LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kevn ifadesini içeren 9 kelime bulundu...

ekvan

 • (Tekili: Kevn) Alemler. Mahluklar. Varlıklar. Oluşlar.

fünun-u kevniye

 • Kevne (kâinattaki fizikî, kimyevî ve hayatî hâdiselere) dair fenler.

idare-i ekvani / idare-i ekvanî

 • Kevnlerin, âlemlerin idaresi, tasarrufu.

kane / kâne

 • (Kevn. den) İdi, oldu...mânasında, fiilin geçmiş zamanı.

mekan / mekân

 • (Kevn. den) Yer. Durulan yer. Ev, hane, mesken. Mahal.

mükevven

 • (Kevn. den) Yapılmış. Tekvin edilmiş olan. Yaratılmış. Meydana getirilmiş olan.

sayruret

 • (Sayr. dan) Bir hâlden diğer hâle intikal etmek. Bir şeyin bir şeye dönmesi.
 • Olmak, edilmek.
 • Vücud, kevn.

sidret-ül münteha

 • Mahlukat ilminin ve amelinin kendisinde nihayet bulup kevn âlemini hududlandıran bir işaret. Yedinci kat gökte olduğu rivayet edilen ve Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm'ın ulaştığı en son makam.

ulum-u kevniye / ulûm-u kevniye

 • Kevnî ilimler, kâinat ve dünya ile ilgili ilimler.