LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kirin ifadesini içeren 31 kelime bulundu...

devr

 • Bir şeyi elden ele aktarma. Vefât eden bir müslümanın sağlığında kılamadığı namaz, tutamadığı oruç ve veremediği zekât gibi borçlardan kurtulması için birkaç fakirin kendilerine ölünün vasî veya velîsi tarafından verilen fidyeyi alıp, gönül rızâsıyla tekrar geri vermek sûretiyle yapılan muâmele.

dıkak

 • Herşeyin ufalmışı, incesi, kırıntısı.
 • Şirden adı verilen bağırsak.

elmas-rize

 • Elmas kırıntısı, döküntüsü.

fidye

 • Herhangi bir farzından birini yerine getirmeye gücü olmayan bir kimsenin Cenâb-ı Hak'tan özür dilemek kasdı ile, verdiği para veya sadaka.
 • Esir veya kölelikten kurtulmak için verilen para.
 • Fık: Fakirin sabahlı akşamlı bir günlük yiyeceği.

hakir kalb / hakîr kalb

 • Bir tevazu ifadesi olarak, bu fakirin ehemmiyetsiz, kıymetsiz kalbi mânâsında kullanılan bir deyim.

haş

 • Süprüntü, kırıntı, döküntü. (Farsça)
 • Kızgınlık, hiddet. (Farsça)

haşim

 • Kuru ekmek kırıntısı doğruyan. Ezen, yaran, kıran, parçalayan.

hibek

 • (Çoğulu: Hubük) Rüzgârın lâtif estiği zaman denizde veya kumda meydana getirdiği yol yol kırıntılar ve dalgacıklar. Saçların kıvırcıklığından hâsıl olan dalgalanmalar. Kelimenin aslı olan "habk" sıkı bağlayıp muhkem kılmak; ve kumaşı sıkı, sağlam ve üzerinde san'at eseri zahir olacak vecihle güzel b

hurde

 • Değersiz şey, kırıntı.
 • Bir şeyin küçüğü, ufağı. (Farsça)
 • Ufak şey, ufak parça. Ufak ve kırıntıdan ibaret olan. (Farsça)
 • Pek ince ve küçük. (Farsça)

husale

 • Kırıntı, ufalanmış şey.

hutam / hutâm

 • Kuru cisim kırıntısı.
 • Yumurta kabuğu.
 • Çerçöp.

izabe-i nuhas / izâbe-i nuhas

 • Bakırın eritilmesi.

izabe-i nühas

 • Bakırın eritilmesi.

kuraze / kurâze / قراضه

 • Altun ve gümüş kırıntısı.
 • Kumaş parçaları.
 • Kırıntı, döküntü. (Arapça)

kutaa

 • Bir şeyin kesintisi ve kırıntısı.

mütevakkır

 • (Çoğulu: Mütevakkırîn) (Vakar. dan) Onurlanan, vakarlanan.

muzaga

 • Çiğnenen lokmadan ağızda kalan kırıntılar.

neşefe

 • (Çoğulu: Nüşüf) Ayağın kirini temizlemede kullanılan taş.

pervaze

 • Kır gezisi için hazırlanan yemek. (Farsça)
 • Altun ve gümüş yaprakların kırıntısı. (Farsça)

reft

 • Bir şeyi ufalıyarak kırıntı hâline getirme. Bir şeyi ufalama.

rize

 • Döküntü, kırıntı. Ufak parça. (Farsça)

rizeçin

 • Kırıntı ve döküntü toplayan. (Farsça)

rizehar / rizehâr

 • Kırıntı ve döküntü yiyen. (Farsça)

rizehor

 • Kırıntı, döküntü yiyen. (Farsça)

sehale

 • Altın, gümüş gibi değerli maddelerin kırıntıları.

sukata

 • Kırıntı, döküntü, artık.

sukataçin

 • Kırıntı, döküntü toplayan. Artık toplayan. (Farsça)

sukatahar / sukatahâr

 • Kırıntı, artık yiyen. (Farsça)

teleccün

 • Bir nesneyi ovalayıp kirini gidermek.

telemmüz

 • Tatmak.
 • Yemek.
 • Dili ağızda döndürüp yemek kırıntısı aramak.

telmiz

 • Dili ağızda yemek kırıntısı için gezdirmek.
 • Tattırmak.
 • Yedirmek.