LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kibirli ifadesini içeren 55 kelime bulundu...

as'ar

 • Çok kibirli, mağrur.
 • Çarpık suratlı, eğri yüzlü, eğri boyunlu.

azamet

 • Büyüklük. Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü.
 • Kibirlilik.
 • Büyüklük, kibirlilik.

bad-dar

 • Mağrur, kibirli. (Farsça)
 • Divane, deli. (Farsça)
 • İri vücut, şişman. (Farsça)
 • Hiç bir işle alâkası bulunmayan kişi. (Farsça)

bad-ı şimali / bâd-ı şimalî

 • Kuzey rüzgârı. (Farsça)
 • Nefes, soluk. (Farsça)
 • Ah sesi, ah çekme. (Farsça)
 • Allah'ın inâyeti. (Farsça)
 • Medih. (Farsça)
 • Söz. (Farsça)
 • Büyüklük taslama, kibirlilik. (Farsça)
 • şarap. (Farsça)

bad-sene

 • Kibirli, mağrur. Büyüklük taslıyan. (Farsça)
 • Kötü niyetli. (Farsça)

bad-ser

 • Mağrur, kibirli. (Farsça)
 • Serkeş, isyânkar, âsi. (Farsça)
 • Taassub ehli, mutaassıb. (Farsça)

bahteri / bahterî

 • Salına salına yürüyen, yürüyüşü güzel olan adam.
 • Mağrur, kibirli. Kendini beğenmiş.

belha / belhâ

 • Gönlü kibirli olan kadın.

bolis çukuru

 • Kendini beğenenlerin, kibirlilerin, büyüklük taslayanların, Cehennem'de şiddetli azâba uğrayacakları yer.

bündar

 • Zengin, asil ve kibirli kişi. (Farsça)

cahuf / cahûf

 • Mağrur, kibirli, kendini beğenmiş.

cebbar / cebbâr

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kullarının hallerini ıslâh edip tövbeye götüren, dilediğini yaptırmaya gücü yeten.
 • Kibirli, zorba, gaddâr.

dabs

 • Mesrur ve mütekebbir olmak. Sevinçli ve kibirli olma hâli.

damhar

 • Mütekebbir, kibirli, terbiyesiz kimse.

eşir

 • Pek sevinçli, çok mesrur.
 • Kibirli, mütekebbir kimse.

feride

 • Kendi ihtiyariyle hareket eden, gururlu, kibirli kimse. (Farsça)

fir'avn

 • Firavun, eski Mısır hükümdarlarına verilen ünvan.
 • Tanrılık iddiasında bulunduğu için Hz. Musa'nın mücadele ettiği Mısır hükümdarı.
 • Çok kibirli, gururlu ve inat adam, Firavn.

gerden-efraz

 • (Gerden-firâz) Kibirli, gururlu. Boyun kaldıran, başı yukarda. (Farsça)

gerden-keş

 • Âsi, serkeş, isyankâr. (Farsça)
 • Mağrur, kibirli. (Farsça)
 • İnatçı, muannid. (Farsça)

gerdun-sirişt

 • Mağrur, gururlu, kibirli kimse. (Farsça)
 • Zâlim, gaddar, kan dökücü. (Farsça)
 • Tenbel, uyuşuk. (Farsça)

giran-ser

 • (Çoğulu: Giranserân) Mağrur, kibirli, gururlu, kendini beğenmiş. (Farsça)

giran-seri / giran-serî

 • Kibirlilik, mağrurluk, enaniyetli oluş, kendini beğenmişlik. (Farsça)

gıtarres

 • (Çoğulu: Gatâris) Zâlim, mütekebbir, kibirli kimse.

hanif

 • Gururlu, mağrur, kibirli.
 • Dargın, küskün.

hodbin

 • Başkasına hak tanımayıp, kendi lezzet ve menfaatını tâkib eden. Bencil. Enaniyetli. Kibirli. (Farsça)
 • Bencil, kibirli.

hodbinane

 • Kendini beğenerek, kibirli bir şekilde.

hodperest

 • Mağrur. Kendini çok beğenen. Kibirli. (Farsça)

intikam

 • Öc alma.
 • Allahü teâlânın; zâlim, inadcı ve kibirli (büyüklenen) kimseleri şiddetli bir azâb ile cezâlandırması.

kahhar / kahhâr

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Düşmanlarından, cebbâr (kibirli, zorba, zâlim), inâdcı, nîmetlere nânkörlük edenleri öldürüp, onları zelîl (aşağı, hakîr) etmekle dünyâda kahreden, âhirette düşmanları olan kâfirlere ebedî; îmâ nlı ölen mü'minlere, af ve mağfiret etmezse (bağı

magrur

 • (Mağrur) Gururlu. Boş bir şeye güvenen. Fâni ve faydasız şeylere güvenip kendini aldatan. Mütekebbir. Kibirli kimse. Müteazzım.

magruriyet

 • Gururluluk, kibirlilik.
 • Bir şeye itimad edip, güvenip aldanma.
 • Kibirlenme, gurulanma, övünme, tefahhur, tekebbür.

mağruriyet

 • Gururluluk, kibirlilik.

masbu'

 • Kibirli, gururlu, mağrur. Kendini beğenmiş.

mezhüvv

 • Kibirli, gururlu.

muhaşşi'

 • Kibirli bir kimsenin kibir ve gururunu kıran.

muhrenşim

 • Azametli, kibirli kimse.
 • Zayıf ve rengi değişmiş kişi.

muhtal

 • Mütekebbir. Kibirli.

müntekim

 • İntikam alıcı. Zâlim ve mütekebbir (kibirli) cânîleri başkalarına ders olacak şekilde cezâlandıran, âsîleri ve taşkınlık yapanları şiddetli azâb ile azablandıran.

müsta'zım

 • (Azm. den) Büyük gören, isti'zam eden, büyük tutan.
 • Gururlu, kibirli, enaniyetli.

mutayta

 • Sallana sallana kibirlenerek yürüme. İzzetli ve kibirli yürüme.

mütefer'in

 • Kibirli, mağrur.
 • Fir'avun tavrı takınan, fir'avunlaşan.

mütefeyhık

 • Çok sözlü, kibirli kimse.

mütekabir / mütekâbir

 • (Kibr. den) Kibirli. Kendini büyük gören.

mütekebbir

 • Kibirli. Büyüklenen. Tekebbür eden.
 • Esmâ-i İlâhiyeden olup, Allah'ın büyüklük ve azametini ifade eder.

mütekebbirane / mütekebbirâne

 • Kendini büyük gösterir şekilde, kibirli olarak.

mütemerrid

 • İnatçı, ısrar eden, dik kafalılık eden. Kibirlilik eden.

nahhat

 • Gururlu, kibirli.

nihvar

 • Gururlu, kibirli, kendini beğenmiş adam. (Farsça)

nühat

 • Mağrur ve kibirli kimse. Kendini beğenmiş insan.

pür-bad / pür-bâd

 • Kibirli. (Farsça)
 • Çok rüzgârlı. (Farsça)

sail

 • (Savlet. den) Saldıran. Kibirli olup başkasına tecavüz eden.

salef

 • Kibirlilik. Tekebbürlük hali.
 • Kin tutmak, buğz etmek.
 • Zevci indinde zevcenin kadri olmamak.
 • Misafir için olan yemeğin yetmemesi.

tagıye

 • Salak, kibirli ve inatçı adam.
 • Yıldırım.

tebahtur

 • Dalgalanmak, dalgalanır olma.
 • Kibirlenerek yürüme, kibirli kibirli yürüme.

zahif

 • Kibirli, mağrur.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın