LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kesinlik ifadesini içeren 49 kelime bulundu...

akılcılık

 • (Rasyonalizm) fels. İnsanın, akılla gerçeğe uygun bilgiyi bulabileceğini, aklın doğru kabul ettiği bilginin şübhe götürmez kesinlikte doğru olduğunu kabul ettiği felsefe. Tenkitçi felsefe, deneyci felsefe, psikoloji ve sosyoloji bu felsefenin aşırı iddialarını çürütmüştür. Bugünkü ilim adamları herş

asla ve kat'a / asla ve kat'â

 • Asla, kesinlikle öyle değil.

asla ve kella / asla ve kellâ

 • Asla ve asla, kesinlikle öyle değil.

asla ve mutlaka zarar iras etmez / asla ve mutlaka zarar îras etmez

 • Bir meselenin temelinde ve özünde olan unsurlara kesinlikle ve hiçbir şekilde zarar vermez.

azaim

 • (Tekili: Azime) Mühim ve büyük işler. Kararda kesinlik.

belki

 • Şüphesiz, kesinlikle.

bihakkalyakin / bihakkalyakîn

 • Yaşayıp bizzat tecrübe edercesine bir kesinlikle.

biilmelyakin / biilmelyakîn

 • İlmî delillerle elde edilen kesinlikle.

cezm

 • Kesinlik, şüphesizlik.

ekiden / ekîden / اكيدا

 • Kesinlikle. (Arapça)

elbette

 • Kesinlikle.

haşa / hâşâ

 • Asla, kesinlikle öyle değil.

haşa sümme haşa / hâşâ sümme hâşâ / حَاشَا ثُمَّ حَاشَا

 • Asla ve asla, kesinlikle öyle değil.
 • Asla sonra kesinlikle asla.

haşa ve kella / hâşâ ve kellâ

 • Asla ve asla, kesinlikle öyle değil.

haşa! sümme haşa! / hâşâ! sümme hâşâ!

 • Asla ve asla, kesinlikle öyle değil.

haşa, sümme haşa / hâşâ, sümme hâşâ

 • Asla, kesinlikle öyle değil.

kat'a / kat'â

 • Asla, kesinlikle, hiçbir zaman.

kat'an / قطعا

 • Kesinlikle, kesin olarak.
 • Kesinlikle. (Arapça)

kat'en / قطعا

 • Kesinlikle. (Arapça)

kat'i surette / kat'î sûrette

 • Kesin olarak, kesinlikle.

kat'iyen / قَطْعِيًا

 • Kesinlikle.

kat'iyet / قطعيت / قَطْعِيَتْ

 • Kesinlik.
 • Kesinlik. (Arapça)
 • Kesinlik.

kat'iyet kesb etme

 • Kesinlik kazanma.

kat'iyyen / قطعيا

 • Kesinlikle.
 • Kesinlikle. (Arapça)
 • Asla. (Arapça)

kat'iyyet

 • Kesinlik, kat'ilik.
 • Kesinlik, şüphesizlik.

katıbeten / kâtıbeten / قاطبة

 • Asla, kesinlikle. (Arapça)

katiyen

 • Kesinlikle.

katiyet / katîyet

 • Kesinlik, şüphesizlik.
 • Kesinlik.

katiyyen / katîyyen

 • Kesinlikle.
 • Kesinlikle.

kemal-i kat'iyet / kemâl-i kat'iyet

 • Tam bir kesinlik.

kuvvet-i kat'iyet

 • Kesinlikten kaynaklanan kuvvet.

mertebe-i kat'iyet

 • Kesinlik derecesi.

muhakkak

 • Kesin, kesinlik kazanmış.

muhkemat / muhkemât

 • İslâmiyetin sağlam ve kuvvetli kanunları, emirleri; yoruma ihtiyaç bırakmayacak şekilde açık sözler, kesinlik ifade eden naslar.

mukarrer

 • Kesinlik kazanmış; hakkında şüphe olmayan mesele.

mutlaka / مطلقا

 • Kesinlikle.
 • Kesinlikle, zorunlu olarak, kayıtsız şartsız. (Arapça)

nasiyye

 • Nass oluş. Kat'ilik, şüphesizlik, kesinlik.

nass / نص

 • Kat'ilik, kesinlik, açıklık. Te'vile ihtimali olmayan söz veya delil.
 • Kur'ân-ı Kerim veya Hadis-i Şerifde bir iş ve mes'ele hakkında olan açıklık ve bu şekilde açık olan kelâm ve âyet. Akide.
 • Bir haberi kimden aldığını söyleyerek, en nihayet o haberi ilk söyleyene kadar nakle
 • Kesinlik. (Arapça)

nassi / nassî

 • Nass'a ait. Her türlü şübhe ve tereddüdün ve tenkidin üstünde tutulacak şekilde olan kesinlik, kat'ilik, açıklık. Bedahet.
 • Âyet ve hadisle doğruluğu sâbit olan.

resmen / رسما

 • Resmî olarak.. (Arapça)
 • Kesinlikle. (Arapça)

riyazi kat'iyyet / riyâzî kat'iyyet

 • Matematiksel kesinlik.

sübutiyet

 • Sabit olma, kesinlikle değişmeme.

sümme haşa / sümme hâşâ

 • Asla, kesinlikle öyle değil.

vücub

 • Kesinlik, zorunlu olma.

vücup

 • Kesinlik, gereklilik.

yakin-i hükmi / yakîn-i hükmî

 • İlimle kesinlik kazanmış husus, inanç, bilgi.

yakin-i imaniye / yakîn-i imanîye

 • İmanî kesinlik; kesin olan inanç. Gözle görür derecesinde kesin iman.

yakini / yakinî

 • Şüphe edilmeyecek derece kesinlik.

yakiniyet

 • Kesinlik, şüphesizlik; yakîn ile kesin olarak bilinme durumu.