LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kil kelimesini içeren 122 kelime bulundu...

berk-i süyuf

 • Kılıç darbesi, parıltısı.
 • Kılıçların şimşeği, kılıç korkusu.

bevarik-i süyuf / bevârik-i süyuf

 • Kılıçların parıltıları.

bissüyuf / bissüyûf

 • Kılıçlarla ve kuvvet ile.

ca'l

 • Kılma, yapma.

çakaçak / çâkâçâk / چاكاچاک

 • Kılıç şakırtısı. (Farsça)

çeh

 • Kılıç, bıçak ve hançer gibi âletlerin kını, kılıfı. (Farsça)

çekaçak / çekâçâk / چكاچاک

 • Kılıç şakırtısı. (Farsça)

cereng

 • Kılıç veya topuzun çarpmasından çıkan ses. Zil veya çan sesi. (Farsça)

delil / delîl / دَلِيلْ

 • Kılavuz, rehber.

deyrhane

 • Kilise, manastır. (Farsça)

ehadd-i süyuf

 • Kılıçların en keskini.

engizisyon

 • Kiliselerin işkenceci mahkemeleri.

enza'

 • Kılsız, tüysüz kimse.

esyaf / esyâf / اسياف

 • Kılıçlar. (Arapça)

fersahlarca

 • Kilometrelerce.

fustat

 • Kıldan yapılmış büyük çadır.
 • Kıldan yapılan büyük çadır.

gil

 • Kil, çamur, balçık.

gılaf / gılâf

 • Kılıç, kın, muhafaza.
 • Kılıf, kın.

gılaf-ı seyf

 • Kılıç kını.

haliçe

 • Kilim, halı.

hamail / hamâil / حمائل

 • Kılıç kayışı. (Arapça)

han-salar

 • Kilerci, sofracıbaşı. (Farsça)

hansalar / hânsâlar / خوان سالار

 • Kilerci. (Farsça)

hiddet-i seyf

 • Kılıç keskinliği.

hılle

 • Kılıç gediği.

hüsam / حسام

 • Kılıç. (Arapça)

huslet

 • Kıldan bükülmüş nesne.

hutut-u cevher

 • Kılıcın çelik kısmındaki dalgalı çizgiler, meneviş, hare, dalgır (Buradaki maksat; kalemle kılıcın güç birliğidir.).

igmad-ı seyf

 • Kılıcı kınına sokma.

igtilaf

 • Kılıf içine girme, gılaflanma.

igtilaf-ı seyf

 • Kılıcın kınına girmesi.

ıhtirat

 • Kılıç çekme.

ıkfal

 • Kilitlemek.

ikfal

 • Kilitlenmek, kilitlemek, kilit takmak.

iktiyal

 • Kile veya ölçek ile ölçme.

imtiha-yi seyf

 • Kılıcın bilenmesi, keskinleştirilmesi.

infilal-i seyf

 • Kılıcın keskinliğinin gitmesi, körlenmesi.

işhaz-ı seyf

 • Kılınç bileme.

iskendan

 • Kilit. (Farsça)

istilal-i seyf

 • Kılıcı kınından sıyırıp çıkarma.

kabia

 • Kılıç kabzasının başında olan gümüş veya demir.

kabza-i tig / kabza-i tîg

 • Kılıncın kabzası, sapı.

kadib / kadîb

 • Kılıç.

kalaye

 • Kilise odası.

kelce

 • Kile, mikyâl.

kenise / kenîse / كنيسه

 • Kilise. (Arapça)

keşişhane / keşişhâne

 • Kilise, manastır. (Farsça)

keyli / keylî

 • Kile ile ölçülen şeyler.

keyyal

 • Kile ile ölçen kimse. Kileci.

kilar

 • Kiler. (Farsça)

kile / kîle / كيله

 • Kile. (Arapça)

kilisa / kilîsa / كليسا

 • Kilise. (Farsça)
 • Kilise. (Farsça)

kırab

 • Kılıç veya bıçak kını.

kisve

 • Kılık, elbise.

kıyafet / قيافت

 • Kılık, görünüm. (Arapça)

kıyye-i aşari / kıyye-i âşâri

 • Kilo. Bin gram olan ağırlık ölçüsü.

kufl / قفل

 • Kilit. (Arapça)

kulafe

 • Kılıf, kın, kabuk. Zarf.

kurtubi / kurtubî

 • Kılıç. Halid bin Velid'in kılıcı.

madrebe

 • Kılıncın ağzı.

