LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Koşu ifadesini içeren 37 kelime bulundu...

adiyat / âdiyât

 • (Adiv. den ism-i faildir) Hızla koşmak, seyirtmek. (At, deve v.s. koşanların hepsine ıtlak olunabilir.)
 • Mc: Düşmanlık, zulüm.
 • Dâima muharebeye koşup hücum eden cemaat.
 • Uzaklık. (Kamus)

atletizm

 • yun. Çeviklik, atiklik, kuvvet gibi beden kabiliyetlerini inkişaf ettirmeğe yarayan ve koşu, atlama, ağırlık kaldırma ve atma gibi, tek başına yapılan bedeni çalışmalar.

bad-süvar

 • Koşu atı, hızlı yürüyen at. (Farsça)
 • Hızlı giden atlı. (Farsça)

ceylan

 • Geyik çeşidinden küçük, ince bacaklı, pek hafif ve çok koşucu bir kara hayvanı, gazâl.

dabh

 • Atların koşu esnasındaki nefeslerinin sesleridir ki, sahil denilen kişnemek değil, yemi ve sahibini gördüğü zaman yaptığı gibi hamhame denilen sesi de değil; hızlı nefes sesi olan bir harıltı ve hohlamadır. Denilmiştir ki: Dabh, bir at ve bir de köpek koşarken olur.

ecir-i müşterek / ecîr-i müşterek

 • Serbest işçi. Kirâlıyanından (işvereninden) başkasına çalışmaması şartı koşulmamış hamal, terzi, saatçi gibi işçi.

esbriz

 • (Esb-riz) At koşusu. (Farsça)
 • Savaş meydanı. (Farsça)

eşvat

 • (Tekili: Şavt) Sıçrayışlar, zıplamalar, koşmalar, koşuşmalar.
 • Kâbe-i Muazzama'yı yedi defa tavaf etme, etrafını dolaşma.

ibsi'rar

 • At yarışlarında koşuşma.

iklim / iklîm / اقليم

 • Ülke, yer, diyar. (Arapça)
 • Coğrâfî yaşam koşulları. (Arapça)

maraton

 • yun. Kırk kilometreden uzun bir yolda mukavemet için yapılan hız koşusu.

mecbur / mecbûr / مجبور

 • Zorunlu. (Arapça)
 • Zora koşulmuş. (Arapça)

meşrut / meşrût / مشروط / مَشْرُوطْ

 • Koşullu. (Arapça)
 • Meşrut olunmak: Şart koşulmak. (Arapça)
 • Kendisine şart koşulan.

mey'a

 • (Mey'at) Yiğitlik başlangıcı.
 • Atı koşuya alıştırmak.
 • Erimiş sıvı madde.
 • Yere dökülen bir sıvının akıp gitmesi.
 • Bir şeyin ilk zamanı. Tâzelik vakti.

mezamir

 • (Tekili: Mızmar) Koşu meydanları.

mızmar

 • (Çoğulu: Mezâmir) Koşu meydanı. Yarışma sahası.

mütehaşşid

 • (Çoğulu: Mütehaşşidîn) Yardım için koşuşup toplanan, biriken, yığılan.

papure

 • İki çift öküz koşulan ağır bir cins saban. (Farsça)

puyeger

 • Koşucu. (Farsça)

puyende

 • Koşan. Seğirtici. Koşucu. (Farsça)

raht / رخت

 • Ev eşyası. (Farsça)
 • Koşum takımı. (Farsça)

şart / شرط

 • Koşul. (Arapça)
 • Yemin. (Arapça)
 • Durum. (Arapça)

şartiyyet / شرطيت

 • Koşulluluk. (Arapça)

şatır

 • (Şetaret. den) Neş'eli. Şen.
 • Çevik. Hizmete koşup, her işe hazır bulunan.
 • Vaktiyle vezirlerin yanında giden asker.

sebak

 • (Çoğulu: Esbâk) Ders.
 • Yarış.
 • Koşu yapanların aralarında koydukları ödül.

sebk

 • İleri geçme, ilerleme. Öne göçme.
 • Vâki olma.
 • Koşuda kazanan hayvan.

şerait / şerâit / شرائط

 • Koşullar. (Arapça)

şerita / şerîta / شریطه

 • Koşul. (Arapça)

şurut / şurût / شروط

 • Koşullar. (Arapça)

şürut / شروط

 • Koşullar. (Arapça)

taz / tâz / تاز

 • Koşma, koşuş. (Farsça)
 • Koşma, koşuşturma. (Farsça)

tazende

 • Koşucu. (Farsça)

tehalük

 • (Çoğulu: Tehâlükât) (Helâk. dan) İstekle atılma. Tehlikeye aldırış etmeden, birbirini çiğneyecek gibi koşuşma.

tekapu / tekâpu / تكاپو

 • Telaş, koşuşturma. (Farsça)
 • Dalkavukluk. (Farsça)

tekaver / tekâver

 • Koşucu, seğirtici. (Farsça)
 • Yorga yürüyüşlü at. (Farsça)

türktaz

 • Koşup saldırarak yağma etme. (Farsça)
 • Çapul, çapulcu. (Farsça)

yele

 • Kuvvetle saldıran. (Farsça)
 • Otlağa salınmış hayvan sürüsü. (Farsça)
 • Koşan, koşucu, seğirten. (Farsça)
 • Bazı hayvanların ensesindeki kıllar. (Farsça)