünistlerin bir nazariyesi olan sosyalistlik.
 • Komünizm. (Arapça)

iştirakiyyun

 • Komünist sosyalistler.

jügal

 • Kömür. Maden kömürü. (Farsça)

kaid / kâid / قائد

 • Komutan. (Arapça)

kızıl tehlike

 • Komünizm.

komünist

 • Komünizm akımını benimseyen kişi.

komünist komitesi

 • Komünizmi yaymak için oluşturulan gizli birlik.

komünizm

 • Komünizm (Latince kökenli communis - ortak, evrensel); üretim araçlarının ortak mülkiyeti üzerine kurulu sınıfsız, parasız ve devletsiz bir toplumsal düzen ve bu düzenin kurulmasını amaçlayan toplumsal, siyasi ve ekonomik bir ideoloji ve harekettir. (Fransızca)

kumandan

 • Komutan.
 • Komutan.

kura-yı mütecavire / kurâ-yı mütecâvire

 • Komşu köyler.

mefhum

 • Kömürleşmiş olan.

mizah / mizâh

 • Komedi, gülmece.

mücaveret / mücâveret

 • Komşuluk.
 • Komşuluk, yakınlık.

mücavir / mücâvir / مجاور

 • Komşu, yakın.
 • Komşu. Memleketini ve yurdunu terk ederek, zamânını Haremeyn-i şerîfeynde yâni Mekke-i mükerremedeki Mescid-i Harâm'da ve Medîne-i münevverede ise Mescid-i Nebî'de (Peygamber efendimizin mescidinde) ibâdetle geçiren kimse.
 • Komşu. (Arapça)

müfehham

 • Kömürleşmiş. Kömür halini almış.

serasker

 • Komutan.

serdar / serdâr

 • Komutan.

simsar / simsâr / سمسار

 • Komisyoncu. (Arapça)

simsariyye / simsâriyye / سمساریه

 • Komisyon ücreti. (Arapça)

tecavür

 • Komşu olma.

tefahhum

 • Kömürleşme. Kömür hâline gelme.

tefhim

 • Kömürleştirme.

yaver / yâver

 • Komutanların yanında bulunan ve onların emirlerini yazmakla ve gerektiğinde yerine ulaştırmakla görevli subay.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR