REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kiva ifadesini içeren 38 kelime bulundu...

acini / acinî

 • Hamur gibi yoğurulmuş, macun kıvamında.

acn

 • Yoğurma. Ma'cun kıvamına getirme.

ahsen-i mahluk / ahsen-i mahlûk

 • Yaratılmışların en güzeli, yaratılışı en kıvamda olan.

ahsen-i takvim / ahsen-i takvîm / اَحْسَنِ تَقْوِيمْ

 • İnsanın en güzel bir şekilde ve tam kıvamında yaratılmış olması.
 • En güzel kıvama koyma.
 • Cenab-ı Hakkın her şeyi kendisine lâyık en güzel kıvam, sıfat ve surette yaratması. İnsanın en yüksek ve câmi isti'dâd ve kabiliyetlerde ve en güzel surette yaratıldığı.
 • En güzel ve en iyi kıvamda en güzel biçimde.
 • En güzel kıvam, biçim verme.

ahsen-i takvim sureti / ahsen-i takvim sûreti

 • Yaratılışın tam kıvamı ve en güzel şekli.

dem

 • Kan, zaman, konu, kıvam.

fahr / فخر

 • Övünç, kıvanç. (Arapça)

hadd-i tam

 • Tam sınırında, derecesinde, kıvamında.

hüsn-ü takvim

 • En güzel şekil, en güzel kıvam.

iftihar / iftihâr / افتخار

 • Övünme, kıvanma.
 • Övünme, kıvanma, kıvanç. (Arapça)
 • İftihar etmek: Övünmek, gurur duymak. (Arapça)
 • İftihâr etmek: Övünmek, kıvanç duymak. (Arapça)

intiaz

 • Kuvvetlenme, kıvama gelme.
 • Kalkma.

inzac

 • İyice pişirip kıvamını buldurma.

kayıd

 • (Çoğulu: Kıvâd-Kâde-Kavâyid) Çekici, çeken.
 • Çavuş.
 • Koyunların önünde yürüyen "kösem" dedikleri koyun.

küvar

 • (Kivar) Petek, bal peteği, kiler. (Farsça)

küvve

 • (Çoğulu: Kivâ) Evin duvarına açılan delik. Pencere.

kuvvet-i kamile / kuvvet-i kâmile

 • Mükemmel güç, kıvam ve zirvesinde olan güç.

ma'cun / مَعْجُونْ

 • Hamur kıvamında şey.

maacin / maacîn

 • (Tekili: Ma'cun) Macunlar. Hamur kıvamındaki yoğurulmuş şeyler.

macun

 • Hamur kıvamındaki ilâç.
 • Hamur gibi yoğurulmuş şey.

magma

 • yun. Jeo: Yanardağlardan çıkan hamur kıvamındaki yoğun madde.

makam-ı ahsen-i takvim

 • Yaratılışın en güzel kıvamında olma derecesi.

miyane

 • Ara. (Farsça)
 • Orta, vasat. (Farsça)
 • Helva gibi bazı yemeklerin pişme kıvamı. (Farsça)
 • Ortaya serilen halı. (Farsça)
 • Gerdanlığın ortasındaki büyük inci. (Farsça)

mukavvim

 • Kıvama getiren. Biçimine koyan. Tesviye ve tanzim edici. Eğriyi doğrultucu.

murabba

 • Terbiye görmüş.
 • Kaynatıp kıvama geldikten sonra dondurulmuş.
 • Meyve suyu tatlısı. Reçel. Ezme.

murabbayat

 • (Tekili: Murabbâ) Kaynatılıp kıvamına getirildikten sonra dondurulmuş meyve suyu tatlıları.

na'z

 • Münteşir olmak, yayılmak.
 • Kıvama gelmek.

nadc

 • Kıvam. Büluğa erme. Pişme.

nadıc

 • (Çoğulu: Nevadıc) Olgunlaşmış, olmuş, kıvama gelmiş.

nazc

 • Olgunluk, olma, pişme, kıvam bulma. Yetişme.
 • Büluğa erme. Bâliğ olma.

nazıc

 • Olgun, pişmiş, kıvama gelmiş, yetişmiş.

nazic

 • Pişmiş, yetişmiş, olgunlaşmış, kıvamına ermiş.

nevazıc

 • (Tekili: Nâzıc) Kıvama gelmişler, olgunlaşmışlar.

şeref / شرف

 • Şeref. (Arapça)
 • Üstünlük. (Arapça)
 • Kıvanç. (Arapça)

sırr-ı ahsen-i takvim

 • İnsanın en güzel şekilde ve tam kıvamında yaratılmış olmasının sırrı.

takvim / takvîm / تَقْوِيمْ

 • Düzeltme. Doğrultma. Kıvamına koyma. Eğriyi doğru tutma.
 • Ta'dil etme.
 • Bir şeye kıymet tâyin eylemek.
 • Her gün güneşin doğuşu, batışı, ay ahkâmı ve süresi kaydedilmiş olan defter.
 • Günlük olaylardan bahseden gazete.
 • Kıvam, biçim verme.

takvim-i zişan / takvim-i zîşan

 • Yaratılışın tam kıvamında olan şan ve şeref sahibi bir varlık.

tavla

 • Hayvan bağlanan ahır. (San'at Ansiklopedisinde "Tavla" maddesi: "Hayvanların tavlanması yani istirahat edip çalışacak kıvama gelmesi, kuvvet ve tâkat kazanması için beslendiği yer." şeklinde tarif edilmiştir.)

yani'

 • Kıvama gelmiş, olmuş. Pişkin.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın