LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kimlik ifadesini içeren 28 kelime bulundu...

adem-i hakimiyet / adem-i hâkimiyet

 • Hâkimlik ve hükümranlığın bulunmaması.

bizişki / bizişkî

 • Doktorluk, hekimlik, cerrahlık. (Farsça)

ceberut

 • Azametin daha dâimîsi ve bâtınîsi. Büyüklük. Hâkimlik. Kudret, celadet. Fart-ı kibir ve azamet.

cüzdan

 • Kimlik.

daveri / dâverî

 • Hâkimlik, hükümdarlık. (Farsça)
 • Mahkeme ve dâvâ. (Farsça)
 • Kötü ile iyiyi birbirinden ayırt etme. (Farsça)
 • Kavga, mücadele. (Farsça)

hakimiyet / hakîmiyet / hâkimiyet

 • Hakîmlik.
 • Hâkimlik.
 • Hakimlik, üstünlük, egemenlik.

hıfzıssıhha

 • (Hıfz-üs sıhha) Sağlıklı yaşamak için doğrudan doğruya kişi ve içinde bulunan çevrenin sağlıkla alâkalı şartlarını tetkik edip inceleyen, gerekli tedbirleri olan ve bu çeşit çalışmalardan bahseden hekimlik kolu veya sağlık bilgisi.
 • Sıhhatini korumak. Sağlığını muhafaza etmek.

hikmet

 • İnsanın, mevcudatın hakikatlerini bilip hayırlı işleri yapmak sıfatı. Hakîmlik. Eşyanın ahvâlinden, hârici ve bâtini keyfiyetlerinden bahseden ilim. (Buna İlm-i Hikmet deniyor)
 • Herkesin bilmediği gizli sebeb. Kâinattaki ve yaradılıştaki İlâhî gaye.
 • Ahlâka ve hakikata faydalı
 • Hakimlik, bilgelik.
 • Sebep.
 • Felsefe.

hükm

 • (Hüküm) Karar. Emir. Kuvvet. Hâkimlik. Amirlik.
 • İrade. Kumanda. Nüfuz.
 • Kadılık etmek.
 • Tesir. Cari olmak.
 • Makam.
 • Bir dâvanın veya bir meselenin tedkik edilmesinden sonra varılan karar.
 • Man: Fikirler ve tasavvurlar arasındaki râbıtayı tasdik veya

hüviyet / هُوِيَتْ

 • Öz, kimlik.
 • Bir şeyin kim olduğu, kimlik.

hüviyyet / هویت

 • Asıl, kimlik. (Arapça)

i'mal

 • Yapmak. İşlemek. İhdas eylemek.
 • Kullanmak.
 • Zabt, idare ve hâkimlik etmek.
 • Fık: Sözü mühmel bırakmayıp bir mâna ile mukayyed ve yüklü eylemek.

ilm-i beden

 • (İlm-ül ebdân) Hekimlik bilgisi, tabâbet.

kaza

 • Birdenbire olan musibet. Beklenmedik belâ.
 • Vaktinde kılınmayan namazı sonradan kılmak.
 • Allah'ın takdirinin ve emrinin yerine gelmesi.
 • Hâkimlik, hâkimin hükmü.
 • İstemeden yapılan zarar.
 • Hükmeylemek, hüküm.
 • Bir şeyi birbirine lâzım kılmak.

kudat

 • (Tekili: Kadı) Kadılar. Şeriat kanunlarıyla hâkimlik edenler.

künye

 • Kimlik.

lisans

 • Herhangi bir mevzuda verilen izin. Müsaade belgesi. (Fransızca)
 • Üniversite tahsili tamamlanınca alınan diploma. (Fransızca)
 • Bir sporcunun resmi yarışmalara katılabilmesi için spor federasyonu tarafından kendisine verilen kayıt fişi veya kimlik kartı. (Fransızca)
 • İthal veya ihracı serbest bırakılmayarak (Fransızca)

mücessem lafz-ı manidar / mücessem lâfz-ı mânidâr

 • Cisimleşmiş, bir kimlik kazanmış anlamlı lâfız.

mütehakkim

 • Zorba, zorbalık eden, tahakküm eden. Hâkimlik taslayan.

şahs-ı manevi / şahs-ı mânevî

 • Mânevî şahıs, tüzel kişilik; belli bir ideal ve gaye etrafında bir araya gelen topluluğun oluşturduğu mânevî şahsiyet ve ortak kimlik.

şahsiyet-i maneviye / şahsiyet-i mâneviye

 • Belli bir kişi olmayıp bir topluluktan meydana gelen mânevî kişilik; Sahabe mânâsını oluşturan ortak kimlik, ortak mânâ.

sıhhiye

 • Sağlık ve hekimlik işleriyle uğraşan dâire.
 • Sağlık işleri.

tababet

 • Hekimlik. Doktorluk.
 • Hekimlik, tıp doktorluğu.

teşahhus / تَشَخُّصْ

 • Kendine has kimlik kazanma.

teşahhusat-ı cüz'iye

 • Ferdî şahıslanma, bireysel kimlik ve yapı kazanma.

teşahhusat-ı zahiriye / teşahhusât-ı zâhiriye

 • Dış belirmeler, dış kimlik.

tetabbub

 • (Tıbb. dan) Hekim olmadığı hâlde hekimlik yapma.

tinae

 • Mukimlik, ikamet etmeklik. Ayakta durmak.