maglak

 • Kilitlenecek yer.

makalid

 • Kilitli yerler.

makbız

 • Kılıcın ve yayın kabzası.

masa'

 • Kılıçla vuruşmak.

mazille

 • Kıldan yapılma büyük çadır.

medd-i bisat

 • Kilim yayma, halı serme.

mekil / mekîl

 • Kile ve ölçek ile yâni hacim ile ölçülen mal.

mekyul

 • Kile ile ölçülmüş.

minmas

 • Kıl yolacak âlet.

miv

 • Kıl. (Farsça)

mu / mû / مو

 • Kıl. (Farsça)

muaraza-i bis-süyuf

 • Kılınçla, kuvvetle, silâhla mücadele etmek. Silâhla karşı koymak.

muharebe-i bissüyuf

 • Kılıçlarla savaşma, silahlı mücadele.

muhda'

 • Kiler.

mündell

 • Kılavuzluk edilmiş, yol gösterilmiş.

münsal

 • Kılıç, seyf.

muşikafane / mûşikâfâne / موشكافانه

 • Kılı kırk yararak. (Farsça)

mütegallif

 • Kılıflanmış. Kılıflı. Kın içinde bulunan.

mütekallid

 • Kılıç kuşanan, takınan; bir vazifeyi üzerine alan, yüklenen.

nakus

 • Kiliselerde asılı bir vaziyette durup belirli vakitlerde çalınan çan. Kilisenin büyük çanı.

nasil

 • Kıl dökücü ilâç.

nedg

 • Kılıçla veya sözle taan etmek, çekiştirmek.

nemas

 • Kılın ince olması.

netf

 • Kıl yolma.

nicad

 • Kılıç bağı.

niyam

 • Kılıf, kın. Kılıç kını. (Farsça)

papaz

 • Kilisenin önde gelen din adamı.

pejmürde-hal

 • Kılığı kıyafeti pejmürde olan, üstü başı pis bir halde bulunan. (Farsça)

petgir

 • Kıl elek. (Farsça)

rehber / رهبر

 • Kılavuz. (Farsça)

rehberi / rehberî

 • Kılavuzluk, rehberlik.

rehnümuni / rehnümunî

 • Kılavuzluk, rehberlik. (Farsça)

rübd

 • Kılıcın cevheri ve rengi.

şa'ar

 • Kıl büken.

şa'r / شعر

 • Kıl. (Arapça)

şa're

 • Kıl, saç.

safak

 • Kıllı derinin altında olan ince deri.

sahib-üs seyf / sâhib-üs seyf

 • Kılınç sahibi. Maddeten kuvvetli olup, maddi cihad ile vazifeli olan.

sahibü's-seyf / sâhibü's-seyf

 • Kılıç sahibi.

sahibüsseyf

 • Kılıç sahibi, savaşçı.

sell-i seyf

 • Kılıç çekme.

şemşir / şemşîr / شمشير

 • Kılıç. (Farsça)
 • Kılıç. (Farsça)

şemşir-zen

 • Kılıç çeken, kılıçla vuran. (Farsça)

seyf / سيف / سَيْفْ

 • Kılıç.
 • Kılıç.
 • Kılıç.
 • Kılıç. (Arapça)
 • Kılıç.

şimşir / شمشير

 • Kılıç. (Farsça)

sitam

 • Kılıcın ağızı.

siyafet

 • Kılıççılık sanatı.

sumnat

 • Kilise, puthane. (Farsça)

süyuf / süyûf / سيوف

 • Kılıçlar.
 • Kılıçlar. (Arapça)

tabbağ

 • Kılıç yapan kimse.

taklid-i seyf

 • Kılıç kuşatma.

tig / tîg

 • Kılıç, seyf. (Farsça)

tiğ / tîğ / تيغ

 • Kılıç. (Farsça)

tigbend / tîgbend

 • Kılıç kuşanan, kılıç bağlayan. (Farsça)

tigdar / tîgdâr

 • Kılıç taşıyan, kılıçlı. (Farsça)

tizna

 • Kılıç, bıçak gibi şeylerin keskin olan ağız tarafı. (Farsça)

unsut

 • Kıldan bükülme ip.

vafih

 • Kilise kayyımı.

vefhiyye

 • Kilisede kayyımlık hizmetini etmek.

zahm-i tig / zahm-i tîg

 • Kılıç yarası.

zarf

 • Kılıf, kap.

zerreşikaf / zerreşikâf / ذره شكاف

 • Kılı kırk yaran. (Arapça - Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın